Kurser 2020

Se Regler för våra kurser för att få information om våra kurser.

Kommande kurser:

 • 801 Kärlväxter i Västmanland

  2020-04-27 - 09:00 - 10:45

  Varje vecka          mån         6 ggr                                         19 delt.                                                 Sören Larsson och Bo Eriksson

  Kursen är en spännande resa in i den västmanländska kärlväxtfloran. Kärlväxternas ca 300 000 arter indelas i tre divisioner; lummerväxter, ormbunksväxter och fröväxter. Tre teorilektioner i Växhuset under april-maj och tre fältvandringar under juni-juli är planerade. Fältbesöken bestäms mellan kursledare och kursdeltagare.

  Kurslitteratur består av olika utgåvor av floror.


  Anmäl dig här
 • 805 Ett av världens främsta konstmuseum

  2020-02-04 - 15:00 - 16:45

  Jämn vecka          tis          6 ggr.                                                        19 delt.                                                                           Anna Alexeeva

  Eremitaget i Sankt Petersburg är ett av världens största och främsta konstmuseer. I samlingarna finns 2,5 miljoner konstföremål. Vinterpalatset, som ingår i konstmuseet, visar upp sin a praktfulla salar som ger konstföremålen en vacker inramning. Vi får veta mer om konstskatterna och dess historia.


  Anmäl dig här
 • 806 Stormaktstidens Sverige

  2020-01-29 - 15:00 - 16:45

  Varje vecka                ons             6 ggr.                                             19 delt.                                                                           Gunnar Hilding

  En av de mest spännande och intressanta tidsepokerna i svensk historia var Sveriges stormaktstid mellan 1611 och 1721. Under dessa 110 år lades grunden till dagens moderna samhälle. Det var inte bara krig och elände. Kulturlivet blomstrade. Industrin och handeln växte. Vår statsapparat skapades. Vi tog de första stegen ut i världen och var en kort tid en kolonialmakt i både Amerika och Afrika.


  Anmäl dig här
 • 809 Svunna civilisationer

  2020-01-29 - 13:00 - 14:45

  Varje vecka                ons                        6 ggr.                                             19 delt.                                                          Gunnar Hilding

  Vi följer Homo Sapiens – den moderna människans – mödosamma vandring från vaggan i Afrika ut till jordens alla hörn. Under denna vandring skapades ett 50-tal mytomspunna civilisationer. Dessa försvann i den historiska dimman, men lämnade spår efter sig som dagens moderna samhällen har byggt vidare på.


  Anmäl dig här
 • 811 Trädgårdskonstens historia

  2020-02-26 - 09:00 - 10:45

  Udda veckor         ons          6 ggr.                        19 del.                                                                              Börje Lind

  Börje Lind är läkare som har trädgårdskonsten som sitt stora intresse. Han tar oss med på en intressant resa som börjar med Edens Lustgård och slutar i dagens stadsparker. Vi får lära oss hur dåtidens och nutidens trädgårdsarkitekter tänkte när de anlade stora och små trädgårdsanläggningar. Kursen varvas med litteraturstudier och studiebesök i Västeråsområdet. Datum för kursen: 26 februari, 11 mars, 8 och 24 april, 6 och 20 maj.

   


  Anmäl dig här
 • 812 Läkekonstens historia

  2020-01-29 - 11:00 - 12:45

  Varje vecka          ons                    6 ggr.                           19 delt.                                                                                                  Birgitta Hilding

  Medicinöverläkare Birgitta Hilding tar oss med på en mångtusenårig resa genom medicinhistorien. Hon börjar med de gamla grekerna och läkekonstens fader Hippokrates och slutar med dagens moderna sjukvård. Vi får veta mer om hemska farsoter som spetälska, kolera och polio samt åderlåtning, blodiglar och amputationer. Vändpunkten kom på 1800-talet när bakterierna upptäcktes och kunde bekämpas. Kursen avslutas med ett besök på Medicinhistoriska museet vid Västerås sjukhus.


