Välkommen till Senioruniversitetet Västerås!

Öppet för alla som är intresserade av kurser,
föreläsningar och resor.
 

Höstens nyheter
Måndagsföreläsningarna blir avgiftsbelagda från i höst. Ett enkelt entrékortsystem införs. Tolv föreläsningar kostar 500 kronor och sex föreläsningar kostar 300 kronor. Tolv intressanta och spännande föreläsningar väntar. Måndagsföreläsningarna finns i programkatalogen och på hemsidan.

Kursverksamheten startar den 27 september. Kursavgiften är oförändrad – 325 kronor för en allmän kurs och 650 kronor för en språkkurs. Antalet deltagare begränsas till tio, men kurserna kan ta emot fler deltagare under hösten, om Folkhälsomyndigheten (FHM) tillåter det.
Ett begränsat antal studieresor över dagen med buss planeras under höstterminen. Resorna finner du på hemsidan och i kurskatalogen.
Läs mer under “Medlemsdialog” i menyn.Kontakta oss: 
Växhuset, Viktor Larssons plats 1, 722 14 Västerås
info@suvaros.se
021-138074, 021-380073

Expeditionen är öppen måndag-torsdag 09:00 – 12:00 från 10 augusti till 13 december 2021.

GDPR. Senioruniversitetet Västerås har ett medlemsregister med uppgifter om aktiva medlemmars personnummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi respekterar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, om regler om hur man får behandla personuppgifter.