Kurser 2021

Anmälan till vårens kurser kan göras från 11 november och senast 10 december. Betalning av vårens kurser ska vara SUV tillhanda senast 30 januari. Se Regler för våra kurser för mer information om våra kurser. 

Kommande kurser:

 • 301 Vatten – Livets förutsättning

  2021-02-08 - 09:00 - 10:45

  Kursen är inställd!

  Jämn vecka  måndagar  6 ggr. 10 delt. Kursledare Lennart Gladh

  Vatten är en central fråga för ekosystem och mångfald när klimatet förändras. Svenskt Vatten har gett ut en ny bok med grundläggande fakta om vattnets historia, betydelse för människan och det problem som uppstår i samband med vatten. Bilderna är tagna av Mattias Klum. Boktiteln är ”Vatten, om att värdera det ovärderliga”. Boken ingår ej i kursmaterialet, men kan beställas från ”Vattenbokhandeln”.


  Anmäl dig här
 • 302 Euripides till Robert Wilson NY KURS

  2021-02-01 - 16:00 - 17:45

  Kursen är inställd!
  Varje vecka måndagar 6 ggr. 10 delt.  Kursledare Kjell Wremert

  En teaterhistorisk resa från antikens tragedier till dagens gränsöverskridare, där vi via föreläsningar, samtal, studiebesök och manusläsning bekantar oss med dramatikens höjdare och deras epoker.


  Anmäl dig här
 • 303 Politiska "ismer"

  2021-04-12 - 11:00 - 12:45

  Varje vecka måndagar 6 ggr. 10 delt. Kursledare Ola Björlin

  Kursen belyser och diskuterar de vanligaste politiska ideologierna; liberalism, konservatism, socialism, ekologism, nationalism m.fl. Även andra politiska “ismer”, som är vanliga i politiska analyser berörs, t.ex. feminism, islamism och populism. Kurslitteraturen är en samling texter som blir utgångspunkten för våra diskussioner. De finns tillgängliga vid kursens början.


  Anmäl dig här
 • 304 Nedslag i idéernas historia NY KURS

  2021-04-12 - 11:00 - 12:45

  Varje vecka måndagar 5 ggr. 10 delt.  Kursledare Mogens Jensen

  En abstrakt kurs där vi bekantar oss med några av de idéer som var aktuella under 1900-talet i Sverige, såsom fosterlandskärlek, idéer om kvinnor, individualismen, nya människan och vitalismen


  Anmäl dig här
 • 305 Sverige 14 000 år NY KURS

  2021-03-03 - 11:00 - 12:45

  Varje vecka  onsdagar  6 ggr. 10 delt.  Kursledare Gunnar Hilding

  För 14000 år sedan slog sig de första människorna ned i Skåne. Dessa renjägare följde inlandsisen norrut. Svenskarna blev allt mer bofasta och började idka jordbruk. Bronsåldern avlöste stenåldern och vi startade handel med grannfolken runt Östersjön. Järnåldern avlöser bronsåldern och de första små hövdingadömena växer fram. Vi lämnar hedendomen bakom oss och blir kristna och kliver rakt in i medeltiden. Vi tar de första stegen mot vårt moderna samhälle och snart är vi mitt uppe i den spännande vasatiden. Denna tidsresa slutar när stormaktsbygget startar på allvar 1611.


  Anmäl dig här
 • 306 Stormaktstidens Sverige

  2021-02-03 - 13:00 - 14:45

  Kursen är inställd!
  Varje vecka onsdagar  6 ggr. 10 delt. Kursledare Gunnar Hilding

  En av de mest spännande och intressanta tidsepokerna i svensk historia var Sveriges stormaktstid mellan 1611 och 1721. Under dessa 110 år lades grunden till dagens moderna samhälle. Det var inte bara krig och elände. Kulturlivet blomstrade. Industrin och handeln växte. Vår statsapparat skapades. Vi tog de första stegen ut i världen och var en kort tid en kolonialmakt i både Amerika och Afrika.


  Anmäl dig här
 • 307 Frihetstiden och Gustavianska enväldet

  2021-03-03 - 13:00 - 14:45

  Varje vecka  onsdagar  6 ggr.  10 delt. Kursledare Gunnar Hilding

  Följ med på en 100 år lång spännande historisk resa (1718 – 1818) genom frihetstiden och det gustavianska enväldet. Dessa år dominerades av politiska intriger, kungamord, bondeuppror, svaga kungar och misslyckade svensk-ryska krig. Sverige närmade sig samtidigt Europa och kulturlivet blomstrade. Våra kulturpersonligheter och vetenskapsmän gjorde sig kända utanför Sveriges gränser. När Karl XIV Johan intog den svenska tronen gick Sverige in i en ny och lugnare tidsepok.


