Kurser 2022

Anmälan till vårens kurser kan göras från 11 november och senast 31 december. Kursavgiften betalas till PG 494 52 30-3  i god tid innan kursstart. Allmän kurs kostar 325 kronor och en språkkurs kostar 650 kronor.

Kommande kurser:

 • 501 Kroppens okända mikrovärld

  2022-02-02 - 13:00 - 14:45

  Varje vecka         ons           6 ggr.           19 delt.                Robert Fast

  Vad händer i vår kropp när den angrips av ett virus som Covid19. Detta virus kan snabbt förändras genom mutationer och ges nya svårbemästrade egenskaper. DNA och RNA är viktiga byggstenar i cellernas arvsmassa och påverkas av sådana virusangrepp. Antibiotika som används för att stoppa bakterieangrepp kan snabbt bli verkningslösa och inte längre fungera som det var tänkt. Denna kurs handlar om hur våra celler är uppbyggda och hur forskningen försöker stoppa de bakterier och virus som drabbar oss människor. Mikrobiologen Robert Fast kommer att ta oss med på denna spännande resa i kroppens okända mikrovärld.


  Anmäl dig här
 • 502 Träd i natur och kultur NY KURS

  2022-03-10 - 11:00 - 12:45

  Jämn vecka          tors             6 ggr.          19 delt.                Börje Lind

  Vi studerar olika trädarters kännetecken och användningsområden samtidigt som vi bekantar oss med alla djurarter som bor i träden. Vi går också ut och tittar på träd i omgivningen.


  Anmäl dig här
 • 503 Politiska "ismer"

  2022-01-31 - 11:00 - 12:45

  Varje vecka         mån            6 ggr.          19 delt.                Ola Björlin

  Kursen belyser och diskuterar de vanligaste politiska ideologierna; liberalism, konservatism, socialism, ekologism, nationalism m.fl. Även andra politiska “ismer”, som är vanliga i politiska analyser berörs, t.ex. feminism, islamism och populism. Kurslitteraturen är en samling texter som blir utgångspunkten för våra diskussioner. De finns tillgängliga vid kursens början. Kurslitteraturen ingår ej i kursavgiften.


  Anmäl dig här
 • 504 Badelundas historia

  2022-05-04 - 10:00 - 11:45

  Varje vecka         ons              4 ggr.          25 delt.                Bengt Wallén

  En kurs om Badelundas spännande historia då och nu. Kursen genomförs på plats i Badelunda både utom- och inomhus. Vi samlas på parkeringen vid Badelunda kyrka. För samåkning kontakta SUVs expedition.


  Anmäl dig här
 • 505 Sverige 14 000 år

  2022-02-01 - 13:00 - 14:45

  Varje vecka         tis               6 ggr.          19 delt.                Gunnar Hilding

  För 14 000 år sedan slog sig de första människorna ned i Skåne. Dessa renjägare följde inlandsisen norrut. Svenskarna blev för 6 000 år sedan alltmer bofasta och började idka jordbruk. Bronsåldern avlöste stenåldern för 3 700 år sedan och vi började handla med grannfolken runt Östersjön. Järnåldern avlöser bronsåldern för 2 500 år sedan och de första små hövdingadömen växer fram. För 900 år sedan lämnade vi hedendomen bakom oss. Vi blev kristna och klev rakt in i medeltiden. De första stegen mot vårt moderna samhälle tas och drygt 400 år senare är vi mitt uppe i den spännande vasatiden. Denna tidsresa slutar när stormaktsbygget startar på allvar 1611.


  Anmäl dig här
 • 506 Stormaktstidens Sverige

  2022-02-01 - 00:00

  Varje vecka         tis               6 ggr.          19 delt.                Gunnar Hilding

  En av de mest spännande och intressanta tidsepokerna i svensk historia var Sveriges stormaktstid (1611 – 1719). Under dessa 108 år lades grunden till dagens moderna samhälle. Det var inte bara krig och elände. Kulturlivet blomstrade. Industrin och handeln växte. Vår statsapparat skapades av den dynamiske Axel Oxenstierna. Vi tog de första stegen ut i världen och var under en kort tid en kolonialmakt i både Amerika och Afrika. Möt krigarkungen Gustav II Adolf och rikshushållaren Karl X1 som räddade vårt land undan konkurs. Under slutet av stormaktstiden var sonen Karl XII nära att ruinera Sverige efter alla sina krig och rasera allt som fadern hade skapat.


