Välkommen till Senioruniversitetet Västerås!

Öppet för alla som är intresserade av kurser,
föreläsningar och resor. 


Programkatalogen för hösten 2019 har skickats ut per post till alla medlemmar.
 Får du ingen kontakta vår expedition per e-post.

 

SENASTE NYTT

Medlemsinformation augusti

Av ekonomiska skäl och minskade statliga ersättningar tvingas vi reducera antalet kurser.
Följande nummer visar inställda kurser:
705, 716, 717, 721, 724, 731, 732, 736, 738, 740 och 742.

När denna skrivelse redigeras finns dock fortfarande några lediga platser i ett antal kurser, t.ex:
702 Vatten, livets förutsättning
704 Akvarellmålning
712 Fem historiska kyrkor
713 Romarriket
719 Vinkunskap, grundkurs
725 Filosofi, grundkurs
726 Filosofi, fortsättningskurs
729 Vi sjunger tillsammans
730 Musiklyssning
735 Samtal om medias roll i samhällsdebatten
737 Spanska A2
739 Italienska A1
741 Italienska B1
745 Franska B1

************************************************************9********************************************************

Medlemsinformation Juni
Läs mer under MEDLEMSBLAD, INFO 

Angående pausfika i samband med föreläsningarna.
Biljett till kaffe med kaka köps i caféet innan föreläsningen börjar.
Detta gäller också för endast kaffe. Allt finns uppdukat och betalningen
måste vara gjord före pausen.

Läs mer under NYHETER
♦ Dolda kyrkoskatter
♦ Spännande mynthistoria
♦ Polischef på SUV-besök
♦ Spännande resa till Villa Akleja
♦ Många nya SUV-cirklar 

************************************************************9********************************************************

Anmälan som ny medlem kan göras via hemsidan.

Våra adresser:
Växhuset, Viktor Larssons plats 1, 722 14 Västerås
E-post: info@suvaros.se
Hemsidan: www.suvaros.se

Expeditionen når du enklast genom tel. 021-13 80 74, 38 00 73
Höstterminen öppet mån-tor kl 09.00 – 12.00 från 12 aug. till 13 dec. 2019

GDPR. Senioruniversitetet Västerås har ett medlemsregister med uppgifter om aktiva medlemmars medlemsnummer, personnummer, namn, adress och telefonnummer. Vi respekterar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, om regler om hur man får behandla personuppgifter.