  Anmäl dig här
 • 308 Släktforskning NY KURS

  2021-04-08 - 09:00 - 10:45

  Varje vecka  torsdagar  6 ggr. 10 delt.  Kursledare  Lars Berglöf

  Vi lär oss släktforskningens grunder. Hur hittar jag uppgifter om min släkt? Vilka är mina anor? Var bodde tidigare generationer och vad arbetade de med? Vi lär oss hitta i kyrkböckerna och du behöver ha tillgång till dator för att söka i arkiven och spara dina fynd i ett släktforskningsprogram. Helst bör du ha en bärbar dator och vara van att använda den. Kostnad för kurslitteratur tillkommer.


  Anmäl dig här
 • 309 Lag och rätt NY KURS

  2021-04-08 - 09:00 - 10:45

  Varje vecka   torsdagar   5 ggr. 10 delt.  Kursledare Ove Wilder

  Vi får lära oss hur ”rättskedjan” från polisen till kriminalvården fungerar i praktiken. Under denna resa genom vårt svenska rättsväsende får vi träffa polis, åklagare, advokat, domare och kriminalvårdare.
  Polisen (8/4), åklagaren (15/4), advokaten (22/4), domaren (29/4) och kriminalvårdaren (6/5). Vi gör studiebesök hos Åklagarmyndigheten och Tingsrätten. I övrigt är vi i våra studielokaler i Växhuset.


  Anmäl dig här
 • 310 Akvarellmålning

  2021-04-14 - 11:00 - 12:45

  Varje vecka  onsdagar  6 ggr.  10 delt.  Kursledare Mariann Öhrner

  Vi utforskar tillsammans den grundläggande akvarelltekniken. Deltagarna får förslag på papperskvalitet och färger vid första kurstillfället. Ta med papper, färger och plastburk för vatten, om ni har.


  Anmäl dig här
 • 311 Trädgårdskonstens historia

  2021-04-08 - 09:00 - 10:45

  Varje  vecka  torsdagar  6 ggr. 10 delt.    Kursledare Börje Lind

  Börje Lind är läkaren som har trädgårdskonsten som sitt stora intresse. Han tar oss med på en intressant resa som börjar med Edens lustgård och slutar i dagens stadsparker. Kursen varvas med litteraturstudier och studiebesök runt Västerås.


  Anmäl dig här
 • 312 Läkekonstens historia

  2021-02-04 - 13:00 - 14:45

  Kursen är inställd!
  Varje vecka   torsdagar  6 ggr.  10 delt.     Kursledare  Birgitta Hilding

  Medicinöverläkare Birgitta Hilding tar oss med på en mångtusenårig resa genom medicinhistorien. Hon börjar med de gamla grekerna och läkekonstens fader Hippokrates och slutar med dagens moderna sjukvård. Vi får veta mer om alla hemska farsoter. Vändpunkten kom på 1800-talet när bakterierna upptäcktes och kunde bekämpas. Kursen avslutas med ett besök på Medicinhistoriska museet vid Västerås sjukhus om pandemin så tillåter.


  Anmäl dig här
 • 313 Sovjetunionen 1917 - 1991

  2021-03-04 - 11:00 - 12:45

  Varje vecka  torsdagar  6 ggr.  10 delt.    Kursledare Hans Hedenström

  Historiens första socialistiska revolution blev det kommunistiska Sovjetunionen. Kursen berör inbördeskriget, NEP-perioden, kollektiviseringen, den stora terrorn, andra världskriget och kalla kriget fram till glasnost och perestrojka och slutlig kollaps. Jeltsin och Putin berörs perifert.


  Anmäl dig här
 • 314 Badelundas historia

  2021-05-05 - 10:00 - 11:45

  Varje vecka   onsdagar  4 ggr.  25 delt.  Kursledare  Bengt Wallén

  En kurs om Badelundas spännande historia då och nu.  Kursen genomförs på plats i Badelunda både utom- och inomhus. Vi samlas på parkeringen vid Badelunda kyrka. För samåkning kontaktas SUV-expeditionen.


