Föreläsningar


Föreläsningar öppna för medlemmar måndagar kl 14.00 i Växhuset.
Ingen anmälan behövs till föreläsningarna. De är avgiftsfria. Tänk på, när du betalar avgift för parkering, att föreläsningarna kan hålla på två timmar eller längre om diskussionen blir livlig. Det är störande både för föreläsare och åhörare om någon lämnar lokalen innan föreläsningen är slut. Hörslinga finns.
För icke medlemmar inträde 50 kr.

Angående pausfika i samband med föreläsningarna.
Biljett till kaffe med kaka köps i caféet innan föreläsningen börjar.
Detta gäller också för endast kaffe. Allt finns uppdukat och betalningen
måste vara gjord före pausen.

 

VÅREN 2019

28 januari      ”Mord och många visor”
Värd Gunnar Holmdahl

Pim Martinsson var polis i 47 år, 30 år i Stockholm och Rikskriminalpolisen och 17 år inom FN, Interpol, Europol och Frontex, med mångåriga utlandsstationeringar; Cypern, Namibia, Angola, Östtimor, Portugal och Polen och hundratals operationer till Afrika, Asien och Sydamerika. Med allvar, kärlek och humor berättar och sjunger han om ett långt och intressant polisliv, fyllt av spänning, kamratskap, glädje, sorg och ond bråd död.

4 februari      Vinet dess historia och kultur
Värd Claes Tillander

De äldsta hittade kärlen med vinrester är ca 8 000 år gamla och kommer från Kaukasus. Vinet spreds via fenicierna vidare runt Medelhavet. Därefter övertog först grekerna vinkulturen och sedan romarna, vilka kom att odla vin i en stor del av Europa. Jan Herrlin berättar om vinkultur under två årtusenden. Jan är själv besatt av vin och en storsamlare sedan fyrtio år.

11 februari    Allt är en konspiration         
Värd Martin Helander

Låg USA:s regering bakom 9/11? Mördades John F. Kennedy av CIA? Dirigeras flyktingströmmarna av George Soros? Allt är en konspiration handlar om konspirationstänkandets värld. Där vissa ser lobbyism och marknadskrafter ser andra en konspiration, en hemlig sammansvärjning som fejkar terrordåd, skapar finanskriser, mördar olydiga politiker och manipulerar demokratin.  Kent Werne berättar om sin bok där han möter ledande konspirationsteoretiker och undersöker varför konspirationsteorier uppstår

18 februari    Myten om framsteget – behöver vi Georg Henrik von Wrights nyktra pessimism idag?  
Värd Martin Helander
Den finländske filosofen Georg Henrik von Wright gick bort 2003, men långt innan dess varnade han för de sociala och politiska konsekvenser klimatförändringar och miljöförstörelse skulle ställa mänskligheten inför. Behöver vi hans nyktra pessimism i dag? Erik Jersenius kulturredaktör på VLT berättar.

25 februari     Organdonationer      
Värd Martin Helander                                     

Stefan Ström är läkare på Västmanlands sjukhus Västerås. Hans specialområde är organdonationer. Utvecklingen går framåt på detta område som på alla andra områden. Stefan kommer att berätta för oss vad som händer när det gäller organdonationer och vad framtiden kan tänkas ha i sitt sköte.

4 mars             Att förvalta ett gemensamt kulturarv 
 Värd Martin Helander

Om uppdraget att vårda, bevara, utforska och tillgängliggöra museernas och    kyrkornas samlingar av konst och konsthantverk. John Rothlind konservator och konstvetare, tidigare avdelningsföreståndare på Nationalmuseum, numera kulturarvssamordnare vid Svenska kyrkan i Västerås berättar.

11 mars         Oskuld och Arsenik       
Värd Claes Tillander

Den svenske prästmannen, journalisten och författaren Carl Jonas Love Almqvist flyr från Sverige med ångbåt en tidig morgon i juni 1851. Han ska aldrig återvända. Almqvist står anklagad för att ha förgiftat en ockrare med arsenik.

Är Almqvist skyldig? Svensk litteraturs mest spektakulära brottsfall är fortfarande olöst. Författaren och radiorösten Dan Linder undersöker Almqvists skuld eller oskuld i frågan.

18 mars       Polisens vardag i Västerås  (OBS! Nytt program) 

Gunnar Hilding

Vi får möta Tommy Gustafsson, ställföreträdande polisområdeschef i Västmanland, som berättar om hur västeråspolisen arbetar med att förebygga och bekämpa brott.
Han kommer också berätta om polisens stora omorganisation på riks- och lokalnivå, som infördes den 1 januari 2015. Efter kaffet blir det en frågestund med Tommy Gustafsson, som började som ordningspolis innan han blev jurist och valde polischefsbanan.              

25 mars       Lennart Hellsing i liv och ord
Värd Martin Helander

Lennart Hellsing föddes utanför Fagersta där hans far drev lanthandel. Själv valde Hellsing att bli poet och belönades för sina suveräna rim och ramsor med Svenska Akademiens stora pris 2014. Susanna Hellsing berättar här om sin fars liv från vaggan i Västanfors, där han föddes för 100 år sedan, till graven på Klara kyrkogård. Hon ger många exempel på hans rika diktning och illustrerar föredraget med ett trettiotal unika bilder.

1 april            Om farfar Albert     
Värd Christina Norén Svensson

Roffen Engström har många strängar på sin lyra. Förutom att vara sonson till Albert Engström (1869-1940) har Roffen varit ordförande i Albert Engström Sällskapet, ett av Sveriges största personlitterära sällskap med säte i Grisslehamn. I år är det 150 år sedan Albert föddes i Lönneberga i Småland. Roffen kommer att spela, sjunga och berätta om Albert Engström, om hans liv och umgängeskrets med bland annat Zorn och Taube.

8 april            Myntens historia
Värd Nils-Johan Bergsjö

Curt Ekström är pensionerad professor i fysik och har varit chef för The Svedberg laboratoriet i Uppsala. Han har haft mynt som sin stora hobby i 50 år och är ordförande i Numismatiska klubben i Uppsala. Föredraget handlar om myntens historia med början för 2500 år sedan fram till dagens nya bitcoin.

15 april            Depression hos äldre
Värd Christina Norén Svensson

Johnny Pellas, leg.psykolog, doktorand och studierektor för PTP-programmet berättar om ett forskningsprojekt han arbetar i, som syftar till att undersöka kombinationen psykologisk behandling och fysisk aktivitet för behandling av personer 65 år och äldre med depression. Studier har visat att ca sex procent av befolkningen över 60 år i Sverige är deprimerade. Depression orsakar stort lidande för den drabbade, minskar livskvaliteten och ger ofta funktionsnedsättningar. Hjälp finns att få.