Regler för våra resor

Uppdaterat 2019-05-08

Anmälan skall vara SUVs expedition tillhanda senast den dag som står angivet vid respektive resa.
Anmälan ska i första hand göras via SUVs hemsida. Se respektive resa.
Om du inte har tillgång till dator kan du anmäla dig via anmälningstalong som skickas/lämnas till SUVs expedition. OBS! Ej anmälan per telefon.

Anmälan till samtliga resor är bindande efter anmälningstidens slut.
I mån av plats får person, som inte är medlem, följa med på resan mot en extra avgift på 50 kr.
Blir resan övertecknad tas deltagarna till aktuell resa ut via lottning.

Avbokning skall meddelas SUVs expedition eller reseledaren för respektive resa. Detta gäller även om du står på väntelista.
Vid avbokning av resan efter anmälningstidens slut och det finns en ersättare, tas ingen kostnad ut. Saknas ersättare kommer de kostnader som SUV ej kan påverka (t.ex. teaterbiljetter, museibesök) att debiteras resenären som avbokat.

Betalning 
skall vara SUVs resekonto pg 44 83 88-9 tillhanda senast den dag som står angiven vid respektive resa.
Kom ihåg att ange avsändare och resmål på inbetalningsavin.
OBS! Att du betalat resan garanterar inte att du fått en plats och att du underlåter att betala gäller ej som avbokning.

Bussarna avgår från turistbusshållplatsen vid Centralen och i vissa fall även från busshållplatsen vid Hälla. Ange påstigningsplats.

Specialkost anges vid anmälan.

Kontakt angående resor:
Var vänlig ring vår expedition telefon 021 – 13 80 74, måndag – torsdag kl. 09.00 – 12.00 eller den reseledare som finns angiven på resorna.