Jobba hos oss

Hoppas du vill vara med och bidra. Utan våra ideella insatser är det inte möjligt att driva föreningen. Här nedan kan du läsa mer om vad vi gör. Vi jobbar ideellt och i gengäld lär vi känna nya personer, deltar i gemenskapen och känner att vi gör nytta för våra medlemmar. Och vi har roligt tillsammans!

Expeditionen:
Här jobbar vi två och två, varsin dag i veckan under terminerna. Normalt mellan 09:00 – 12:00 måndag -torsdag, då vi har telefontid. När det pågår kurser stannar vi tills alla kurser blivit insläppta och startat. För övrigt är det administrativt arbete på expedition. Publicering av våra kurser, föreläsningar och resor, ta hand om anmälningar, registrera avgifter och tillhandahålla information till våra medlemmar. Expeditionen är stängd under sommaren och över jul- och nyår.

Kursutskottet:
Vi samlas på ett antal möten under vår- och hösttermin för att planera kurser för nästa termin. En person är sammankallande i utskottet. Planerade kurser delas upp på de olika medlemmarna i utskottet som sen håller kontakt med kursledarna.

Föreläsningsutskottet:
Vi har 10-12 föreläsningar per termin och även i det här utskottet samlas vi under hösten för att planera och boka föreläsare till vårens termin. På våren samlas vi för att planera höstens föreläsningar. En person är sammankallande i utskottet och övriga föreläsningar fördelas på de olika medlemmarna. Vi delar också på uppgiften att vara värd vid genomförande av föreläsning. Värden hälsar välkommen och presenterar föreläsaren och helt enkelt ser till att allt fungerar som det ska.

Reseutskottet:
Precis som de andra utskotten har vi en sammankallande i utskottet och planerar terminsvis för våra utflykter och resor. Här är vi också två stycken som är med när utflykten/resan genomförs. Den som planerat resan och haft kontakt med besöksmålen fungerar som reseledare. En annan person är med som hjälp till reseledaren.

IT-utskottet:
Man behöver inte vara utbildad datatekniker eller webbdesigner. Bara ha intresse och god datavana. Det kan handla om att uppdatera vår hemsida, vara ansvarig för och administrera vår Facebook-sida. Vara den som tar hand om hårdvaran; datorer, laptops, skrivare osv. Se till att våra laptops för utlåning till kursledare fungerar osv.

Styrelsen:
Här kan du verkligen påverka verksamheten! Nya ledamöter till styrelsen väljs förstås vid årsmötet i mars månad varje år, men du kan anmäla intresse när du vill. Styrelsen har möten första måndagen i månaden under vår- och höstterminen. Uppehåll under sommaren.

Kursledare: Brinner du för något ämne som du skulle vilja dela med dig av till våra vetgiriga seniorer? Hör av dig så vidarebefordrar vi dina uppgifter till kursutskottet, så kontaktar dom dig! Då får du mer information om hur det fungerar hos oss. Till kursledare utgår det arvode.

Intresserad? Vill du ta en stor eller liten del av arbetet, det spelar ingen roll!
Varmt välkommen att höra av dig!

E-post info@suvaros.se     Tel 072-4530197