Kurser 2020

Anmälan till höstens kurser görs senast 10 augusti. Betalning av höstens kurser ska vara SUV tillhanda senast 30 september. Se Regler för våra kurser för mer information om våra kurser. 

Kommande kurser:

 • 901 Vatten – Livets förutsättning NY KURS

  2020-09-14 - 09:00 - 10:45

  Jämn vecka måndagar 6 ggr. 19 delt. Kursledare Lennart Gladh
  Vatten är en central fråga för ekosystem och mångfald när klimatet förändras. Svenskt Vatten har gett ut en ny bok med grundläggande fakta om vattnets historia, betydelse för människan och det problem som uppstår i samband med vatten. Bilderna är tagna av Mattias Klum. Boktiteln är ”Vatten, om att värdera det ovärderliga”. Boken ingår ej i kursmaterialet, men kan beställas från ”Vattenbokhandeln”.


  Anmäl dig här
 • 902 Euripides till Robert Wilson NY KURS

  2020-09-14 - 16:00 - 17:45

  Varje vecka måndagar 6 ggr. 19 delt. Kursledare Kjell Wremert
  En teaterhistorisk resa från antikens tragedier till dagens gränsöverskridare, där vi via föreläsningar, samtal, studiebesök och manusläsning bekantar oss med dramatikens höjdare och deras epoker.


  Anmäl dig här
 • 903 Politiska "ismer"

  2020-11-03 - 11:00 - 12:45

  Varje vecka tisdagar 6 ggr. 19 delt. Kursledare Ola Björlin
  Kursen belyser och diskuterar de vanligaste politiska ideologierna; liberalism, konservatism, socialism, ekologism, nationalism m.fl. Även andra politiska “ismer”, som är vanliga i politiska analyser, berörs, t.ex. feminism, islamism och populism. Kurslitteraturen är en samling texter som blir utgångspunkten för våra diskussioner. De finns tillgängliga vid kursens början.


  Anmäl dig här
 • 904 Nedslag i idéernas historia NY KURS

  2020-10-26 - 11:00 - 12:45

  Varje vecka måndagar 5 ggr. 19 delt. Kursledare Mogens Jensen
  En abstrakt kurs där vi bekantar oss med några av de idéer som var aktuella under 1900-talet i Sverige, såsom fosterlandskärlek, idéer om kvinnor, individualismen, nya människan och vitalismen.


  Anmäl dig här
 • 905 Frihetstiden och Gustavianska enväldet NY KURS

  2020-09-22 - 13:00 - 14:45

  Varje vecka tisdagar 6 ggr. 19 delt. Kursledare Gunnar Hilding
  Följ med på en 100 år lång spännande historisk resa (1718 – 1818) genom frihetstiden och det gustavianska enväldet. Dessa år dominerades av politiska intriger, kungamord, bondeuppror, svaga kungar och misslyckade svensk-ryska krig. Sverige närmade sig samtidigt Europa och kulturlivet blomstrade. Våra kulturpersonligheter och vetenskapsmän gjorde sig kända utanför Sveriges gränser. När Karl XIV Johan intog den svenska tronen gick Sverige in i en ny och lugnare tidsepok.


  Anmäl dig här
 • 906 Stormaktstidens Sverige

  2020-09-23 - 13:00 - 14:45

  Varje vecka onsdagar 6 ggr. 19 delt. Kursledare Gunnar Hilding
  En av de mest spännande och intressanta tidsepokerna i svensk historia var Sveriges stormaktstid (1611 – 1721). Under dessa 110 år lades grunden till dagens moderna samhälle. Det var inte bara krig och elände. Kulturlivet blomstrade. Industrin och handeln växte. Vår statsapparat skapades. Vi tog de första stegen ut i världen och var en kort tid en kolonialmakt i både Amerika och Afrika.


  Anmäl dig här
 • 907 Svunna civilisationer

  2020-09-23 - 15:00 - 16:45

  Varje vecka onsdagar 6 ggr. 19 delt. Kursledare Gunnar Hilding
  Vi följer Homo Sapiens – den moderna människans – mödosamma vandring från vaggan i Afrika ut till jordens alla hörn. Under denna vandring skapades ett 50-tal mytomspunna civilisationer. Dessa försvann i den historiska dimman, men lämnade spår efter sig som dagens moderna samhällen har byggt vidare på.


