Välkommen till Senioruniversitetet Västerås!

                Välkommen till oss – öppet för alla pensionärer!


Programkatalogen för våren 2019 har skickats ut per post till alla medlemmar.
 Får du ingen kontakta vår expedition per e-post info@suvaros.se 


Löpande information om verksamheten hittar du under
SENASTE NYTT

 

 

 

************************************************************************************************************************************************************

Anmälan som ny medlem kan göras via hemsidan.

Våra adresser:
Växhuset, Viktor Larssons plats 1, 722 14 Västerås
E-post: info@suvaros.se  Hemsidan: www.suvaros.se

Expeditionen når du enklast genom tel. 021-13 80 74, 38 00 73
Höstterminen öppet mån-tor kl 09.00 – 12.00 från 9 aug. till 13 dec. 2018

 

GDPR. Senioruniversitetet Västerås har ett medlemsregister med uppgifter om aktiva medlemmars medlemsnummer, personnummer, namn, adress och telefonnummer. Vi respekterar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, om regler om hur man får behandla personuppgifter.