Kurser 2021

Anmälan till höstens kurser kan göras från 15 juni och senast 24 augusti. Kursavgiften betalas till PG 494 52 30-3  i god tid innan kursstart. Allmän kurs kostar 325 kronor och en språkkurs kostar 650 kronor.

Kommande kurser:

 • 403 Politiska "ismer"

  2021-10-11 - 09:00 - 10:45

  Varje vecka         mån            6 ggr.          15 delt.                Ola Björlin

  Kursen belyser och diskuterar de vanligaste politiska ideologierna; liberalism, konservatism, socialism, ekologism, nationalism m.fl. Även andra politiska “ismer”, som är vanliga i politiska analyser berörs, t.ex. feminism, islamism och populism. Kurslitteraturen är en samling texter som blir utgångspunkten för våra diskussioner. De finns tillgängliga vid kursens början. Kurslitteraturen ingår ej i kursavgiften.


  Anmäl dig här
 • 404 Politiska "ismer"

  2021-10-11 - 11:00 - 12:45

  Varje vecka         mån            6 ggr.          15 delt.                Ola Björlin

  Kursen belyser och diskuterar de vanligaste politiska ideologierna; liberalism, konservatism, socialism, ekologism, nationalism m.fl. Även andra politiska “ismer”, som är vanliga i politiska analyser berörs, t.ex. feminism, islamism och populism. Kurslitteraturen är en samling texter som blir utgångspunkten för våra diskussioner. De finns tillgängliga vid kursens början. Kurslitteraturen ingår ej i kursavgiften.


  Anmäl dig här
 • 405 Sverige 14 000 år

  2021-10-05 - 11:00 - 12:45

  Varje vecka         tis               6 ggr.          15 delt.                Gunnar Hilding

  För 14 000 år sedan slår sig de första människorna ned i Skåne. Dessa renjägare följer inlandsisen norrut. Vi blir alltmer bofasta och är snart ett jordbruksfolk. Bronsåldern avlöser stenåldern och vi börjar handla med grannfolken runt Östersjön. Järnålderns första små hövdingdömen växer fram för 1 500 år sedan. Vi lämnar hedendomen bakom oss. Blir kristna och kliver in i medeltiden. De första stegen tas mot dagens samhälle och snart är vi mitt uppe i den spännande Vasatiden. Denna tidsresa slutar när stormaktsbygget startar på allvar 1611.


  Anmäl dig här
 • 406 Stormaktstidens Sverige

  2021-10-05 - 13:00 - 14:45

  Varje vecka         tis               6 ggr.          15 delt.                Gunnar Hilding

  En av de mest spännande och intressanta tidsepokerna i vår historia är Sveriges stormaktstid mellan 1611 och 1719. Under dessa 108 år läggs grunden till dagens moderna samhälle. Det är inte bara krig och elände. Kulturlivet blomstrar. Industrin och handeln växer. Vår statsapparat skapas. Vi tar de första stegen ut i världen och är under några år en kolonialmakt i både Amerika och Afrika.


  Anmäl dig här
 • 407 Frihetstiden och Gustavianska enväldet

  2021-10-05 - 15:00 - 16:45

  Varje vecka         tis               6 ggr.          15 delt.                Gunnar Hilding

  Följ med på en 100 år spännande historisk resa (1719 – 1818) genom frihetstiden och gustavianska enväldet. Dessa år präglas av politiska intriger, kungamord, bondeuppror, svaga kungar och misslyckade krig. Sverige närmar sig samtidigt Europa och kulturlivet blomstrar. Våra kulturpersonligheter och vetenskapsmän gör sig kända långt utanför Sveriges gränser. När Karl XIV Johan bestiger kungatronen går Sverige in i en ny och lugnare tid utan krig.


  Anmäl dig här
 • 408 Släktforskning NY KURS

  2021-09-30 - 09:00 - 10:45

  Udda vecka         tors             6 ggr.          15 delt.                Lars Berglöf

  Vi lär oss släktforskningens grunder. Hur hittar jag uppgifter om min släkt? Vilka är mina anor? Var bodde tidigare generationer och vad arbetade de med? Vi lär oss hitta i kyrkböckerna och du behöver ha tillgång till dator för att söka i arkiven och spara dina fynd i ett släktforskningsprogram. Helst bör du ha en bärbar dator och vara van att använda den. Kostnad för kurslitteratur tillkommer.


  Anmäl dig här
 • 409 Lag och rätt NY KURS

  2021-11-04 - 09:00 - 10:45

  Varje vecka         tors             5 ggr.          15 delt.                Ove Wilder

  Vi får lära oss hur ”rättskedjan” från polisen till kriminalvården fungerar i praktiken. Under denna resa genom vårt svenska rättsväsende får vi träffa polis, åklagare, advokat, domare och kriminalvårdare.
  Polisen (4/11), åklagaren (11/11), advokaten (18/11), domaren (25/11) och Tillbergafängelset (2/12). Vi gör studiebesök hos Åklagarmyndigheten och Tingsrätten. I övrigt är vi i våra studielokaler i Växhuset.


