Anmälan till cirklar

Sista anmälningsdag var fredag 7 december. 

Efter anmälningstidens sista dag kan inga anmälningar till cirklarna göras via hemsidan.

Kontakta expeditionen om du vill göra en sen anmälan!