Kurser 2022

Anmälan till höstens kurser kan göras senast 18 augusti. Kursavgiften betalas till PG 494 52 30-3  i god tid innan kursstart. Allmän kurs kostar 325 kronor och en språkkurs kostar 650 kronor. Läs mer här Regler för våra kurser

Kommande kurser:

 • 601 Kroppens okända mikrovärld

  2022-09-14 - 13:00 - 14:45

  Så här ser en modell av våra DNA-molekyler ut

  Varje vecka    onsdag     6 ggr.      19 delt.      Robert Fast

  Vad händer i vår kropp när den angrips av exempelvis ett coronavirus? Virus kan snabbt förändras genom mutationer och därmed få nya, svårbemästrade egenskaper. I kursen lär vi oss hur dessa mutationer i DNA uppstår och hur de via RNA leder till strukturförändringar i virusets proteiner och därmed virusets egenskaper. Andra frågor är: Finns det läkemedel mot corona? Hur fungerar ett mrna – vaccin? Vad är PCR? Antibiotika används för att bekämpa bakterier. På vilka sätt kan olika antibiotika hämma bakterietillväxt? Hur uppstår resistens mot antibiotika?


  Anmäl dig här
 • 602 Träd i natur och kultur

  2022-09-22 - 11:00 - 12:45

  Jämn vecka          torsdag       6 ggr.          19 delt.                Börje Lind

  En vacker bokskog i Mälardalen

  Träd har stor betydelse för vår miljö. De kan göra oss lugna och de kan engagera till protestaktioner. De producerar virke och bidrar till biologisk mångfald. I den här kursen samsas botanik och kulturhistoria med artkännedom och stadsplanering.

   

   

   


  Anmäl dig här
 • 603 Politiska "ismer"

  2022-11-01 - 11:00 - 12:45

  Varje vecka         tisdag         6 ggr.          19 delt.                Ola Björlin

  Kursen belyser och diskuterar de vanligaste politiska ideologierna; liberalism, konservatism, socialism, ekologism, nationalism m.fl. Även andra politiska “ismer”, som är vanliga i politiska analyser berörs, t.ex. feminism, islamism och populism. Kurslitteraturen är en samling texter som blir utgångspunkten för våra diskussioner. De finns tillgängliga vid kursens början. Kurslitteraturen ingår ej i kursavgiften.


  Anmäl dig här
 • 604 Västerås 6 000 år (NY KURS)

  2022-09-14 - 15:00 - 16:45

  Varje vecka         onsdag        6 ggr.          19 delt.                Gunnar Hilding

  För 6 000 år sedan bosatte sig de första västeråsarna på några små öar i en havsvik vid Bollbacken i Tortuna. Där

  Dessa vackra smycken fick den danska prinsessan med sig i graven i Badelunda för ca 1 700 år sedan

  livnärde de sig på jakt och fiske. Västeråsarna blev alltmer bofasta och började odla jorden 4 000 år senare på Skälby ängar. Tuna i Badelunda blev ett maktcentrum för 1 500 år sedan och under tidig medeltid grundades Västerås vid Svartåns utlopp i Mälaren. Västerås blev ett viktigt politiskt och religiöst centrum under medeltiden, trots att det endast bodde några hundra människor i staden. Vi följer sedan stadens spännande historia ända fram i modern tid. På bara ett hundra år blir Västerås ett viktigt industri- och handelscentrum i vårt land.

   


  Anmäl dig här
 • 605 Sverige 14 000 år

  2022-09-13 - 13:00 - 14:45

  Varje vecka         tisdag         6 ggr.          19 delt.                Gunnar Hilding

  Lummelundaskatten på Gotland är en av Sveriges största silvermyntskatter. Mynten väger drygt tio kilo och är cirka tusen år gamla.

  För 14 000 år sedan slog sig de första människorna ned i Skåne. Dessa renjägare följde inlandsisen norrut. Vi blev alltmer bofasta och började idka jordbruk. Bronsåldern avlöste stenåldern och vi startade handel med grannfolken runt Östersjön. Järnåldern avlöste bronsåldern och de första små hövdingadömen växte fram. Vi lämnade hedendomen bakom oss och blev kristna och klev rakt in i medeltiden. Vi tog de första stegen mot vårt moderna samhälle och snart var vi mitt uppe i den spännande Vasatiden. Denna tidsresa slutar när det svenska stormaktsbygget startar på allvar 1611.