  Anmäl dig här
 • 507 Frihetstiden och Gustavianska enväldet

  2022-02-02 - 13:00 - 14:45

  Varje vecka         ons              6 ggr.          19 delt.                Gunnar Hilding

  Följ med på en 100 år lång händelserik resa genom frihetstiden och det gustavianska enväldet (1719 – 1818). Dessa år dominerades av politiska intriger, statskupper, kungamord, svaga kungar, starka drottningar och misslyckade svensk-ryska krig. Vi närmade oss samtidigt Europa och kulturlivet blomstrade, men Sverige var inte längre en stormakt runt Östersjön. Våra kulturpersonligheter och vetenskapsmän gjorde sig kända utanför Sveriges gränser. När Karl XIV Johan satte sig på den svenska tronen 1818 gick Sverige in i en lugnare tid.


  Anmäl dig här
 • 508 Släktforskning

  2022-02-03 - 09:00 - 10:45

  Udda vecka         tors             6 ggr.          19 delt.                Lars Berglöf

  Vi lär oss släktforskningens grunder. Hur hittar jag uppgifter om min släkt? Vilka är mina anor? Var bodde tidigare generationer och vad arbetade de med? Vi lär oss hitta i kyrkböckerna och du behöver ha tillgång till dator för att söka i arkiven och spara dina fynd i ett släktforskningsprogram. Helst bör du ha en bärbar dator och vara van att använda den. Kostnad för kurslitteratur tillkommer.


  Anmäl dig här
 • 509 Lag och rätt

  2022-02-03 - 09:00 - 10:45

  Varje vecka         tors             5 ggr.          19 delt.                Ove Wilder

  Vi får lära oss hur ”rättskedjan” från polisen till kriminalvården fungerar i praktiken. Under denna resa genom vårt svenska rättsväsende får vi träffa polis, åklagare, advokat, domare och kriminalvårdare.
  Polisen (3/2), åklagaren (10/2), advokaten (16/2 OBS onsdag), domaren (24/2) och kriminalvårdaren (3/3). Vi gör studiebesök hos Åklagarmyndigheten och Tingsrätten. I övrigt är vi i våra studielokaler i Växhuset.


  Anmäl dig här
 • 510 Finlands historia 1800 – 1900-talen

  2022-02-03 - 11:00 - 12:45

  Varje vecka         tors             6 ggr.          19 delt.                Hans Hedenström

  Finland från den självklara svenska östra landsdelen till ett ryskt storfurstendöme. Efter den ryska revolutionen fick Finland sin självständighet och blev nära nog en sovjetisk lydstat under andra världskriget. Idag är Finland en alliansfri avancerad nordisk välfärdsstat.


  Anmäl dig här
 • 511 De håller vårt samhälle igång

  2022-03-14 - 10:00 - 12:00

  Varje vecka         mån            5 ggr.          20 delt.                Agneta Hilding

  De förser oss med rent vatten, renar vårt avloppsvatten och ger oss värme och el. De räddar liv och egendom vid akuta sjukdomsfall och olyckor. Vi får titta in bakom kulisserna och veta mer om några viktiga samhällsinrättningar. Kraftvärmeverket (14/3 09:30-12:00), Vattenverket (21/3 10:00-12:00), Avloppsreningsverket (28/3 10:00-12:00), Räddningstjänsten, Brandstation öster (4/4 10:00-12:00) och Ambulansen (11/4 10:00-12:00). Samlingsplatser och starttider skickas ut till deltagarna.


  Anmäl dig här
 • 512 Läkekonstens historia

  2022-03-16 - 13:00 - 14:45

  Varje vecka         ons              6 ggr.          19 delt.                Birgitta Hilding

  Medicinöverläkare Birgitta Hilding tar oss med på en mångtusenårig resa genom medicinhistorien. Hon börjar med de gamla grekerna och läkekonstens fader Hippokrates och slutar med dagens moderna sjukvård. Vi får veta mer om alla hemska farsoter. Vändpunkten kom på 1800-talet när bakterierna upptäcktes och kunde bekämpas. Kursen avslutas med ett besök på Medicinhistoriska museet vid Västerås sjukhus.


