Senaste nytt

Tyvärr har följande felaktigheter upptäckts i höstens katalog:

Sid 2 – avdelning Avgifter:
rad Anmälan till cirklarna ……till xxxxxx cirklar   —- ska vara 
till höstens cirklar

Cirkel nr 511  Agneta Lindström byts till Susanne Frost

Cirkel nr 524  Starttid 2018-09-19 skall ändras till 2018-09-12

*****************************************************************************************

Följande cirklar är strukna: 504, 507, 508, 509, 524, 529, 530, 537 och 540.
Det finns platser kvar i ett antal cirklar men alla medlemmar har fått
meddelande per brev om vilka dessa är.

 

 

Styrelsen för Senioruniversitetet Västerås

 

Vi träffas nu i Växhuset

 Adress: Viktor Larssons plats 1          Telefon: 021-13 80 74 (som tidigare)

 

GDPR. Senioruniversitetet Västerås har ett medlemsregister med uppgifter om aktiva medlemmars medlemsnummer, personnummer, namn, adress och telefonnummer.
Vi respekterar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, om regler om hur man får behandla personuppgifter.