Regler för våra kurser

Antalet deltagare i kurserna är begränsat och de kan ibland bli övertecknade. Om så blir fallet väljs deltagarna ut via lottning.

Anmälan måste göras till alla kurser, även fortsättningskurser. Alla kurser är avgiftsbelagda. Betalas senast 30 januari till PG 494 52 30-3. Allmän kurs 325 kr; språkkurs 650 kr.

Personuppgifterna kommer att ingå i SUVs databas. De används enbart för vår interna administration inom SUV och FU. Uppgifterna lämnas inte ut till någon utomstående.

OBS! Bekräftelse per e-post att SUV mottagit anmälan innebär inte att den anmälde antagits till kursen/kurserna. Meddelande om antagning eller placering på väntelista skickas också via e-post eller brev i början på januari.

Anmälan till kurser kan göras från 11 november.

Sista anmälningsdag är torsdagen den 10 december.

Den som anmält sig efter detta datum har ingen förtur och kommer med endast i mån av plats.