243 Engelska B2 Simón Porras 15 delt.

När:
januari 30, 2017 kl. 11:00 – 12:45
2017-01-30T11:00:00+01:00
2017-01-30T12:45:00+01:00


Alla är välkomna till språkcirklarna. Den som är osäker beträffande kunskapsnivå kan kontakta
cirkelledarna. För cirklar som går 10 gånger tar vi ut en avgift på 400 kr och för cirklar som går
12 gånger 500 kr.
Europarådets nivåskala:
Nivå A0 Jag har inga förkunskaper.
Nivå A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv
och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt.
Nivå A2 Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Jag kan
kommunicera i enkla sammanhang.
Nivå B1 Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i
samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva
erfarenheter och skeenden.
Nivå B2 Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag kan kommunicera flytande, så att ett
samtal med en infödd löper i stort sett utan problem. Jag kan uttala mig klart och detaljerat om
många olika ämnen.
Nivå C1 Jag kan läsa krävande texter och är även medveten om underförstått innehåll. Jag kan
uttrycka mig nästan helt obehindrat utan att leta efter ord. Jag kan använda språket effektivt för
olika ändamål.
Nivå C2 Jag kan utan problem förstå så gott som allt jag hör eller läser och referera till fakta och
argument. Jag kan uttrycka mig i så gott som alla situationer spontant och helt flytande.

Kommentera