Välkommen till Senioruniversitetet i Västerås!

               Välkommen till oss – öppet för alla pensionärer!


Programkatalogen för våren 2018 har skickats ut till alla medlemmar.

******************************************************************************

Anmälan som ny medlem kan göras via hemsidan.

Våra adresser:
Smedjegatan 13, 722 13 Västerås
E-post: info@suvaros.se  Hemsidan: www.suvaros.se

Expeditionen når du enklast genom tel. 021-138074, 380073
Höstterminen öppet mån-tor kl 09.00 – 12.00 från 7 augusti till 14 december.

Vi flyttar in i nya lokaler i Växhuset på Viktor Larssons plats i januari 2018.