  Anmäl dig här
 • 606 Stormaktstidens Sverige

  2022-09-13 - 15:00 - 16:45

  Varje vecka         tisdag         6 ggr.          19 delt.                Gunnar Hilding

  Gustav II Adolf klädd till Nordens kejsare. Kungens stormaktsdröm avbildad på denna målning som finns på Strömsholms slott.

  En av de mest spännande och intressanta tidsepokerna i svensk historia var Sveriges stormaktstid mellan 1611 och1719. Under dessa 108 år lades grunden till dagens moderna samhälle. Det var inte bara krig och elände. Kulturlivet blomstrade. Industrin och handeln växte. Vår statsapparat skapades. Rikskansler Axel Oxenstierna på Tidö slott och biskop Johannes Rudbeckius i Västerås satte djupa avtryck i vårt lands historia. Vi tog samtidigt de första stegen ut i världen och var under en kort tid en kolonialmakt i både Amerika och Afrika. Epoken var fylld av krigarkungar som Gustav II Adolf, Karl X Gustav och Karl XII.

   

   

   

   


  Anmäl dig här
 • 607 Frihetstiden och Gustavianska enväldet

  2022-09-14 - 13:00 - 14:45

  Varje vecka         onsdag        6 ggr.          19 delt.                Gunnar Hilding

  I Stjärnsund i Dalarna startade universalgeniet Christopher Polhem år 1700 landets första manufakturverk, som blev startskottet för svensk industri.

  Följ med på en ett hundra år lång och spännande historisk resa under åren 1719 till 1818, genom Frihetstiden och Gustavianska enväldet. Dessa år dominerades av politiska intriger, kungamord, bondeuppror, svaga kungar, misslyckade svensk-ryska krig och en rysk ockupation av Gotland. Sverige närmade sig samtidigt Europa och kulturlivet blomstrade. Våra kulturpersonligheter och vetenskapsmän gjorde sig kända långt utanför Sveriges gränser. När Karl XIV Johan intog den svenska tronen 1818 gick Sverige in i en ny och lugnare tidsepok.

   

   


  Anmäl dig här
 • 608 Släktforskning I

  2022-09-15 - 09:00 - 10:45

  Gammal dam med stickning som gick bort 1925, 89 år gammal, i Ormaryd i Småland

  Udda vecka       torsdag      6 ggr.       19 delt.     Lars Berglöf

  Vi lär oss släktforskningens grunder. Hur hittar jag uppgifter om min släkt? Vilka är mina anor? Var bodde tidigare generationer och vad arbetade de med? Vi lär oss hitta i kyrkböckerna och du behöver ha tillgång till dator för att söka i arkiven och spara dina fynd i ett släktforskningsprogram. Helst bör du ha en bärbar dator och vara van att använda den. Kostnad för kurslitteratur tillkommer.

   

   

   


  Anmäl dig här
 • 609 Släktforskning II

  2022-09-22 - 09:00 - 10:45

  2022-09-22   09:00 – 10:45

  Jämn vecka          torsdag       6 ggr.          19 delt.                Lars Berglöf

  Diskussionsgrupp för dig som kommit en bit på väg i släktforskningen och känner behov att dela erfarenheter med andra i samma situation. Egen dator medtages.


  Anmäl dig här
 • 610 Lag och rätt

  2022-10-27 - 09:00 - 10:45

  Varje vecka         torsdag       5 ggr.          19 delt.                Ove Wilder

  Vi får lära oss hur ”rättskedjan” från polisen till kriminalvården fungerar i praktiken. Under denna resa genom vårt svenska rättsväsende får vi träffa polis, åklagare, advokat, domare och kriminalvårdare.
  Polisen (27/10), åklagaren (3/11), advokaten (10/11), domaren (17/11) och kriminalvårdaren (24/11). Vi gör studiebesök hos Åklagarmyndigheten och Tingsrätten. I övrigt är vi i våra studielokaler i Växhuset.