  Anmäl dig här
 • 410 Finlands historia 1800 – 1900-talen NY KURS

  2021-11-11 - 11:00 - 12:45

  Varje vecka         tors             6 ggr.          15 delt.                Hans Hedenström

  Finland från den självklara svenska östra landsdelen till ett ryskt storfurstendöme. Efter den ryska revolutionen fick Finland sin självständighet och blev nära nog en sovjetisk lydstat under andra världskriget. Idag är Finland en alliansfri avancerad nordisk välfärdsstat.


  Anmäl dig här
 • 411 Svampkunskap NY KURS

  2021-09-28 - 13:00 - 14:45

  Varje vecka         tis               5 ggr.          15 delt.                Conny Ström

  Är du nybörjare och vill veta mer om svamp i våra skogar? Vi tittar på hur, var och när svampar växer. Vilka är ätliga och vilka är oätliga? På vilka sätt kan man ta hand om svamparna och tillaga dem? Vi tar ett par turer till skogen. Ledare är Conny Ström – en svampintresserad amatör. Första lektionen träffas vi i SUV:s lokaler i Växhuset.


  Anmäl dig här
 • 412 Läkekonstens historia

  2021-09-29 - 13:00 - 14:45

  Varje vecka         ons              6 ggr.          15 delt.                Birgitta Hilding

  Medicinöverläkare Birgitta Hilding tar oss med på en mångtusenårig resa genom medicinhistorien. Hon börjar med de gamla grekerna och läkekonstens fader Hippokrates och slutar med dagens moderna sjukvård. Vi får veta mer om alla hemska farsoter. Vändpunkten kom på 1800-talet när bakterierna upptäcktes och kunde bekämpas. Kursen avslutas med ett besök på Medicinhistoriska museet vid Västerås sjukhus om pandemin så tillåter.


  Anmäl dig här
 • 413 Sovjetunionen 1917 - 1991

  2021-09-30 - 11:00 - 12:45

  Varje vecka         tors             6 ggr.          15 delt.                Hans Hedenström

  Historiens första socialistiska revolution blev det kommunistiska Sovjetunionen. Kursen berör inbördeskriget, NEP-perioden, kollektiviseringen, den stora terrorn, andra världskriget och kalla kriget fram till glasnost och perestrojka och slutlig kollaps. Jeltsin och Putin berörs perifert.


  Anmäl dig här
 • 414 Bokbinderi NY KURS

  2021-09-30 - 13:00 - 14:45

  Varje vecka         tors             6 ggr.          15 delt.                Malena Bergroth

  En kurs om böcker och bokbinderi: hur vi övergav bokrullen till förmån för den inbundna boken, bokens ”anatomi” (vad är huvud, fot och rygg?) och olika bandtyper (halvfranskt och helfranskt band, danskt band mm). Vi får också veta mer om bokbindaryrket förr och nu, viktiga verktyg, klassiska bindningsmetoder, moderna tekniker, bokbranschen, förstaupplagor och kommersiell bokbindning. Vi får lära oss hur man vårdar sina böcker, vad man kan laga själv samt vad som bör överlåtas till proffsen. Och är boken värd det?


  Anmäl dig här
 • 415 Vinkunskap, grundkurs

  2021-09-30 - 15:00 - 16:45

  Udda vecka            tors          6 ggr.          15 delt.              Gunnar Gustafsson

  Vi träffas sex gånger och varje tillfälle är uppdelat i en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen behandlar grundläggande områden som provningsteknik, vinodling, vinframställning samt kunskap om olika druvtyper. De praktiska övningarna inriktas främst på sex av de mest kända druvsorterna. Fyra egna glas tas med vid varje tillfälle. Vinerna betalas av deltagarna.


  Anmäl dig här
 • 416 Vinkunskap, fördjupningskurs

  2021-10-07 - 15:00 - 16:45

  Jämn vecka          tors             6 ggr.          15 delt.                Gunnar Gustafsson

  Kursen inriktas på ett djupare studium av viner och vinframställning i de tre europeiska länderna Frankrike, Italien och Spanien. Detta inkluderar inte minst regioner som möjligtvis är mindre kända, men som är av stort kvalitétsintresse. Exempel på detta är Frankrike Sydväst, Kampanien och Galicien. Fyra egna glas tas med vid varje tillfälle. Vinerna betalas av deltagarna.


