Regler för våra resor

Uppdaterat 2019-05-08

Anmälan
skall vara SUVs expedition tillhanda senast den dag som står angiven på anmälningstalongen.
Du kan även göra din anmälan via SUVs hemsida suvaros.se
Kontrollera att du anmält dig till rätt resa (gäller anmälan via hemsidan).
OBS! Ej per telefon.
Anmälan till samtliga resor är bindande efter anmälningstidens slut.
I mån av plats får person, som inte är medlem, följa med på resan mot en extra avgift på 50 kr.
Är resan övertecknad tar datorn ut vilka som får delta på aktuell resa.
Endast de som ej får plats på resan, och därmed hamnar på väntelista, får meddelande.
OBS: Får du inget meddelande från SUV inom en vecka efter anmälningstidens utgång så har du en plats på resan.
Vid avbokning av resan efter anmälningstidens slut och det finns en ersättare, tas ingen kostnad ut. Saknas ersättare kommer de kostnader som SUV ej kan påverka (t.ex. teaterbiljetter, museibesök) att debiteras resenären som avbokat.
Betalning    
skall vara SUVs resekonto pg 44 83 88-9 tillhanda senast den dag som står angiven på anmälningstalongen.
Kom ihåg att ange avsändare och resmål på inbetalningsavin.
OBS! Att du betalat resan garanterar inte att du fått en plats och att du underlåter att betala gäller ej som avbokning.
Återbud      
skall meddelas SUVs expedition eller reseledare för respektive resa.
Detta gäller även om du står på väntelista.
Bussarna     
avgår från turistbusshållplatsen vid Centralen och i vissa fall även från busshållplatsen vid Hälla. Ange påstigningsplats.
Specialkost
anges vid anmälan.

Kontakt angående resor:
Var vänlig ring vår expedition telefon 021 – 13 80 74, måndag – torsdag kl. 09.00 – 12.00 eller den reseledare som finns angiven på resorna.