  Anmäl dig här
 • 315 Vinkunskap, grundkurs

  2021-02-04 - 15:00 - 16:45

  Kursen är inställd!
  Udda vecka  torsdagar  6 ggr. 10 delt.  Kursledare Gunnar Gustafsson

  Vi träffas sex gånger och varje tillfälle är uppdelat i en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen behandlar grundläggande områden som provningsteknik, vinodling, vinframställning samt kunskap om olika druvtyper. De praktiska övningarna inriktas främst på sex av de mest kända druvsorterna. Fyra egna glas tas med vid varje tillfälle. Vinerna betalas av deltagarna.


  Anmäl dig här
 • 316 Vinkunskap, fördjupningskurs

  2021-03-11 - 15:00 - 16:45

  Varje vecka   torsdagar   6 ggr.  10 delt.  Gunnar Gustafsson

  Kursen inriktas på ett djupare studium av viner och vinframställning i de tre europeiska länderna Frankrike, Italien och Spanien. Detta inkluderar inte minst regioner som möjligtvis är mindre kända, men som är av stort kvalitétsintresse. Exempel på detta är Frankrike Sydväst, Kampanien och Galicien. Fyra egna glas tas med vid varje tillfälle. Vinerna betalas av deltagarna.


  Anmäl dig här
 • 317 Konst på Västerås Konstmuseum

  2021-02-10 - 13:30 - 15:00

  OBS! Nytt datum för kursstart meddelas i februari!
  Jämn vecka  onsdagar   5 ggr.  15 delt.  Kursledare Ekaterina Sandomirskaja

  I konstkursen tar vi del av vårens nya utställningar och andra pågående projekt på Västerås konstmuseum. Bland annat får vi en visning av konstmuseets nya samlingsutställning ”Någon sorts kunskap” och Joakim Ojanens separatutställning. Vi får även följa med bakom kulisser och får reda på mer om vad konstmuseets personal jobbar med. Kursen leds av konstmuseets intendenter. Hörselhjälpmedel finns. Detaljerat program delas ut vid start.


  Anmäl dig här
 • 318 Mot Kanaans land, fortsättning

  2021-03-02 - 15:00 - 16:45

  Varje vecka  tisdagar  6 ggr.  10 delt.  Kursledare Rut Törnkvist

  Bibelforskaren Rut Törnkvist fortsätter sin spännande bibelresa. Efter att de tre ledarna Mose, Aron och Mirjam endast fått skåda löfteslandet på avstånd och dött och begravts utan att själva nå Kanaans land, övertar Josua ledarskapet. Intåget i och erövringen av det ”Förlovade landet” blir ett projekt med förhinder. Landet visar sig vara synnerligen bebott och övertagandet sker inte utan strid och misslyckanden. Landet som flyter av mjölk och honung förblir en dröm och utopi.


  Anmäl dig här
 • 319 Natur och miljö NY KURS

  2021-03-04 - 11:00 - 12:45

  Kursen är inställd! Återkommer under hösten 2021.
  Udda vecka   torsdagar  6 ggr.  10 delt. Kursledare Bengt Jönsson och Gunnar Rosén

  Denna kurs om natur och miljö görs i samarbete med Naturskyddsföreningen. Vi får lära oss mer om natur- och miljöutvecklingen under de senast 60 – 70 åren, då människan i allt snabbare takt har förändrat jord- och skogsbruket samt våtmarkerna. Kursen tar även upp miljökvalitetsmålen, den biologiska mångfalden, de hotade arterna, rödlistan 2020 och Naturvårdsverkets krav på en grön strukturplan.

   


  Anmäl dig här
 • 320 Från Elvis till ABBA – Rock- och popmusikens utveckling

  2021-03-04 - 16:00 - 17:45

  Varje vecka  torsdagar  7 ggr.  10 delt.  Kursledare Henric Lindborg

  Häng med på en lekfull tidsresa i rock- och popmusikens värld från 50- till 80-talet. Hur uppstod olika stilar och genrer och vilka ledde utvecklingen? Under denna spännande musikresa gör vi djupdykningar i bl.a. Elvis, Beatles, Tio i topp och ABBA. Kursledaren varvar inspirerande föreläsningar med ljud- och bildklipp.


  Anmäl dig här
 • 321 Klassisk musik – musiklyssning

  2021-03-03 - 13:30 - 15:00

  Udda vecka  onsdagar  6 ggr.  60 delt.  Kursledare  Stellan Moberg

  Den moderna musikens pionjärer och klassiker – Arnold Schönberg, Bela Bartok, Igor Stravinsky och några till. Lokal: Konsertsalen, Växhuset.


