238 Samtal om värderingar och livsåskådningsfrågor Claes Bertil Ytterberg 19 delt.


I denna grupp tar vi upp frågor om etik, moral och livsåskådningar med särskild hänsyn till vad som sker med sådant i dagens föränderliga samhälle.

Kommentera