   

   


  Anmäl dig här
 • 611 Sovjetunionen 1917 – 1991 samt post Sovjet

  2022-10-27 - 11:00 - 12:45

  Varje vecka         torsdag       6 ggr.          19 delt.                Hans Hedenström

  Historiens första socialistiska revolution blev det kommunistiska Sovjetunionen. Kursen berör inbördeskriget, NEP-perioden, kollektiviseringen, den stora terrorn, andra världskriget och kalla kriget fram till glasnost, perestrojka och slutlig kollaps. Kursen avslutas med Post Sovjet.

   

   


  Anmäl dig här
 • 612 Några nedslag i den svenska deckargenren (NY KURS)

  2022-09-21 - 15:00 - 16:45

  Jämn vecka          onsdag        6 ggr.          12 delt.                Lars-Erik Lund

  Stieg Trenter hann med ett 30-tal deckare innan han avled 51 år gammal 1967.
  Huvudfigur i merparten av hans deckare var fotograf Harry Friberg.

  Vi läser och diskuterar fem böcker av kända svenska deckarförfattare från olika tidsepoker – Stieg Trenter, Maria Lang, Sjöwall\Wahlöö och Liza Marklund, vilka alla varit trendbrytare i svensk deckarhistoria. Den femte boken blir en valfri deckare skriven på 2000-talet. Kursen inleds med en historisk tillbakablick över den svenska deckaren.

   

   


  Anmäl dig här
 • 613 Sticka med glädje I

  2022-11-04 - 11:00 - 12:45

  Varje vecka         fredag         6 ggr.          12 delt.                Sofia Blomgren

  En grundkurs som gläntar på locket till stickningens värld. Vi kommer bland annat prova på att sticka spetsmönster, sockor från tårna, magic loop, tvåfärgsstickning och förhoppningsvis blir det tillfälle att prova på tvåändstickning. Lite stickhistoria, engelsk stickterminologi blir det också. Hur stickar man efter diagram och vad är ett UFO i stickningens värld? Förhoppningen är att räta ut frågetecknen. Förkunskap: kunna räta och aviga maskor. Medtag rundstickor nr 3, 100 cm långa, strumpstickor nr 3 och ett nystan Rauma finull eller motsvarande i en ljus nyans. Kostnad för material tillkommer.


  Anmäl dig här
 • 614 Sticka med glädje II (NY KURS)

  2022-09-09 - 11:00 - 12:45

  Varje vecka         fredag         6 ggr.          12 delt.                Sofia Blomgren

  Vi fortsätter vår upptäcktsfärd i stickningens värld. Denna gång fördjupar vi oss i tvåändstickning och andra tekniker som vi stickade i första kursen. Vi kommer också att lära oss att sticka flätmönster. Förkunskap: Sticka med glädje I. Medtag rundstickor nr 3, 100 cm långa, strumpstickor nr 3, ett nystan Rauma finull eller motsvarande i en ljus nyans och hjälpsticka för flätor. Kostnad för material tillkommer.


  Anmäl dig här
 • 615 Vinkunskap, fortsättningskurs

  2022-09-15 - 15:00 - 16:45

  Udda vecka            torsdag    6 ggr.          15 delt.              Gunnar Gustafsson

  Varje kursavsnitt är uppdelat i en teoretisk och en praktisk del. Kursen inriktas på viner och vinframställning i de fyra främsta europeiska vinländerna Frankrike, Italien, Spanien och Tyskland samt även i ”den nya världen”. Förutom de

  Våra vinprovningar är populära

  druvsorter som behandlas i grundkursen tillkommer några nya; Nebbiolo, Sangiovese, Tempranillo, Gamay, Pinot Gris och Gewürztraminer. Ytterligare några druvsorter kommer att förekomma vid övningarna, men med mindre betoning jämfört med ”huvuddruvorna”. Vid varje praktisk övning kommer fyra olika viner provas (ca 5 cl per vin). Fyra egna glas tas med vid varje tillfälle. Vinerna betalas av deltagarna.

  Kursen genomförs i Folkuniversitetets lokaler på Smedjegatan 9-11.