  Anmäl dig här
 • 322 Fåglar i Västeråsområdet

  2021-03-11 - 13:00 - 14:45

  Jämn vecka   torsdagar  6 ggr.  10 delt.  Kursledare Christina Bredin

  Vi lär oss fåglars kännetecken, sånger och levnadssätt. Vi avslutar kursen med en eller två exkursioner.


  Anmäl dig här
 • 323 Samtal om värderingar och livsåskådningsfrågor

  2021-03-03 - 13:00 - 14:45

  Varje vecka  onsdagar  6 ggr.  10 delt.  Kursledare Christian Thorborg

  Med tanke på vad som sker i dagens snabbt föränderliga värld tar vi upp intressanta frågor som rör etik, moral och livsåskådningar. Teologen och prästen Christian Thorborg leder denna spännande kurs.


  Anmäl dig här
 • 324 Medias roll i samhället

  2021-03-09 - 15:00 - 16:45

  Jämn vecka   tisdagar  6 ggr.  10 delt.   Kursledare   Per-Åke Svensson

  Är media ett stöd eller en fara för vår demokrati? Har media blivit en del av underhållningsindustrin? Ger media en sann bild av verkligheten? Hur påverkas vi av det enorma mediebruset? Kan våra politiker och myndigheter nå ut med rätt information till oss medborgare via dagens media? Frågorna runt medias roll i samhället är alltid lika aktuella! Tillsammans ska vi diskutera allt detta och mer därtill under kursen.


  Anmäl dig här
 • 325 Spanska A 1

  2021-02-02 - 09:00 - 10:45

  Kursen är inställd!
  Varje vecka  tisdag 10 ggr 10 delt. Kursledare  Tomas Wroblewski  (ersätter Gloria Rodriguez Haraldsson)

  Nivå A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt.


  Anmäl dig här
 • 326 Spanska B 1

  2021-03-02 - 11:00 - 12:45

  Varje vecka  tisdag  10 ggr.   10 delt.   Kursledare  Gloria Rodriguez Haraldsson (ersätter Ana Maria Brito)

  Nivå B1 Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden.


  Anmäl dig här
 • 327 Spanska B 2

  2021-02-02 - 13:00 - 14:45

  Kursen är inställd!
  Varje vecka   tisdag 10 ggr.  10 delt.  Kursledare  Gloria Rodriguez Haraldsson

  Nivå B2 Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag kan kommunicera flytande, så att ett samtal med en infödd löper i stort sett utan problem. Jag kan uttala mig klart och detaljerat om många olika ämnen.


  Anmäl dig här
 • 328 Italienska A 1 / A 2

  2021-03-03 - 09:00 - 10:45

  Varje vecka  onsdag  10 ggr.  10 delt.   Kursledare  Renée Ståhle

  Nivå A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt.

  Nivå A2  Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang.


  Anmäl dig här
 • 329 Italienska B 1

  2021-03-01 - 16:30 - 18:15

  Varje vecka  måndag  10 ggr.  10 delt. Kursledare Ulrica Wetter

  Nivå B1 Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden.


  Anmäl dig här
 • 330 Franska A 2 / B 1

  2021-02-03 - 09:00 - 10:45

  Kursen är inställd!
  Varje vecka  ons   10 ggr.  10 delt.  Kursledare  Ragnhild Friborg

  Nivå A2  Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang.

  Nivå B1 Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden.


  Anmäl dig här
 • 331 Tyska A 2 / B 1

  2021-03-02 - 09:00 - 10:45

  Varje vecka  tisdag  10 ggr.  10 delt. Kursledare  Helga Haasum

  Nivå A2  Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang.

  Nivå B1 Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden.


  Anmäl dig här
 • 332 Politiska "ismer"

  2021-04-12 - 09:00 - 10:45

  Varje vecka måndagar 6 ggr. 10 delt. Kursledare Ola Björlin

  Kursen belyser och diskuterar de vanligaste politiska ideologierna; liberalism, konservatism, socialism, ekologism, nationalism m.fl. Även andra politiska “ismer”, som är vanliga i politiska analyser berörs, t.ex. feminism, islamism och populism. Kurslitteraturen är en samling texter som blir utgångspunkten för våra diskussioner. De finns tillgängliga vid kursens början.


  Anmäl dig här