  Anmäl dig här
 • 513 Sticka med glädje

  2022-02-04 - 11:00 - 12:45

  Varje vecka         fre               6 ggr.          15 delt.                Sofia Blomgren

  En grundkurs som gläntar på locket till stickningens värld. Vi kommer bland annat prova på att sticka spetsmönster och tvåändsstickning. Lite stickhistoria, engelsk stickterminologi och färgteori blir det också. Hur stickar man efter diagram och vad är ett UFO i stickningens värld?!?! Förhoppningen är att räta ut frågetecknen och göra dom till utropstecken. Förkunskap: kunna räta och aviga maskor.
  Medtag: rundstickor nr 3, minst 80 cm långa, strumpstickor nr 3 och ett nystan Rauma finull eller motsvarande i en ljus nyans. Kostnad för övrigt material tillkommer.


  Anmäl dig här
 • 514 Bokbinderi NY KURS

  2022-03-10 - 13:00 - 14:45

  Varje vecka         tors             5 ggr.          19 delt.                Malena Bergroth

  Vad har du i bokhyllan? På den här kursen lär du dig att skilja mellan olika bandtyper (halvfranskt och helfranskt band, danskt band mm) och undersöker bokens ”anatomi” (vad är huvud, fot och rygg?). Du får veta mer om bokbindaryrket förr och nu, viktiga verktyg, klassiska bindningsmetoder, moderna tekniker, bokbranschen, förstaupplagor och kommersiell bokbindning. Du får också möjlighet att prova på några enkla bindningsmetoder. Du får lära dig hur man vårdar sina böcker, vad du kan laga själv samt vad som bör överlåtas till proffsen. Och är boken värd det?


  Anmäl dig här
 • 515 Vinkunskap, grundkurs

  2022-02-03 - 15:00 - 16:45

  Udda vecka            tors          6 ggr.          19 delt.              Gunnar Gustafsson

  Vi träffas sex gånger och varje tillfälle är uppdelat i en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen behandlar grundläggande områden som provningsteknik, vinodling, vinframställning samt kunskap om olika druvtyper. De praktiska övningarna inriktas främst på sex av de mest kända druvsorterna. Fyra egna glas tas med vid varje tillfälle. Vinerna betalas av deltagarna.


  Anmäl dig här
 • 516 Vinkunskap, fördjupningskurs 2

  2022-02-10 - 15:00 - 16:45

  Jämn vecka          tors             6 ggr.          19 delt.                Gunnar Gustafsson

  Kursen inriktas på ett djupare studium av viner och vinframställning i länder från ”Nya Världen”. Traditionellt inkluderar detta Sydamerika (Argentina, Chile, Uruguay), Nordamerika (Kalifornien, Oregon, Washington State), Oceanien (Australien, Nya Zeeland) och Sydafrika. Vi tittar på regioner och druvsorter som möjligtvis är mindre kända men som är av stort kvalitetsintresse.
  Fyra egna glas tas med vid varje tillfälle. Vinerna betalas av deltagarna.


  Anmäl dig här
 • 517 Konst på Västerås Konstmuseum

  2022-03-09 - 13:30 - 15:00

  Jämn vecka          ons              5 ggr.          30 delt.                Agneta Hilding

  Genom visningar och föredrag presenterar intendenterna på Västerås konstmuseum aktuella utställningar, offentlig konst, konstnärskap i samlingarna och andra delar av verksamheten under våren 2022. Hörselhjälpmedel finns. Detaljerat program delas ut vid start.


  Anmäl dig här
 • 518 Rut och Ester – två bibliska överlevare

  2022-02-01 - 15:00 - 16:45

  Udda vecka         tis               6 ggr.          19 delt.                Rut Törnkvist

  Efter den blodiga domarboken tar bibelforskaren Rut Törnkvist oss med på en ny spännande biblisk resa tillsammans med kvinnorna Rut och Ester. Bibeln berättar om deras kamp att överleva, tänja på moraliska gränser och behålla sin etniska och religiösa tillhörighet. Rut lämnar sitt folk, sitt hemland och sin religion när hon flyr med svärmodern till ett annat land. Där gifter sig Rut till både rikedom och trygghet. Rut är anmoder till den kände kung David, som enade Israel (Nordriket) med Juda (Sydriket). Esters öde är annorlunda. Tack vare sin ställning som kungens förnämsta haremsdam och senare hans hustru räddar Ester sitt folk från undergång.


