Välkommen till Senioruniversitetet i Västerås!

               Välkommen till oss – öppet för alla pensionärer!

 

Programkatalogen för hösten 2017 har skickats ut till alla
medlemmar. 
Finns också som PDF.
Många intressanta upplevelser finns nu under Resor

********************************************************************************

Föreläsningarna 23 oktober och 30 oktober skiftas.
Hemsidan är ändrad.

 

Anmälan som ny medlem kan göras via hemsidan.

Våra nya adresser:
Smedjegatan 13, 722 13 Västerås
E-post: info@suvaros.se  Hemsidan: www.suvaros.se

Expeditionen når du enklast genom tel. 021-138074, 380073
Höstterminen öppet mån-tor kl 09.00 – 12.00 från 7 augusti till 14 december.