  Anmäl dig här
 • 418 Bibliskt kaos

  2021-09-28 - 15:00 - 16:45

  Udda vecka         tis               6 ggr.          15 delt.                Rut Törnkvist

  Bibelforskaren Rut Törnkvist fortsätter sin spännande bibelresa. Efter Josuas död och fördelningen av Kanaans land mellan de olika israelitiska stammarna, styrs landet av domare. I domarboken följer vi de olika stammarnas konfrontationer och koalitioner med ortsbefolkningen, ofta framställda i folksagans och fablernas form, som i berättelserna om Simson och Delila, Trädens konung och Jefta och hans dotter. Allt mynnar ut i att folket ber Herren om att få en kung, så att de skall bli som andra folk. Det kaos av laglöshet och våldsdåd som finns i landet beskrivs med orden ”På den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad han själv fann för gott”.


  Anmäl dig här
 • 419 Natur och miljö NY KURS

  2021-09-29 - 11:00 - 12:45

  Udda vecka         ons              6 ggr.          15 delt.                Bengt Jönsson och Gunnar Rosén

  Denna kurs om natur och miljö görs i samarbete med Naturskyddsföreningen. Vi får lära oss mer om natur- och miljöutvecklingen under de senast 60 – 70 åren, då människan i allt snabbare takt har förändrat jord- och skogsbruket samt våtmarkerna. Kursen tar även upp miljökvalitetsmålen, den biologiska mångfalden, de hotade arterna, rödlistan 2020 och Naturvårdsverkets krav på en grön strukturplan.  


  Anmäl dig här
 • 420 Från Elvis till ABBA – Rock- och popmusikens utveckling

  2021-09-30 - 16:00 - 17:45

  Varje vecka         tors             7 ggr.          15 delt.                Henric Lindborg

  Häng med på en lekfull tidsresa i rock- och popmusikens värld från 50- till 80-talet. Hur uppstod olika stilar och genrer och vilka ledde utvecklingen? Under denna spännande musikresa gör vi djupdykningar i bl.a. Elvis, Beatles, Tio i topp och ABBA. Kursledaren varvar inspirerande föreläsningar med ljud- och bildklipp.


  Anmäl dig här
 • 421 Klassisk musik – Rysk romantik - musiklyssning

  2021-09-29 - 13:30 - 15:00

  Udda vecka         ons              6 ggr.          50 delt.                Stellan Moberg

  Musiklyssningen fortsätter med ryska romantiker, Tjajkovskij förstås, men också Borodin, Rimskij-Korsakow, Glazunov med flera.


  Anmäl dig här
 • 422 Fåglar i Västeråsområdet

  2021-09-30 - 13:00 - 14:45

  Udda vecka          tors             6 ggr.          15 delt.                Christina Bredin

  Vi lär oss fåglars kännetecken, sånger och levnadssätt. Vi avslutar kursen med en eller två exkursioner.


  Anmäl dig här
 • 423 Samtal om värderingar och livsåskådningsfrågor, fortsättning

  2021-09-29 - 13:00 - 14:45

  Varje vecka         ons              6 ggr.          15 delt.                Christian Thorborg

  Med tanke på vad som sker i dagens snabbt föränderliga värld tar vi upp intressanta frågor som rör etik, moral och livsåskådningar. Teologen och prästen Christian Thorborg leder denna spännande kurs.


  Anmäl dig här
 • 424 Medias roll i samhället – ”kanske sanning – kanske lögn”

  2021-10-05 - 15:00 - 16:45

  Jämn vecka          tis               6 ggr.          15 delt.                Per-Åke Svensson

  Hur påverkar media din bild av verkligheten? Är bilden sann eller tillverkad av medierna? Har politiker och myndigheter tillräckliga möjligheter att nå ut med det man vill säga till medborgarna, när det först måste passera journalistiken? I den här kursen försöker vi komma underfund med det genom att såväl diskutera dagsaktuella händelser och hur de beskrivs i olika media, som att försöka hitta långsiktigare skeenden. Sociala medier är här en viktig del av denna utveckling. Är media stöd för demokratin eller en fara? Har det blivit en del av underhållningsindustrin? Den här kursen är till för dig som vill utbyta erfarenheter och diskutera.


  Anmäl dig här
 • 425 Nedslag i idéernas historia

  2021-10-04 - 11:00 - 12:45

  Varje vecka         mån            5 ggr.          15 delt.                Mogens Jensen

  En abstrakt kurs där vi bekantar oss med några av de idéer som var aktuella under 1900-talet i Sverige, såsom fosterlandskärlek, idéer om kvinnor, individualismen, nya människan och vitalismen.