  Anmäl dig här
 • 519 Natur och miljö NY KURS

  2022-02-02 - 11:00 - 12:45

  Udda vecka         ons              6 ggr.          19 delt.                Bengt Jönsson

  Denna kurs om natur och miljö görs i samarbete med Naturskyddsföreningen. Vi får lära oss mer om natur- och miljöutvecklingen under de senast 60 – 70 åren, då människan i allt snabbare takt har förändrat jord- och skogsbruket samt våtmarkerna. Kursen tar även upp miljökvalitetsmålen, den biologiska mångfalden, de hotade arterna, rödlistan 2020 och Naturvårdsverkets krav på en grön strukturplan.


  Anmäl dig här
 • 520 Från Elvis till ABBA – Rock- och popmusikens utveckling

  2022-02-03 - 16:00 - 17:45

  Varje vecka         tors             7 ggr.          19 delt.                Henric Lindborg

  Häng med på en lekfull tidsresa i rock- och popmusikens värld från 50- till 80-talet. Hur uppstod olika stilar och genrer och vilka ledde utvecklingen? Under denna spännande musikresa gör vi djup-dykningar i bl.a. Elvis, Beatles, Tio i topp och ABBA. Kursledaren varvar inspirerande föreläsningar med ljud- och bildklipp.


  Anmäl dig här
 • 521 Klassisk musik – Rysk romantik - musiklyssning

  2022-02-02 - 13:30 - 15:00

  Udda vecka         ons              6 ggr.          60 delt.                Stellan Moberg

  Vi fortsätter på det ryska spåret, Sergej Prokofjev och Demitrij Sjostakovitj, de sista stora symfonikerna.


  Anmäl dig här
 • 522 Fåglar i Västeråsområdet

  2022-02-10 - 13:00 - 15:00

  Jämn vecka          tors             6 ggr.          19 delt.                Christina Bredin

  Vi lär oss fåglars kännetecken, sånger och levnadssätt. Vi avslutar kursen med en eller två exkursioner.


  Anmäl dig här
 • 523 Samtal om värderingar och livsåskådningsfrågor

  2022-02-01 - 11:00 - 12:45

  Varje vecka         tis               6 ggr.          19 delt.                Christian Thorborg

  Med tanke på vad som sker i dagens snabbt föränderliga värld tar vi upp intressanta frågor som rör etik, moral och livsåskådningar. Teologen och prästen Christian Thorborg leder denna spännande kurs.


  Anmäl dig här
 • 524 Medias roll i samhället – ”kanske sanning – kanske lögn”

  2022-02-08 - 15:00 - 16:45

  Jämn vecka          tis               6 ggr.          19 delt.                Per-Åke Svensson

  Hur påverkar media din bild av verkligheten? Är bilden sann eller tillverkad av medierna? Har politiker och myndigheter tillräckliga möjligheter att nå ut med det man vill säga till medborgarna, när det först måste passera journalistiken? I den här kursen försöker vi komma underfund med det genom att såväl diskutera dagsaktuella händelser och hur de beskrivs i olika media, som att försöka hitta långsiktigare skeenden. Sociala medier är här en viktig del av denna utveckling. Är media stöd för demokratin eller en fara? Har det blivit en del av underhållningsindustrin? Den här kursen är till för dig som vill utbyta erfarenheter och diskutera.


  Anmäl dig här
 • 525 Nedslag i idéernas historia NY KURS

  2022-01-31 - 11:00 - 12:45

  Varje vecka         mån            5 ggr.          19 delt.                Mogens Jensen

  En abstrakt kurs där vi bekantar oss med idéer om: Moderniteten, själen, utseende, njutning, vänskap, barn och postmoderniteten.


  Anmäl dig här
 • 526 Världens opera NY KURS

  2022-02-08 - 13:00 - 14:45

  Jämn vecka          tis               6 ggr.          19 delt.                Carl Bertil Carlsson

  Vi lyssnar och tittar på de mest populära operorna, Tosca, La Traviata, Figaros bröllop, Kärleksdrycken och andra kända operaverk står på repertoaren. Även operetter som Läderlappen presenteras. Vi får samtidigt veta mer om operavärldens stora kompositörer och artister. TV-inspelningarna kommer från Metropolitan, La Scala, Covent Garden och Wienoperan. Vi får möta Rolando Villazon, Anna Netrebko, Peter Mattei, Diana Damrau, Nina Stemme och andra kända artister från världens operascener.