  Anmäl dig här
 • 908 Släktforskning NY KURS

  2020-09-17 - 09:00 - 10:45

  Varje vecka torsdagar 6 ggr. 19 delt. Kursledare Lars Berglöf
  Vi lär oss släktforskningens grunder. Hur hittar jag uppgifter om min släkt? Vilka är mina anor? Var bodde tidigare generationer och vad arbetade de med? Vi lär oss hitta i kyrkböckerna och du behöver ha tillgång till dator för att söka i arkiven och spara dina fynd i ett släktforskningsprogram. Helst bör du ha en bärbar dator och vara van att använda den. Kostnad för kurslitteratur tillkommer.


  Anmäl dig här
 • 909 Lag och rätt NY KURS

  2020-09-17 - 09:00 - 10:45

  Jämn vecka torsdagar 5 ggr. 19 delt. Kursledare Ove Wilder
  Vi får lära oss hur ”rättskedjan” från polisen till kriminalvården fungerar i praktiken. Under denna resa genom vårt svenska rättsväsende får vi träffa polis, åklagare, advokat, domare och kriminalvårdare.
  Polisen (17/9), åklagaren (1/10), advokaten (15/10), domaren (29/10) och kriminalvårdaren (12/10). Vi gör studiebesök hos Åklagarmyndigheten och Tingsrätten. I övrigt är vi i våra studielokaler i Växhuset.


  Anmäl dig här
 • 910 Akvarellmålning

  2020-10-06 - 13:00 - 14:45

  Varje vecka tisdagar 6 ggr. 15 delt. Kursledare Mariann Öhrner
  Vi utforskar tillsammans den grundläggande akvarelltekniken. Deltagarna får förslag på papperskvalitet och färger vid första kurstillfället. Ta med papper, färger och plastburk för vatten, om ni har.


  Anmäl dig här
 • 911 Skrivarlya NY KURS

  2020-09-16 - 11:00 - 12:45

  Varje vecka onsdagar 6 ggr. 19 delt. Kursledare Tomas Wroblewski
  Upptäck din egen förmåga att uttrycka dig i text genom att först analysera dikter och psalmer. Vi tar avstamp i traditionellt rimmad vers på fyra rader och fyra verser. Väljer sedan ett tema och utifrån detta skapar vi våra egna dikter.


  Anmäl dig här
 • 912 Läkekonstens historia

  2020-10-21 - 15:00 - 16:45

  Varje vecka onsdagar 6 ggr. 19 delt. Kursledare Birgitta Hilding
  Medicinöverläkare Birgitta Hilding tar oss med på en mångtusenårig resa genom medicinhistorien. Hon börjar med de gamla grekerna och läkekonstens fader Hippokrates och slutar med dagens moderna sjukvård. Vi får veta mer om alla hemska farsoter. Vändpunkten kom på 1800-talet när bakterierna upptäcktes och kunde bekämpas. Kursen avslutas med ett besök på Medicinhistoriska museet vid Västerås sjukhus.


  Anmäl dig här
 • 913 Sovjetunionen 1917-1991

  2020-09-17 - 11:00 - 12:45

  Varje vecka torsdagar 6 ggr. 19 delt. Kursledare Hans Hedenström
  Historiens första socialistiska revolution blev det kommunistiska Sovjetunionen. Kursen berör inbördeskriget, NEP-perioden, kollektiviseringen, den stora terrorn, andra världskriget och kalla kriget fram till glasnost och perestrojka och slutlig kollaps. Jeltsin och Putin berörs perifert.


  Anmäl dig här
 • 914 De håller vårt samhälle igång

  2020-09-28 - 10:00 - 12:00

  Varje vecka måndagar 5 ggr. 25 delt. Kursledare Agneta Hilding
  De förser oss med rent vatten, renar vårt avloppsvatten och ger oss värme och el. De räddar liv och egendom vid akuta sjukdomsfall och olyckor. Vi får titta in bakom kulisserna och veta mer om några viktiga samhällsinrättningar. Kraftvärmeverket (28/9 09:30-12:00), Vattenverket (5/10 10:00-11:30), Avloppsreningsverket (12/10 10:00-11:30), Räddningstjänsten (19/10 10:00-12:00) och Ambulansen (26/10 10:00-12:00). Samlingsplatser och starttider skickas ut till kursdeltagarna.


  Anmäl dig här
 • 915 Vinkunskap, fortsättningskurs

  2020-09-17 - 15:00 - 16:45

  Jämn vecka torsdagar 6 ggr. 15 delt. Kursledare Gunnar Gustafsson
  Kursen inriktas på viner och vinframställning i de fyra främsta europeiska vinländerna Frankrike, Italien, Spanien och Tyskland samt i den “nya världen”. Fyra egna glas tas med vid varje tillfälle. Vinerna betalas av deltagarna.


