Senaste nytt

Tryck på raden nedan:

Viktig SUV-information

************************************************************************************************************************************

SUV på Seniormässan 60 plus

 SUV deltog med en egen monter på seniormässan 60plus i Bombardier Arena i Västerås den 21-22 november.
Under de två mässdagarna ställde ett antal företag, organisationer, myndigheter och föreningar upp och informerade om sina verksamheter.
Bland föredragshållarna märktes Västerås egen teaterchef Niklas Hjulström och den tidigare Expressen-journalisten Jan Mosander.
Ett dussin entusiastiska SUV:are bemannade vår monter och fick svara på en hel del frågor om föreningens studieverksamhet.
Den nytryckta programkatalogen för vårterminen 2019 intresserade de cirka 150 personer som besökte föreningens monter.
Några kunde tänka sig att börja studera på lite äldre dar och lovade att bli medlemmar nästa år.
Det var första gången som föreningen visade upp sig på en mässa av detta slag i Västerås.

Agneta Hilding och Bernt Åkerblom var två av SUV:arna som bemannade föreningens utställningsmonter på seniormässan 60plus i Västerås.

************************************************************************************************************************************

Nytt medlemsblad för november finns under fliken MEDLEMSBLAD, INFO
Hemsidan är nu uppdaterad med aktuella cirklar, föreläsningar och resor.
Föreläsningarna 19 november och 28 januari har skiftats.
Datum ändrat för resan till Villa Akleja. Nytt datum är 22 februari.

Tyvärr har ett korrekturfel upptäckts i vårens tryckta programkatalog. Bildtexten på sidan 10 hänvisar till en bild på sidan 12. Det ska stå sidan 9.  

Vi träffas nu i Växhuset

 Adress: Viktor Larssons plats 1

Telefon: 021-13 80 74 (som tidigare)

GDPR. Senioruniversitetet Västerås har ett medlemsregister med uppgifter om aktiva medlemmars medlemsnummer, personnummer, namn, adress och telefonnummer.
Vi respekterar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, om regler om hur man får behandla personuppgifter.