Välkommen till Senioruniversitetet i Västerås!

               Välkommen till oss – öppet för alla pensionärer!

 

Programkatalogen för hösten 2017 har skickats ut till alla
medlemmar. 
Finns också som PDF.
Under vecka 34 kommer Resor att uppdateras med nya intressanta resor.

Kallelse till Extra föreningsmöte finns som PDF under Medlemsblad, Info

Senaste anmälningsdag till cirklar var den 10 augusti.
Kontakta expeditionen om eventuella lediga platser.

Anmälan som ny medlem kan göras via hemsidan.

Våra nya adresser:
Smedjegatan 13, 722 13 Västerås
E-post: info@suvaros.se  Hemsidan: www.suvaros.se

Expeditionen når du enklast genom tel. 021-138074, 380073
Höstterminen öppet mån-tor kl 09.00 – 12.00 från 7 augusti till 14 december.