  Anmäl dig här
 • 813 Sovjetunionen 1917-1991

  2020-01-30 - 11:00 - 12:45

  Varje vecka            tor           5 ggr.                                                                      19 delt.                       Hans Hedenström

  Historiens första socialistiska revolution blev det kommunistiska Sovjetunionen. Kursen berör inbördeskriget, NEP-perioden, kollektiviseringen, den stora terrorn, andra världskriget och kalla kriget fram till glasnost och perestrojka och slutlig kollaps.


  Anmäl dig här
 • 814 De håller vårt samhälle igång

  2020-03-02 - 10:00 - 12:00

  Varje vecka                  mån         5 ggr.                                                  19 delt.                                                       Agneta Hilding

  De förser oss med rent vatten, renar vårt avloppsvatten och ger oss värme och el. De räddar liv och egendom vid akuta sjukdomsfall och olyckor. Vi får titta in bakom kulisserna och veta mer om några viktiga samhällsinrättningar. Kraftvärmeverket (2/3 kl. 09.30-12.00) Vattenverket (9/3 kl. 10.00-11.30),  Avloppsreningsverket (16/3 kl. 10.00-11.30), Räddningstjänsten (23/3 kl. 10.00-12.00) och  Ambulansen (30/3 kl. 10.00-12.00).  Samlingsplatser och starttider skickas ut till kursdeltagarna.


  Anmäl dig här
 • 815 Vinkunskap, grundkurs

  2021-02-06 - 15:00 - 16:45

  Jämn vecka                  tors           6 ggr.                                 15 delt.                                                         Gunnar Gustafsson

  Denna cirkel består av sex tillfällen, där varje tillfälle är uppdelat i en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen behandlar grundläggande områden som provningsteknik, vinodling, vinframställning samt kunskap om olika druvtyper. De praktiska övningarna inriktas främst på sex av de mest kända druvsorterna: De gröna Riesling, Chardonnay och Sauvignon Blanc samt de blå Cabernet Sauvignon, Syrah/Shiraz och Pinot Noir. Ytterligare några druvsorter kommer att förekomma vid övningarna, men med mindre betoning jämfört med de sex “huvuddruvorna”. Fyra egna glas tas med vid varje tillfälle. Vinerna betalas av deltagarna.


  Anmäl dig här
 • 816 Vinkunskap, fortsättningskurs

  2020-01-30 - 15:00 - 16:45

  Udda vecka           torsd         6 ggr.                                                                     15 delt.                                               Gunnar Gustafsson

  Kursen inriktas på viner och vinframställning i de fyra främsta europeiska vinländerna (Frankrike, Italien, Spanien och Tyskland) samt i den “nya världen”. Förutom de druvsorter som behandlas i grundcirkeln tillkommer några nya (Nebbiolo, Sangiovese, Tempranillo, Gamay, Pinot Gris, Gewürtztraminer). Ytterligare druvsorter kommer att förekomma vid övningarna. Vid varje praktisk övning kommer fyra olika viner att provas. Fyra egna glas tas med vid varje tillfälle. Vinerna betalas av deltagarna.


  Anmäl dig här
 • 817 Konst på Västerås Konstmuseum

  2020-02-05 - 13:30 - 15:00

  Jämn vecka           onsd                   5 ggr                                                            30 delt                                                Susanne Frost

  I konstkursen tar vi del av aktuella utställningar och projekt på Västerås konstmuseum. Genom visningar och föredrag fördjupar vi oss i olika tematiker. Några exempel på vårens teman är människans förhållande till naturen och konstnärers gestaltande av densamma samt ny teknik i konsten. Programmen guidas och leds av konstmuseets intendenter.
  Hörselhjälpmedel finns. Detaljerat program delas ut vid start.


  Anmäl dig här
 • 821 Aktuella utrikespolitiska händelser

  2020-01-31 - 09:00 - 10:45

  Varje vecka          fre          6 ggr.                                                                       19 delt.                     Stig Wahlström

  Aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska händelser i världen, för närvarande särskilt med fokus på nuvarande händelser i Europa och Mellersta Östern samt kommande val.


  Anmäl dig här
 • 822 Aktuella utrikespolitiska händelser

  2020-02-28 - 11:00 - 12:45

  Varje vecka          fre          6 ggr.                                         19 delt.                                            Stig Wahlström

  Aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska händelser i världen, för närvarande särskilt med fokus på Europa och Mellersta Östern samt kommande val.


