107 Vems islam – De kontrastrika muslimerna

Datum/Tid
2020-03-17
18:00

Plats
Hörssalen i Västerås stadsbibliotek
Biskopsgatan 2
72216, Västerås


Tolkningen av islams urkunder har varierat under historiens gång. Det finns två huvudriktningar inom islam: sunni och shia. Till detta ska läggas de olika rättsskolorna (lagskolorna), varav fyra är sunnitiska och en är shiitisk. Förutom dessa lagskolor finns olika teologiska och filosofiska skolor inom islam. Vi möter också allt från fundamentalistiska och bokstavstrogna till liberalteologiska tolkningstraditioner.

Föreläsningen av Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet, kommer att teckna en bild av mångfalden av tolkningar och riktningar bland muslimer. Han inleder med de olika tolkningarna inom islam och landar därefter i en svensk kontext.

Arrangör: Humanistiska förbundet, Senioruniversitetet

OBS! Föreläsningen är i Stadsbibliotekets hörsal på en tisdag!