Välkommen till Senioruniversitetet Västerås!

Öppet för alla som är intresserade av kurser,
föreläsningar och resor. 


Programkatalogen för hösten 2019 har skickats ut per post till alla medlemmar.
 Får du ingen kontakta vår expedition per e-post.

 

SENASTE NYTT

Medlemsinformation Juni
Läs mer under MEDLEMSBLAD, INFO 

Angående pausfika i samband med föreläsningarna.
Biljett till kaffe med kaka köps i caféet innan föreläsningen börjar.
Detta gäller också för endast kaffe. Allt finns uppdukat och betalningen
måste vara gjord före pausen.

Läs mer under NYHETER
♦ Dolda kyrkoskatter
♦ Spännande mynthistoria
♦ Polischef på SUV-besök
♦ Spännande resa till Villa Akleja
♦ Många nya SUV-cirklar 

************************************************************9********************************************************

Anmälan som ny medlem kan göras via hemsidan.

Våra adresser:
Växhuset, Viktor Larssons plats 1, 722 14 Västerås
E-post: info@suvaros.se
Hemsidan: www.suvaros.se

Expeditionen når du enklast genom tel. 021-13 80 74, 38 00 73
Höstterminen öppet mån-tor kl 09.00 – 12.00 från 9 aug. till 13 dec. 2019

GDPR. Senioruniversitetet Västerås har ett medlemsregister med uppgifter om aktiva medlemmars medlemsnummer, personnummer, namn, adress och telefonnummer. Vi respekterar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, om regler om hur man får behandla personuppgifter.