Välkommen till Senioruniversitetet Västerås!

Öppet för alla som är intresserade av kurser,
föreläsningar och resor.
 

Nya stadgar
Måndagen den 5 oktober klockan 13.00 hålls ett föreningsmöte i Växhusets konsertsal. Då ska ett andra beslut fattas om föreningens nya reviderade stadgar. Det första beslutet om stadgarna togs vid årsmötet den 16 mars i år. Godkänner föreningsmötet de nya stadgarna kommer de att gälla från och med den 6 oktober.
Föreningsmöte, SUV, 2020-10-05


Höstens studier
Höstterminen startar den 14 september. Du kan läsa om vad som händer i höst i den senaste medlemsinformationen. Vissa begränsningar har införts för kurser och föreläsningar. Studieresorna har ställts in. Föreningen fortsätter med sin studieverksamhet i begränsad omfattning.
Planeringen av studierna inför vårterminen 2021 är redan i full gång. 


Hjälp att skapa lösenord.
Alla medlemmar måste ha ett konto med lösenord för att logga in och göra bokningar. Efter att vi bytt datasystem förra terminen har många upplevt problem med att skapa lösenord. Vi har under våren jobbat med det och hoppas det ska fungera bättre i fortsättningen. Här hittar du Hjälp att skapa lösenord
Skulle du fortsatt ha problem med inloggning, kontakta oss via e-post!

 

 

Adress: Växhuset, Viktor Larssons plats 1, 722 14 Västerås
E-post: info@suvaros.se
Tel: 021-138074, 021-380073

Öppet måndag-torsdag kl 09.00 – 12.00 från 10 augusti till 10 december 2020.

GDPR. Senioruniversitetet Västerås har ett medlemsregister med uppgifter om aktiva medlemmars medlemsnummer, personnummer, namn, adress och telefonnummer. Vi respekterar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, om regler om hur man får behandla personuppgifter.