Välkommen till Senioruniversitetet Västerås!

Öppet för alla som är intresserade av kurser,
föreläsningar och resor.
 

Öppnar i höst
Föreningen planerar att hålla sin studieverksamhet igång under hösten. Expeditionen öppnar den 10 augusti. Kurser och föreläsningar startar den 14 september.
Föreningens styrelse har beslutat att införa begränsningar för kurser och måndagsföreläsningar. Varje studiekurs får ha högst tio deltagare och föreläsningarna begränsas till högst 50 åhörare.
Musiklyssningarna i konsertsalen tar emot högst 50 deltagare och mans- och damkörerna högst 20 deltagare.
Serveringen vid föreläsningarna kommer inte vara öppen.  Besök i kafeterian i lektionspauserna kommer inte tillåtas. Eget fika får medtagas.
Med dessa restriktioner hoppas vi kunna genomföra höstens studieverksamhet med god social distansering. Föreningen kommer att följa Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar.
Vi ser optimistiskt på hösten och hoppas kunna genomföra studieverksamheten enligt planerna. Intresset för höstens kurser är stort och många har redan anmält sig. ”Studiehungern” ser ut att vara betydande hos föreningens 850 medlemmar.Höstens studieprogram består av 36 kurser, tolv föreläsningar och sex studieresor. Elva kurser är helt nya.

Inställda kurser
Följande SUV-kurser kommer att ställas in under höstterminen 2020: (904) Nedslag i idéernas historia, (908) Släktforskning, (909) Lag och rätt, (910) Akvarellmålning, (914) De håller vårt samhälle igång, (922) Natur och miljö, (924) Vi sjunger tillsammans, (925) Manskör och (919) Vad har historien lärt oss.
Övriga 28 kurser kommer att anordnas om de får tillräckligt med deltagare. Maximalt tio deltagare tas in på varje kurs. Musiklyssningen tar emot maximalt 50 deltagare. Konstmuseet tar emot maximalt 15 deltagare.

Hjälp att skapa lösenord.
Alla medlemmar måste ha ett konto med lösenord för att logga in och göra bokningar. Efter att vi bytt datasystem förra terminen har många upplevt problem med att skapa lösenord. Vi har nu under våren jobbat med det och hoppas det ska fungera bättre i fortsättningen. Här hittar du Hjälp att skapa lösenord
Skulle du fortsatt ha problem med inloggning, kontakta oss via e-post!

 

 

Adress:
Växhuset, Viktor Larssons plats 1, 722 14 Västerås
E-post: info@suvaros.se
Hemsidan: www.suvaros.se

Expeditionen når du på tel. 021-13 80 74, 021-38 00 73.
Öppet måndag-torsdag kl 09.00 – 12.00 från 10 augusti till 10 december 2020.

GDPR. Senioruniversitetet Västerås har ett medlemsregister med uppgifter om aktiva medlemmars medlemsnummer, personnummer, namn, adress och telefonnummer. Vi respekterar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, om regler om hur man får behandla personuppgifter.