Regler för våra resor

Uppdaterat 2017-11-20

Anmälan skall vara SUVs expedition tillhanda senast den dag som står angiven på anmälningstalongen.
Du kan även göra din anmälan via SUVs hemsida suvaros.se
Kontrollera att du anmält dig till rätt resa (gäller anmälan via hemsidan).
OBS!  Ej per telefon eller e-post.

Anmälan till samtliga resor är bindande efter anmälningstidens slut.
I mån av plats får person, som inte är medlem, följa med på resan mot en extra avgift på 50 kr.
Ni som vill resa tillsammans använd samma anmälningstalong.

Är resan övertecknad och du har hamnat på väntelista meddelas du om detta inom några dagar.  Datorn tar ut vilka som deltar på aktuell resa.

Vid avbokning av resan efter anmälningstidens slut och det finns en ersättare, tas ingen kostnad ut.  Saknas ersättare kommer de kostnader som SUV ej kan påverka
(t ex. teaterbiljetter, museibesök) att debiteras resenären som avbokat.
Betalning skall vara SUVs resekonto pg 44 83 88-9 tillhanda senast den dag som står angiven på anmälningstalongen.
Kom ihåg att ange avsändare och resmål på inbetalningsavin.
OBS! Att du betalat resan garanterar inte att du fått en plats och att du underlåter att betala gäller ej som avbokning.
Vi hör av oss om du inte får en plats och inbetalda pengar betalas tillbaka.

Återbud skall meddelas SUVs expedition eller någon i reseutskottet.
Detta gäller även om du står på väntelista.

Bussarna avgår från turistbusshållplatsen vid Centralen och i vissa fall även
från busshållplatsen vid Hälla. Kryssa i aktuell ruta på anmälningstalongen.

Specialkost anges vid anmälan.

Paket/
flerdagsresor Resenärer har rätt att avbeställa resan mot en viss kostnad.
– Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala 5% av resans pris.
– Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före avresan ska resenären betala 15% av resans pris.
–  Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än 24 timmar före avresan ska resenären betala 50% av resans pris.

Sker avbeställningen inom 24 timmar före avresan ska resenären betala hela resans pris. För utförligare villkor se ”Allmänna villkor för paketresor” på: konsumentverket.se

Kontakt angående resor:
Var vänlig ring vår expedition telefon 021 – 13 80 74, måndag – torsdag kl. 09.00 – 12.00
eller den reseledare som finns angiven på resorna.