Regler för våra resor

Regler för våra resor

Uppdaterad 2017-08-18

Anmälan skall vara SUVs expedition tillhanda senast den dag som står angiven på anmälningstalongen.
Du kan även göra din anmälan via SUVs hemsida www.suvaros.se
Kontrollera att du anmält dig till rätt resa (gäller anmälan via hemsidan).
OBS! Ej per telefon eller e-post.

Anmälan till samtliga resor är bindande efter anmälningstidens slut.
I mån av plats får person, som inte är medlem, följa med på resan mot en extra avgift på 50 kr.
Ni som vill resa tillsammans använd samma anmälningstalong.

Är resan övertecknad och du har hamnat på väntelista meddelas du om detta inom några dagar.
Datorn tar ut vilka som deltar på aktuell resa.

Vid avbokning av resan efter anmälningstidens slut och det finns en ersättare, tas ingen kostnad ut.
Saknas ersättare kommer de kostnader som SUV ej kan påverka (t ex. teaterbiljetter, museibesök)
att debiteras resenären som avbokat.

Betalning skall vara SUVs resekonto pg 44 83 88-9 tillhanda senast den dag som står angiven på anmälningstalongen.
Kom ihåg att ange avsändare och resmål på inbetalningsavin.
OBS! Att du betalat resan garanterar inte att du fått en plats och att du underlåter att betala gäller ej som avbokning.
Vi hör av oss om du inte får en plats och inbetalda pengar betalas tillbaka.

Notera Det är viktigt att du antecknar i din almanacka resmål, resdag och betalningsdag
för resan.

Återbud skall meddelas SUVs expedition eller någon i reseutskottet.
Detta gäller även om du står på väntelista.

Bussarna avgår från turistbusshållplatsen vid Centralen och i vissa fall även
från busshållplatsen vid Hälla. Kryssa i aktuell ruta på anmälningstalongen.

Specialkost skall anges vid anmälan

Paket Resenärer har rätt att avbeställa resan mot en viss kostnad.

Paket Resenärer har rätt att avbeställa resan mot en viss kostnad.
Flerdagarsresor
-Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad.
-Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25% av resans pris.
-Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50% av resans pris.
-Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris.
För utförligare villkor se ”Allmänna villkor för paketresor” på www.konsumentverket.se

Kontakt angående resor
Var vänlig ring vår expedition telefon 021-13 80 74 måndag-torsdag kl. 09.00-12.00
eller den reseledare som finns angiven på resorna.