Regler för våra resor

Uppdaterat 210511

Anmälan
skall vara SUVs expedition tillhanda senast den dag som står angiven vid respektive resa. Anmälan görs via SUVs hemsida suvaros.se eller till SUV-expeditionen.

Anmälan till samtliga resor är bindande efter anmälningstidens slut.
 

I mån av plats får person, som inte är medlem, följa med på resan mot en extra avgift på 100 kr.

Blir resan övertecknad sker en lottning som avgör vilka som får plats på aktuell resa. Alla får besked via e-post om deltagande eller icke deltagande. I förekommande fall kontaktas man per telefon.

Betalning
skall vara SUVs resekonto PG 44 83 88-9 tillhanda senast den dag som står angiven vid respektive resa. Kom ihåg att ange vilken resa betalningen avser.
OBS! Att du betalat resan garanterar inte att du fått en plats och att du underlåter att betala gäller inte som avbokning.

Återbud
skall meddelas SUVs expedition eller reseledare för respektive resa. Detta gäller även om du står på väntelista. Vid avbokning av resan efter anmälningstidens slut och det finns en ersättare, tas ingen kostnad ut. Saknas ersättare kommer de kostnader som SUV ej kan påverka (t ex. teaterbiljetter, museibesök) att debiteras resenären som avbokat.

Bussarna avgår från turistbusshållplatsen vid Centralen och i vissa fall även från busshållplatsen vid Hälla. Ange påstigningsplats.

Specialkost anges vid anmälan.

Kontakt  SUV expedition 072 – 453 01 97 måndag – torsdag 09:00 – 12:00. Eller den reseledare som står angiven vid respektive resa.

OBS! Var uppmärksam på att några av resorna har väldigt kort anmälningstid. Det beror oftast på att resan innehåller teater- eller operabiljetter som vi måste lämna besked om vid en viss tidpunkt.