Välkommen till Senioruniversitetet Västerås!

                Välkommen till oss – öppet för alla pensionärer!


Programkatalogen för våren 2019 har skickats ut per post till alla medlemmar.
 Får du ingen kontakta vår expedition per e-post.

 


SENASTE NYTT

Angående pausfika i samband med föreläsningarna.
Biljett till kaffe med kaka köps i caféet innan föreläsningen börjar.
Detta gäller också för endast kaffe. Allt finns uppdukat och betalningen
måste vara gjord före pausen.

Läs mer under NYHETER

♦ Spännande resa till Villa Akleja
♦ Nytt program på föreläsningen 18 mars
♦ Många nya SUV-cirklar 
♦ Dubbelt jubileum
♦ Rekordintresse för studieresorna. 
♦ Rekordpublik mötte den sjungande polisen Pim Martinsson.
♦ 2018 – ett bra SUV-år
♦ SUV-veteraner avtackade  

************************************************************9********************************************************

Anmälan som ny medlem kan göras via hemsidan.

Våra adresser:
Växhuset, Viktor Larssons plats 1, 722 14 Västerås
E-post: info@suvaros.se Hemsidan: www.suvaros.se

Expeditionen når du enklast genom tel. 021-13 80 74, 38 00 73
Höstterminen öppet mån-tor kl 09.00 – 12.00 från 9 aug. till 13 dec. 2018

GDPR. Senioruniversitetet Västerås har ett medlemsregister med uppgifter om aktiva medlemmars medlemsnummer, personnummer, namn, adress och telefonnummer. Vi respekterar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, om regler om hur man får behandla personuppgifter.