Bli medlem

Medlemsavgiften är 250 kr för 2019. Betala till plusgiro 494 52 30-3. Obligatoriska uppgifter är markerade med *. Personuppgifterna kommer att ingå i SUVs databas. Den används enbart för vår interna administration och uppgifterna lämnas inte ut till någon utomstående. Skriv det tel.nr som mest används – med bindestreck efter riktnumret. (ex 021- xxxxxx, 0220-xxxxxx, 070X-xxxxxx)