Välkommen till Senioruniversitetet Västerås!

Öppet för alla som är intresserade av kurser,
föreläsningar och resor.
 


SUV fullföljer terminen
Senioruniversitetet Västerås fullföljer höstens kursverksamhet. Endast ett begränsat antal lektionstimmar återstår av några få kurser som avslutas inom ett par veckor. Föreningens styrelse har beslutat att studierna ska genomföras som planerat.
Kursverksamheten, som endast är öppen för föreningens medlemmar, anses inte omfattas av regeringens föreslagna beslut om att högst åtta personer får träffas samtidigt vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med den 24 november.
En rad försiktighetsåtgärder sattes in redan när terminen startade i september. Detta förebyggande arbete har varit framgångsrikt utan några kända sjukdomsfall i corona.
Anmälningstiden för vårens kurser förlängs från den 4 december till den 10 december. Föreningen räknar med ett fortsatt stort studieintresse under läsåret 2021.
OBS! Höstterminens resterande måndagsföreläsningar är inställda!

 

Hjälp att skapa lösenord.
Alla medlemmar måste ha ett konto med lösenord för att logga in och göra bokningar. Här hittar du Hjälp att skapa lösenord
Skulle du fortsatt ha problem med inloggning, kontakta oss via e-post!

 


Kontakta oss: 
Växhuset, Viktor Larssons plats 1, 722 14 Västerås
info@suvaros.se
021-138074, 021-380073

Öppet måndag-torsdag kl 09.00 – 12.00 från 10 augusti till 10 december 2020.

GDPR. Senioruniversitetet Västerås har ett medlemsregister med uppgifter om aktiva medlemmars medlemsnummer, personnummer, namn, adress och telefonnummer. Vi respekterar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, om regler om hur man får behandla personuppgifter.