Anmälan till kurser

Anmälan till kurser kan göras från den 12 juni

Sista anmälningsdag är fredag 9 augusti.
 

Efter anmälningstidens sista dag kan inga anmälningar till kurserna göras via hemsidan.

Kontakta expeditionen om du vill göra en sen anmälan!