  Anmäl dig här
 • 616 Vinkunskap, fördjupningskurs II

  2022-09-22 - 15:00 - 16:45

  Jämn vecka          torsdag       6 ggr.          15 delt.                Gunnar Gustafsson

  Kursen inriktas på ett djupare studium av viner och vinframställning i länder från ”Nya Världen”. Traditionellt inkluderar detta Sydamerika (Argentina, Chile, Uruguay), Nordamerika (Kalifornien, Oregon, Washington State), Oceanien (Australien, Nya Zeeland) och Sydafrika. Vi tittar på regioner och druvsorter som möjligtvis är mindre kända men som är av stort kvalitetsintresse.
  Fyra egna glas tas med vid varje tillfälle. Vinerna betalas av deltagarna.
  Kursen genomförs i Folkuniversitetets lokaler på Smedjegatan 9-11.


  Anmäl dig här
 • 617 Konst på Västerås Konstmuseum

  2022-09-21 - 13:30 - 15:00

  Jämn vecka          onsdag        5 ggr.          30 delt.                Agneta Hilding

  Genom visningar och föredrag presenterar intendenterna på Västerås konstmuseum aktuella utställningar, offentlig konst, konstnärskap i samlingarna och andra delar av verksamheten under hösten 2022. Hörselhjälpmedel finns. Detaljerat program delas ut vid start.


  Anmäl dig här
 • 618 Mer om bibelns Ester

  2022-09-13 - 15:00 - 16:45

  Udda vecka         tisdag         6 ggr.          19 delt.                Rut Törnkvist

  Vi fortsätter att fördjupa oss i den fantasifulla berättelsen om Ester i Gamla testamentet. Denna termin utifrån den grekiska förlagan som i våra biblar finns med bland tilläggsböckerna Apokryferna eller i undangömda skrifter, som Martin Luther kallad för ”god och nyttig” läsning. Bibelforskaren Rut Törnkvist tar med oss på en resa där berättelsen om Ester speglas mot den religionshistoriska bakgrunden samt sin tids politiska och religiösa strömningar i dialog med nutida användning och tolkningar.


  Anmäl dig här
 • 619 Natur och miljö

  2022-09-14 - 11:00 - 12:45

  Udda vecka         onsdag        6 ggr.          19 delt.                Bengt Jönsson

  Denna kurs om natur och miljö görs i samarbete med Naturskyddsföreningen. Vi får lära oss mer om natur- och miljöutvecklingen under de senast 60 – 70 åren, då människan i allt snabbare takt har förändrat jord- och skogsbruket samt våtmarkerna. Kursen tar även upp miljökvalitetsmålen, den biologiska mångfalden, de hotade arterna, rödlistan 2020 och Naturvårdsverkets krav på en grön strukturplan.  


  Anmäl dig här
 • 620 Från Sofokles till Brecht

  2022-09-13 - 16:00 - 17:45

  Varje vecka         tisdag         6 ggr.          19 delt.                Kjell Wremert

  Sofokles var en av antikens mest berömda dramatiker. Han levde i Grekland på 400-talet f.Kr

  En teaterhistorisk resa där vi via föreläsningar, samtal, studiebesök och manusläsning bekantar oss med dramatikens “höjdare” och deras epoker.

   

   

   

   

   

   


  Anmäl dig här
 • 621 Klassisk musik – Rule Britannia - musiklyssning

  2022-09-14 - 13:00 - 14:45

  Udda vecka         onsdag        6 ggr.          60 delt.                Stellan Moberg

  Edward Elgar var en av Englands stora kompositörer.

  Vi fortsätter under ledning av Stellan Moberg, pensionerad altviolinist från Västerås Sinfonietta, att på video få lyssna och titta på utvalda högklassiga inspelningar. Den här gången gör vi nedslag i engelsk musik. I fokus står Edward Elgar och 150-årsjubilaren Ralph Vaughan-Williams. Lite Benjamin Britten blir det nog också och varför inte Purcell och Händel, som hade sin karriär förlagd till England. I anslutning till musiken får vi veta mer om kompositörernas liv och konstnärliga utveckling.

  Kursen hålls i Växhusets konsertsal.

   


  Anmäl dig här
 • 622 Fåglar i Västeråsområdet

  2022-09-22 - 13:00 - 14:45

  Jämn vecka          torsdag       6 ggr.          19 delt.                Christina Bredin

  Vi lär oss fåglars kännetecken, sånger och levnadssätt. Vi avslutar kursen med en eller två exkursioner.

