Vad är SUV?

Senioruniversitetet Västerås (SUV), tidigare Västerås Pensionärsuniversitet, grundades 1984 och är en ideell förening, som är politiskt, fackligt och religöst obunden. SUV anordnar kurser, föreläsningar och studieresor och skall i övrigt inspirera medlemmarna till stimulerande aktiviteter och en trevlig samvaro med likasinnande.

Föreningen är öppen för alla, som uppbär pension av något slag samt för maka/make eller sambo till sådan medlem. SUV har för närvarande cirka 900 medlemmar och anordnar varje år ett fyrtiotal kurser, ett drygt tjugotal föreläsningar och ett tjugotal studieresor/studiebesök.

Styrelse från och med 2021-03-22
Ordförande, Gunnar Hilding
Vice ordförande, Bernt Åkerblom
Kassör, Karin Sollenborn
Sekreterare, Per-Åke Svensson
Ledamot, Thomas Pontusson
Suppleant, Lars-Erik Lund
Suppleant, Ove Wilder        

Revisorer
Revisor, Arne Lundqvist                
Revisor, Inger Porsander
Revisorssuppleant, Barbro Sundman                                    

Även om föreningen benämns Senioruniversitetet Västerås, ställs inte för medlemskap några krav på en tidigare akademisk utbildning utan alla pensionärer, som vill odla sina intressen eller ha nya eller ökade kunskaper om vårt samhälle och vår omvärld, är välkomna som medlemmar. För språkkurserna krävs dock förkunskaper som motsvarar respektive kurs nivå. För information om hur du ansöker om medlemskap och om årsavgifter klicka på ” Bli medlem”.

SUV har tecknat en olycksfallsförsäkring för våra medlemmar för att täcka kostnader som kan drabba våra medlemmar, och som inte ersätts av egna försäkringar. Försäkringen gäller under den tid medlemmen är på väg till eller från eller under själva aktiviteten på SUV. Den gäller även vid resor som arrangeras av SUV. Leder olycksfallsskadan till merkostnader som t.ex. kostnader för hemhjälp, skadade kläder och glasögon, kan ersättning lämnas. Försäkringsvillkoren finns på SUVs expedition. Vid olycksfall, ring Folksam, telefon 021-19 07 16. Försäkringsnr K66160-0017.

Pensionärsuniversiteten/Senioruniversiteten är en internationell rörelse, “Den tredje ålderns universitet”, som har sitt ursprung i Frankrike, där det första pensionärsuniversitetet grundades 1973. Den “första åldern” defineras som barndoms-, skol- och studietiden, den “andra åldern” som den yrkesverksamma tiden och den “tredje åldern” som pensionärstiden.
Internationellt finns organisationen för samråd – AIUTA -, the International association of the Universities of the Third Age.

Adjungerade ledamöter
Expeditionen, Kerstin Eriksson
Kursutskottet, Agneta Hilding
Föreläsningsutskottet, Gunnar Gudmundsson
Reseutskottet, Kerstin Eriksson

Här kan du ladda ner och läsa föreningens stadgar:

SUV Stadgar fr o m 2020-10-06