Resor

RESOR januari-augusti

Nationalmuseum – efter renoveringen
Fredag 25 januari 

Resan har genomförts.

Ny resa torsdag 2 maj 2019. OBS! Endast för redan anmälda som ej
fick plats på förra resan!

*********************************************************************************************************************

Trollflöjten – Opera på Skäret
Söndag 25 augusti 

Opera på Skäret är vackert belägen vid sjön Ljusnarens strand strax utanför Kopparberg. Sommaren 2019 spelas för första gången en opera av Wolfgang Amadeus Mozart. Kom med och upplev Trollflöjten i hjärtat av Bergslagen!
Trollflöjten är Mozarts sista opera och en av de mest spelade operorna någonsin. Trollflöjten är lättförståelig, lekfull och med sitt charmiga tilltal hjärtevärmande. Operasångare av yppersta klass tillsammans med Örebros svenska Kammarorkester kommer att bjuda på en fantastisk upplevelse.

Bångbro Herrgård byggdes på 1850-talet som disponentbostad till Bångbro Järnverks grundare Leo Wallmo. Under 1990 restaurerades herrgården med varsam hand av nuvarande ägarna, familjen Westlund, och anpassades till en modern fest- och konferensanläggning. Den genuina herrgårds-atmosfären finns kvar.

10.45        Avresa från bussterminalen, Västerås
12.30        Lunch på Bångbro Herrgård. Varmrätt, måltidsdryck, kaffe och kaka
15.00        Föreställningen Trollflöjten börjar
ca 18.00   Avresa
Ca 19.45  Åter i Västerås

Anmälan skall vara SUV tillhanda senast 6 mars

Kostnad 1.290 Kr. Skall vara SUVs resekonto PG 44 83 88-9 tillhanda senast 20 mars

Reseledare  Christina Jönsson 0761 369643     Kerstin Eriksson 0722 115820

*********************************************************************************************************************

Villa Akleja – Ett tidlöst konstnärshem
Fredag 22 februari. OBS! Ett nytt datum.

      

Resan har genomförts.

********************************************************************************************************************

La Bohéme på Kungliga Operan
T
isdag 5 mars


Foto: Emma Svensson

Resan har genomförts.

*********************************************************************************************************************

Carl Eldhs Ateljémuseum och Världsarvet Skogskyrkogården
Onsdag 17 april

Vi upprepar den populära resan från hösten 2018!

Skulptören Carl Eldh (1873-1954) var en av Sveriges mest anlitade konstnärer under 1900-talets första hälft. I mer än tre decennier levde och arbetade han i den ateljé som idag är museum. Den ovanliga träbyggnaden ritades 1919 av Ragnar Östberg, arkitekten bakom Stadshuset i Stockholm, och rymmer flera hundra verk från Eldhs långa, verksamma liv. I museet finns statyetter från skulptörens studieår i Paris, porträttbyster och skisser samt förlagor till kända verk som Ungdom, Löparna, Titanen och Brantingsmonumentet, allt sparat som när Eldh själv levde där. Denna välbevarade miljö har få motsvarigheter i Europa och är därför ett intressant dokument över skulptöryrkets speciella villkor och en framstående konstnärs liv.

Skogskyrkogården är en stark upplevelse året om. Dess arkitektur har sitt ursprung i själva platsen och landskapets uttryck – höjd och sänka, jord och himmel, skog och glänta. Gunnar Asplunds vackra ekonomibyggnad från 1923 inhyser numera Visitors center för världsarvet Skogskyrkogården. Här finns en utställning om världsarvet, information, butik och kafé.
När Skogskyrkogården tog sin form i början av 1900-talet var ambitionen att skapa något speciellt och banbrytande – en begravningsplats där natur och arkitektur bildar en harmonisk helhet.
Idag räknas Skogskyrkogården till en av den moderna arkitekturens viktigaste skapelser och finns dessutom upptagen på Unescos världsarvslista.

09.00       Avresa från bussterminalen, Västerås
09.10       Avresa från Hälla, busshållplatsen
10.45       Carl Eldhs Ateljémuseum – guidad visning
12.30       Avresa
13.00       Enskede Värdshus – buffélunch, kaffe och tårta
14.30       Världsarvet Skogskyrkogården – guidad visning
16.30       Avresa
Ca 18.00 Åter i Västerås

Anmälan skall vara SUV tillhanda senast 2 april

Kostnad 760 Kr. Skall vara SUVs resekonto PG 44 83 88-9 tillhanda senast 8 april

Reseledare   Gun Johansson  0705 431948            Annica Brehmer 0708 283829

*********************************************************************************************************************

Bråfors bergsmansby
Fredag 26 april

Brategården i Bråfors, vackert belägen i norra Västmanland, är ett kulturreservat. Gården ägs och brukas av sjätte generationen Brate. Gården är en välbevarad bergsmansgård med många gamla bevarade uthus. Till gården hör betesmark, åker och inte minst skog. Skogen var viktig både för hushållet och för bergsbruket. Arkeologiska undersökningar har visat att järn framställdes här redan under 1200-talet. Bråfors åskådliggör utvecklingen av en by i Bergslagen från 1200-talet till början på 1900-talet. Vi får intressant guidning först utomhus och sedan inomhus i en av byggnaderna. Här får vi bland annat beundra de fantastiska väggmålningarna från slutet av 1700-talet. 