  Tranor som startar sin flygning utanför Västerås

   

   

   

   

   

   

   


  Anmäl dig här
 • 623 Samtal om värderingar och livsåskådningsfrågor

  2022-10-11 - 09:00 - 10:45

  Varje vecka         tisdag         6 ggr.          12 delt.                Christian Thorborg

  Med tanke på vad som sker i dagens snabbt föränderliga värld tar vi upp intressanta frågor som rör etik, moral och livsåskådningar. Teologen och prästen Christian Thorborg leder denna spännande kurs.


  Anmäl dig här
 • 624 Medias roll i samhället: ”kanske sanning – kanske lögn”

  2022-09-20 - 13:00 - 14:45

  Jämn vecka          tisdag         6 ggr.          12 delt.                Per-Åke Svensson

  Hur påverkar media din bild av verkligheten? Är bilden sann eller tillverkad av medierna? Har politiker och myndigheter tillräckliga möjligheter att nå ut med det man vill säga till medborgarna, när det först måste passera journalistiken? I den här kursen diskuterar vi dagsaktuella händelser och hur de beskrivs i olika media. Vi försöker även hitta långsiktigt mediala skeenden. Sociala medier är här en viktig del av denna utveckling. Är media stöd för demokratin eller en fara? Har det blivit en del av underhållningsindustrin? Den här kursen är till för dig som vill utbyta erfarenheter och diskutera.


  Anmäl dig här
 • 625 Världens opera

  2022-09-20 - 15:15 - 17:00

  Jämn vecka          tisdag         6 ggr.          19 delt.                Carl Bertil Carlsson

  Luciano Pavarotti var en av världens mest berömda tenorer. Han avled 71 år gammal 2007.

  Vi fortsätter att lyssna och titta på de mest populära operorna. La Traviata, Aida, Faust, Turandot, Kärleksdrycken och andra kända operaverk står nu på repertoaren. Även operetter som Läderlappen presenteras. Vi får samtidigt veta mer om operavärldens stora kompositörer och artister. TV-inspelningarna kommer från Metropolitan, La Scala, Covent Garden och Wienoperan. Vi får möta Luciano Pavarotti, Prety Yende, Peter Mattei, Diana Damrau, Nina Stemme och andra kända artister från världens operascener. För att inte behöva avsluta en opera i förtid kan det förekomma att respektive pass avslutas något senare än 17:00.


  Anmäl dig här
 • 626 Akvarellmålning

  2022-10-13 - 13:00 - 14:45

  Varje vecka         torsdag       6 ggr.          15 delt.                Mariann Öhrner

  Skogsbranden i Bergslagen 2014

  Vi utforskar tillsammans den grundläggande akvarelltekniken. Deltagarna får förslag på pappers-kvalitet och färger vid första kurstillfället. Ta med papper, färger och plastburk för vatten, om ni har.

   

   


  Anmäl dig här
 • 627 Spanska A 1 (NY KURS)

  2022-09-13 - 11:00 - 12:45

  Varje vecka         tisdag         10 ggr.        15 delt.                Jorge Flores

  Nivå A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt.


  Anmäl dig här
 • 628 Spanska A 2 / B 1

  2022-09-13 - 09:00 - 10:45

  Varje vecka         tisdag         10 ggr.        15 delt.                Jorge Flores

  Nivå A2 Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang.

  Nivå B1 Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden.


  Anmäl dig här
 • 629 Italienska A 1/ A 2

  2022-09-14 - 09:00 - 10:45

  Varje vecka         onsdag        10 ggr.        15 delt.                Renée Ståhle

  Nivå A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt.

  Nivå A2 Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang


  Anmäl dig här
 • 630 Italienska B 1

  2022-09-12 - 16:30 - 18:15

  Varje vecka         måndag      10 ggr.        15 delt.                Ulrica Wetter

  Nivå B1 Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden.


  Anmäl dig här
 • 631 Franska A 2 / B 1

  2022-09-14 - 09:00 - 10:45

  Varje vecka         onsdag        10 ggr.        15 delt.                Ragnhild Friborg

  Nivå A2 Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang.

  Nivå B1 Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden.


  Anmäl dig här
 • 632 Tyska A 2 / B 1

  2022-09-14 - 11:00 - 12:45

  Varje vecka         onsdag        10 ggr.        15 delt.                Helga Haasum

  Nivå A2         Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang.

  Nivå B1         Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden.


  Anmäl dig här