  Anmäl dig här
 • 527 Akvarellmålning

  2022-04-07 - 11:00 - 12:45

  Varje vecka         tors             6 ggr.          15 delt.                Mariann Öhrner

  Vi utforskar tillsammans den grundläggande akvarelltekniken. Deltagarna får förslag på papperskvalitet och färger vid första kurstillfället. Ta med papper, färger och plastburk för vatten, om ni har.


  Anmäl dig här
 • 528 Livet är ditt - kost, motion och hälsa

  2022-02-04 - 10:00 - 11:45

  Varje vecka         fre               5 ggr.          19 delt.                Lars-Erik Lund

  I samarbete med Itrim erbjuds en kurs kring hälsofrämjande aktiviteter. Tanken är att blanda teori (vetenskaplig grund) med praktiska övningar för en skön känsla i kroppen. De fem träffarna tar bland annat upp kost, andning, styrke- och balansträning samt rörlighet. Vid ett par tillfällen ses vi på Itrim, där även en Tanita-vägning ingår för dem som så önskar. Tanita-vägning innebär att man får en analys av hälsa och status med avseende på bland annat kroppsvikt, muskelmassa, fettprocent och vattenhalt i kroppen. För 50+ så gäller det att bibehålla och öka muskelmassan som annars går ner vid för liten belastning av rörelseorganet kroppen.


  Anmäl dig här
 • 529 Romarriket skapade Sverige

  2022-02-02 - 15:00 - 16:45

  Varje vecka         ons              6 ggr.          19 delt.                Gunnar Hilding

  Följ med på en drygt 2 200 år lång spännande resa genom det romerska rikets historia. Möt den legendariske kejsaren Augustus som byggde dåtidens moderna Rom. Han var en av 166 kejsare som styrde detta jättelika rike och som gjorde Medelhavet till ett eget innanhav. Västromerska riket föds 753 f.Kr och går under 476 e.Kr. Den romerska kulturen lever vidare i det östromerska riket i ytterligare 977 år innan det krossas av turkarna. Romarriket lade grunden till vår tids styrelseskick, språk, litteratur, religion och rättsskipning. De många svenskar som var legionärer i romerska armén tog med sig dessa kunskaper hem och skapade det första sveariket i mitten av 500-talet e.Kr med Gamla Uppsala som politiskt centrum.


  Anmäl dig här
 • 530 Engelska B 1 / B 2

  2022-01-31 - 09:00 - 10:45

  Varje vecka         mån            10 ggr.        15 delt.                Kursledare ej klart

  Nivå B1 Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden.

  Nivå B2 Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag kan kommunicera flytande, så att ett samtal med en infödd löper i stort sett utan problem. Jag kan uttala mig klart och detaljerat om många olika ämnen.


  Anmäl dig här
 • 531 Spanska A 1 NY KURS

  2022-02-01 - 09:00 - 10:45

  Varje vecka         tis               10 ggr.        15 delt.                Kursledare ej klart

  Nivå A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt.


  Anmäl dig här
 • 532 Spanska A 2 / B 1

  2022-02-01 - 11:00 - 12:45

  Varje vecka         tis               10 ggr.        15 delt.                Nilda Eriksson

  Nivå A2 Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang.

  Nivå B1 Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden.


  Anmäl dig här
 • 533 Italienska A 0 NY KURS

  2022-02-02 - 09:00 - 10:45

  Varje vecka         ons              10 ggr.        15 delt.                Renée Ståhle

  Nivå A0 Jag har inga förkunskaper.


  Anmäl dig här
 • 534 Italienska A 1 / A 2

  2022-02-02 - 11:00 - 12:45

  Varje vecka         ons              10 ggr.        15 delt.                Renée Ståhle

  Nivå A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt.

  Nivå A2 Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang.


  Anmäl dig här
 • 535 Italienska B 1

  2022-01-31 - 16:30 - 18:15

  Varje vecka         mån            10 ggr.        15 delt.                Ulrica Wetter

  Nivå B1 Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden.


  Anmäl dig här
 • 536 Franska A 2 / B 1

  2022-02-02 - 09:00 - 10:45

  Varje vecka         ons              10 ggr.        15 delt.                Ragnhild Friborg

  Nivå A2 Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang.

  Nivå B1 Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden.


  Anmäl dig här
 • 537 Tyska A 2 / B 1

  2022-02-01 - 09:00 - 10:45

  Varje vecka         tis               10 ggr.        15 delt.                Helga Haasum

  Nivå A2 Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang.

  Nivå B1 Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden.09


  Anmäl dig här