Regler för våra kurser

Antalet deltagare i kurserna är begränsat och de kan ibland bli övertecknade. Om så blir fallet väljs deltagarna ut via lottning.
Kurser med färre deltagare än 12 genomförs ej.

Anmälan måste göras till alla kurser, även fortsättningskurser. Alla kurser är avgiftsbelagda. Betalas senast 30 september till PG 494 52 30-3. Allmän kurs 275 kr; språkkurs 550 kr.

Anmälan är bindande.

Personuppgifterna kommer att ingå i SUVs databas. De används enbart för vår interna administration inom SUV och FU. Uppgifterna lämnas inte ut till någon utomstående.

OBS! Bekräftelse per e-post att SUV mottagit anmälan innebär inte att den anmälde antagits till kursen/kurserna. Meddelande om antagning eller placering på väntelista skickas också via e-post i början på januari.

Anmälan till kurser kan göras från 2 juni.

Sista anmälningsdag är fredagen den 10 augusti.

Den som anmält sig efter detta datum har ingen förtur och kommer med endast i mån av plats.