  Anmäl dig här
 • 823 Aktuella utrikespolitiska händelser

  2020-01-31 - 13:00 - 14:45

  Varje vecka          fre           6 ggr.                                                19 delt.                               Stig Wahlström

  Aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska händelser i världen, för närvarande med särskilt fokus på Europa och Mellersta Östern samt kommande val.


  Anmäl dig här
 • 825 Badelundas historia

  2020-05-06 - 10:00 - 11:45

  Varje vecka         ons          4 ggr.                                                    25 delt.                                     Bengt Wallén

  Under våren 2020 genomförs en studiekurs som kommer att behandla den spännande historien om Badelunda. Kursen kommer att omfatta fyra pass om två lektioner varav två lektioner kommer att genomföras som guidningar vid Anudshög, kyrkan och byn Tibble och två pass kommer att genomföras som föreläsningar i Kyrkskolan. Vi samlas på den västra parkeringen vid Västerås Centralstation för att samordna transporterna.


  Anmäl dig här
 • 828 Klassisk musik- musiklyssning

  2020-01-29 - 13:30 - 15:00

  Udda vecka         ons             6 ggr.                                    60 delt.                                                Stellan Moberg

  Gränslös barock. Med kosmopoliten Händel i centrum hör vi barockmusik från olika länder.


  Anmäl dig här
 • 829 Fåglar i Västeråsområdet

  2020-02-06 - 15:00 - 16:45

  Jämn vecka          tor          6 ggr.                               19 delt.                                                           Christina Bredin

  Grundläggande kurs om stann- och flyttfåglar med inriktning på fåglarnas kännetecken, läten och levnadssätt. Vi avslutar kursen med en eller två exkursioner.


  Anmäl dig här
 • 830 Samtal om värderingar och livsåskådningsfrågor

  2020-01-29 - 13:00 - 14:45

  Varje vecka         ons          6 ggr.                         19 delt.                                                 Claes Bertil Ytterberg

  I denna grupp tar vi upp frågor om etik, moral och livsåskådningar med särskild hänsyn till vad som sker med sådant i dagens föränderliga samhälle.


  Anmäl dig här
 • 831 Medias roll i samhällsdebatten

  2020-02-05 - 11:00 - 12:45

  Jämn vecka          ons           6 ggr.                                               19 delt.                                             Per-Åke Svensson
  Hur påverkas vi av det ständiga nyhetsflödet som möter oss under större delen av vår vakna tid? Inte bara papperstidningar, public service, alternativa mediahus, bloggar, poddar, video, sociala medier, twitter, fake news och filterbubblor. Är media bara megafoner för inflytelserika och högröstade opinionsbildare? Stöd för demokrati? Vi gör djupdykningar i det dagsaktuella och försöker analysera större skeenden. Det här är kursen för dig som vill utbyta erfarenheter och diskutera åsikter.


  Anmäl dig här
 • 835 Italienska A 1

  2020-01-29 - 09:00 - 10:45

  Varje vecka          ons           10 ggr.                                                    15 delt.                                 Renee Ståhle

  Se inledningstext för språk.


  Anmäl dig här
 • 837 Italienska B 2

  2020-01-29 - 16:30 - 18:15

  Varje vecka         mån         10 ggr.                                     15 delt.                    Ulrica Wetter

  Se inledningstext för språk.


  Anmäl dig här
 • 838 Engelska B 2

  2020-01-30 - 13:00 - 14:45

  Varje vecka              tor        10 ggr.                                     15 delt.                                                       Kerstin Åkerblom

  Se inledningstext för språk. Vi diskuterar aktuella händelser i världen och fortsätter att läsa noveller.


  Anmäl dig här
 • 839 Engelska B 2

  2020-01-30 - 09:00 - 10:45

  Varje vecka              tor          10 ggr.                                                   15 delt.                           Kerstin Åkerblom

  Se inledningstext för språk. Vi diskuterar aktuella händelser i världen och fortsätter att läsa noveller.


  Anmäl dig här