  Anmäl dig här
 • 426 Några nedslag i den svenska deckargenren NY KURS

  2021-10-06 - 15:00 - 16:45

  Jämn vecka    ons    6 ggr.   15 delt.   Lars-Erik Lund

  Vi gör några nedslag i den svenska deckargenren genom att vi läser och diskuterar fem böcker av kända svenska deckarförfattare från olika tidsepoker – Stieg Trenter, Maria Lang, Sjöwall/Wahlöö och Liza Marklund, vilka alla varit trendbrytare i svensk deckarhistoria. Vid den sista träffen presenterar varje deltagare, enskilt eller tillsammans med någon en valfri deckare skriven på 2000-talet. Vi träffas varannan vecka och deltagarna förväntas ha läst respektive deckare till varje möte. Kursen inleds med en introduktion, så ingen förberedelse krävs till första gången.


  Anmäl dig här
 • 427 Aktuella utrikespolitiska händelser

  2021-09-29 - 15:00 - 16:45

  Varje vecka    ons     6 ggr.  15 delt.   16 Stig Wahlström

  Aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska händelser i världen behandlas med särskilt fokus på Europa och EU-problematiken samt USA. Mellersta och Fjärran Östern samt Nordafrika kommer också att studeras.


  Anmäl dig här
 • 428 Aktuella utrikespolitiska händelser

  2021-09-29 - 17:00 - 18:45

  Varje vecka    ons     6 ggr.   15 delt.    Stig Wahlström

  Aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska händelser i världen behandlas med särskilt fokus på Europa och EU-problematiken samt USA. Mellersta och Fjärran Östern samt Nordafrika kommer också att studeras.


  Anmäl dig här
 • 429 Livet är ditt - kost, motion och hälsa NY KURS

  2021-10-01 - 10:00 - 11:45

  Varje vecka   fre    5 ggr.  15 delt.     Itrim

  I samarbete med Itrim erbjuds en kurs kring hälsofrämjande aktiviteter. Tanken är att blanda teori (vetenskaplig grund) med praktiska övningar. De fem träffarna tar bland annat upp kost, andning, styrke- och balansträning samt rörlighet. Vid ett par tillfällen ses vi på Itrim, där även en Tanita-vägning ingår för dem som så önskar. Tanita-vägning innebär att man får en analys av hälsa och status med avseende på bland annat kroppsvikt, muskelmassa, fettprocent och vattenhalt i kroppen. För 50+ så gäller det att bibehålla och öka muskelmassan som annars går ner vid för liten belastning av rörelseorganet kroppen.


  Anmäl dig här
 • 430 Språkens Historia, grundkurs

  2021-10-01 - 11:00 - 12:45

  Varje vecka    fre    9 ggr.  15 delt.     Thomas Wibergh

  Människans förmåga att kommunicera är unik och ger oss möjlighet att överföra information mellan individer och generationer. I denna kurs behandlas hur språken har utvecklats från forntiden och framåt. Vi koncentrerar oss framför allt på de indoeuropeiska språken.


  Anmäl dig här
 • 431 Engelska B 1 / B 2

  2021-09-29 - 09:00 - 10:45

  Varje vecka   ons      10 ggr.    15 delt.    Maivor Andreasson

  Nivå B1 Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden.

  Nivå B2 Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag kan kommunicera flytande, så att ett samtal med en infödd löper i stort sett utan problem. Jag kan uttala mig klart och detaljerat om många olika ämnen.


  Anmäl dig här
 • 432 Spanska B 1

  2021-09-28 - 11:00 - 12:45

  Varje vecka   tis   10 ggr.  15 delt.    Gloria Rodriguez Haraldsson

  Nivå B1 Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden.


  Anmäl dig här
 • 433 Spanska B 2

  2021-09-28 - 09:00 - 10:45

  Varje vecka   tis   10 ggr.  15 delt.   Gloria Rodriguez Haraldsson

  Nivå B2 Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag kan kommunicera flytande, så att ett samtal med en infödd löper i stort sett utan problem. Jag kan uttala mig klart och detaljerat om många olika ämnen.


  Anmäl dig här
 • 434 Italienska A 1 / A 2

  2021-09-29 - 11:00 - 12:45

  Varje vecka  ons   10 ggr.   15 delt.  Renée Ståhle

  Nivå A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt.

  Nivå A2  Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang.


  Anmäl dig här
 • 436 Franska A 2 / B 1

  2021-09-29 - 09:00 - 10:45

  Varje vecka   ons    10 ggr.    15 delt.     Ragnhild Friborg

  Nivå A2  Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang.

  Nivå B1  Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och


  Anmäl dig här
 • 437 Tyska A 2 / B 1

  2021-09-28 - 09:00 - 10:45

  Varje vecka   tis   10 ggr.   15 delt.     Helga Haasum

  Nivå A2  Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang.

  Nivå B1 Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden.


  Anmäl dig här