506 Stormaktstidens Sverige

Datum/Tid
2022-02-01
00:00

Plats
Växhuset
Viktor Larssons plats 1
72214, Västerås


Varje vecka         tis               6 ggr.          19 delt.                Gunnar Hilding

En av de mest spännande och intressanta tidsepokerna i svensk historia var Sveriges stormaktstid (1611 – 1719). Under dessa 108 år lades grunden till dagens moderna samhälle. Det var inte bara krig och elände. Kulturlivet blomstrade. Industrin och handeln växte. Vår statsapparat skapades av den dynamiske Axel Oxenstierna. Vi tog de första stegen ut i världen och var under en kort tid en kolonialmakt i både Amerika och Afrika. Möt krigarkungen Gustav II Adolf och rikshushållaren Karl X1 som räddade vårt land undan konkurs. Under slutet av stormaktstiden var sonen Karl XII nära att ruinera Sverige efter alla sina krig och rasera allt som fadern hade skapat.

Bokningar

Du måste vara medlem i SUV för att logga in och göra en bokning. OBS! En bokning per person! (Har du glömt ditt lösenord kan du klicka på "Tappat ditt lösenord?" nedanför inloggningsrutan.)