08.30       Avresa från bussterminalen, Västerås
10.00       Visning och kaffe med smörgås och kaka
13.30       Avresa
Ca 14.30 Åter i Västerås

Anmälan skall vara SUV tillhanda senast 5 april.

Kostnad 450 Kr. Skall vara SUVs resekonto PG 44 83 88-9 tillhanda senast 12 april

Reseledare  Annica Brehmer  0708 283829          Christina Jönsson 0761 369643

*********************************************************************************************************************

Salsta slott och Salnecke slott
Fredag 10 maj
 

Ett besök på Salsta slott är en verkligt unik och inspirerande upplevelse. Med influenser från Ludvig XIVs Frankrike byggde greve Nils Bielke d.y detta palats år 1672 under Sveriges stormaktstid. Salsta slott är kanske det främsta exemplet på ett franskt barockslott i Sverige. Slottet ägs och förvaltas av Statens fastighetsverk och är sedan 1991 förklarat som byggnadsminne, som välbevarat barockslott och med tanke på platsens långa historia från tidig medeltid.

Salnecke slott har en huvudbyggnad av tegel i tre våningar med brant tak och är ett av de bäst bevarade slotten i Uppland från Vasatiden. Nuvarande byggnad är uppförd på 1640-talet. En portal av röd sandsten med vapensköldar för byggherren Georg Grissbach och hans fru pryder fasaden. Slottet är idag privatägt och sedan 1967 förklarat som byggnadsminne. Vi får visning i festvåningen och ytterligare en våning.

09.15       Avresa från bussterminalen, Västerås
09.25       Avresa från Hälla, busshållplatsen
11.00       Visning på Salsta slott. Därefter lunch på Salsta slott
13.45       Avresa
14.30       Visning av Salnecke slott och tid att se sig om i gårdsbutiken
16.15       Avresa
Ca 17.00  Åter i Västerås

Anmälan skall vara SUV tillhanda senast 15 april

Kostnad 650 Kr. Skall vara SUVs resekonto PG 44 83 88-9 tillhanda senast 29 april

Reseledare   Annica Brehmer  0708 283829      Kerstin Eriksson  0722 115820

*********************************************************************************************************************

Carl Larsson-gården och Stabergs bergsmansgård
Tisdag 28 maj

Carl och Karin Larssons hem i Sundborn är en ikon inom svensk heminredning och familjeliv. Karins textilier är mycket orginella och föregick den kommande abstrakta textilkonsten. I Sundborn utvecklade Carl och Karin ett estetiskt kamratskap. Han var den översvallande, som täckte väggarna med blommor och blad, medan hon var mer spartansk och ofta abstrakt i sin formgivning.

Färgerna i interiörerna tycks de ha valt tillsammans och tillsammans skapade de en perfekt helhet. Deras hem på gården Lilla Hyttnäs har stått modell för hur ett hem ska se ut under mer än 100 år. Gården förvaltas av Carl och Karin Larssons släktförening.

I Konsthallen Kvarnen visas en utställning om Carl Larsson med anledning av att det är 100 år sedan han avled. När vi hälsar på den 28 maj är det Carl Larssons födelsedag!

Stabergs Bergsmansgård är en del av Världsarvet Falun och är förklarat som byggnadsminne. Den är en av de mest välbevarade bergsmansgårdarna runt kopparberget. Den ger en helhetsbild av hur en framstående bergsmanssläkt kunde utforma sin gård i typisk karolinsk barock. Trädgården är pietetsfullt restaurerad enligt ursprungliga ritningar.

08.30       Avresa från bussterminalen, Västerås
11.00       Visning av Carl Larsson-gården
12.30       Avresa
13.00       Lunch i Staberg
14.30       Visning av Stabergs bergsmansgård
15.30       Avresa
Ca 17.00  Åter i Västerås

Anmälan skall vara SUV tillhanda senast 29 april

Kostnad 660 Kr. Skall vara SUVs resekonto PG 44 83 88-9 tillhanda senast 14 maj

Reseledare   Annica Brehmer  0708 283829     Kerstin Eriksson  0722 115820

*********************************************************************************************************************

Vill du vara med i reseutskottet och planera våra resor?

Kanske vara Reseledare på resorna?

För mer info hör av dig till Kerstin Eriksson 0722-115820