Välkommen till Senioruniversitetet Västerås!

               Välkommen till oss – öppet för alla pensionärer!


Programkatalogen för hösten 2018 har skickats ut per post till alla medlemmar. Har du inte fått någon katalog kontaktar du vår expedition per e-post info@suvaros.se

Information om verksamheten hittar du under
SENASTE NYTT

 

 

 

************************************************************************************************************************************************************

Anmälan som ny medlem kan göras via hemsidan.

Våra adresser:
Växhuset, Viktor Larssons plats 1, 722 14 Västerås
E-post: info@suvaros.se  Hemsidan: www.suvaros.se

Expeditionen når du enklast genom tel. 021-13 80 74, 38 00 73
Höstterminen öppet mån-tor kl 09.00 – 12.00 från 9 aug. till 13 dec. 2018

 

GDPR. Senioruniversitetet Västerås har ett medlemsregister med uppgifter om aktiva medlemmars medlemsnummer, personnummer, namn, adress och telefonnummer. Vi respekterar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, om regler om hur man får behandla personuppgifter.