Välkommen till Senioruniversitetet Västerås!

Öppet för alla som är intresserade av kurser,
föreläsningar och resor. 
 

Uppdaterad information 200408 med anledning av Corona!
Stängt terminen ut!
Senioruniversitet Västerås, SUV, kommer fortsätta att ha stängt vårterminen ut på grund av den pågående corona-pandemin. Den 23 mars stängdes all studieverksamhet. Föreningens expedition skulle normalt ha stängt för vårterminen den 14 maj. I början av juni kommer höstterminens programkatalog sändas ut till föreningens medlemmar.
Senast den 10 augusti ska anmälningarna till höstens kurser ha kommit in till föreningen. Kurser, föreläsningar och resor planeras att genomföras som normalt under höstterminen. SUV planerar att starta höstterminens verksamhet i mitten av september.
För akuta ärenden kan föreningens expeditionsföreståndare Sylvi Larhed nås på 070-748 46 02.

Hjälp att skapa lösenord.
Alla medlemmar måste ha ett konto med lösenord för att logga in och göra bokningar. Efter att vi bytt datasystem förra terminen har många upplevt problem med att skapa lösenord. Vi har nu under våren jobbat med det och hoppas det ska fungera bättre i fortsättningen. Här hittar du Hjälp att skapa lösenord
Skulle du fortsatt ha problem med inloggning, kontakta oss via e-post!

Programkatalogen för hösten 2020 är under produktion och kommer att skickas ut till alla medlemmar i början av juni!Adress:
Växhuset, Viktor Larssons plats 1, 722 14 Västerås
E-post: info@suvaros.se
Hemsidan: www.suvaros.se

Expeditionen når du på tel. 021-13 80 74, 021-38 00 73.
Öppet måndag-torsdag kl 09.00 – 12.00 från 10 augusti till 10 december 2020.

GDPR. Senioruniversitetet Västerås har ett medlemsregister med uppgifter om aktiva medlemmars medlemsnummer, personnummer, namn, adress och telefonnummer. Vi respekterar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, om regler om hur man får behandla personuppgifter.