  Anmäl dig här
 • 916 Vinkunskap, fördjupningskurs NY KURS

  2020-09-24 - 15:00 - 16:45

  Udda vecka, torsdagar 6 ggr. 15 delt. Kursledare Gunnar Gustafsson
  Kursen inriktas på ett djupare studium av viner och vinframställning i de tre europeiska länderna Frankrike, Italien och Spanien. Detta inkluderar inte minst regioner som möjligtvis är mindre kända, men som är av stort kvalitétsintresse. Exempel på detta är Frankrike Sydväst, Kampanien och Galicien. Fyra egna glas tas med vid varje tillfälle. Vinerna betalas av deltagarna.


  Anmäl dig här
 • 917 Konst på Västerås Konstmuseum

  2020-09-30 - 13:30 - 15:00

  Jämn vecka onsdagar 5 ggr. 30 delt. Kursledare Susanne Frost
  I konstkursen tar vi del av aktuella utställningar och projekt på Västerås konstmuseum. Genom visningar och föredrag fördjupar vi oss i olika tematiker. I höst kommer vi bland annat fördjupa oss i foto. Kursen leds av konstmuseets intendenter. Hörselhjälpmedel finns. Detaljerat program delas ut vid start.


  Anmäl dig här
 • 918 Mot Kanaans land

  2020-09-15 - 15:00 - 16:45

  Jämn vecka tisdagar 6 ggr. 19 delt. Kursledare Rut Törnkvist
  Bibelforskaren Rut Törnkvist fortsätter sin spännande bibelresa. Vi får följa Mose och Israels folk på ökenvandringen mot det hägrande målet – Kanaans land. Mose hotas av utbrändhet efter interna bråk, krig, hungersnöd och farsoter. Folket börjar ifrågasätta hela projektet. Varken Mose, Aron eller Miriam når fram till löfteslandet. Istället blir det Josua som tar över ledarskapet


  Anmäl dig här
 • 919 Vad har historien lärt oss NY KURS

  2020-09-22 - 11:00 - 12:45

  Varje vecka tisdagar 6 ggr. 19 delt. Kursledare Per Alvenäs
  Historien kan räknas som mänsklighetens gemensamma minne, men hur långt bakåt i tiden sträcker sig egentligen vårt historiska minne. Vad har vi lärt oss av historiens alla framgångar och miss-lyckanden. Ska vi lyckas i nuet och framtiden bör vi allt oftare rikta blicken bakåt och studera vår historia. Med historien som grund behandlar kursen en mängd intressanta och spännande frågeställningar om människans mångtusenåriga existens och hur vi fungerar i dagens moderna samhälle.


  Anmäl dig här
 • 920 Aktuella utrikespolitiska händelser

  2020-09-23 - 09:00 - 10:45

  Varje vecka onsdagar 6 ggr. 19 delt. Kursledare Stig Wahlström
  Aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska händelser i världen behandlas med särskilt fokus på Europa och EU-problematiken samt USA (presidentvalet). Mellersta Östern, Nordafrika och Kina med Sidenvägarna kommer också att studeras.


  Anmäl dig här
 • 921 Aktuella utrikespolitiska händelser

  2020-09-23 - 11:00 - 12:45

  Varje vecka onsdagar 6 ggr. 19 delt. Kursledare Stig Wahlström
  Aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska händelser i världen behandlas med särskilt fokus på Europa och EU-problematiken samt USA (presidentvalet). Mellersta Östern, Nordafrika och Kina med Sidenvägarna kommer också att studeras.


  Anmäl dig här
 • 922 Natur och miljö NY KURS

  2020-09-17 - 11:00 - 12:45

  Jämn vecka torsdag 6 ggr. 19 delt. Kursledare Bengt Jönsson och Gunnar Rosén
  Denna kurs om natur och miljö görs i samarbete med Naturskyddsföreningen. Vi får lära oss mer om natur- och miljöutvecklingen under de senast 60 – 70 åren, då människan i allt snabbare takt har förändrat jord- och skogsbruket samt våtmarkerna. Kursen tar även upp miljökvalitetsmålen, den biologiska mångfalden, de hotade arterna, rödlistan 2020 och Naturvårdsverkets krav på en grön strukturplan.


  Anmäl dig här
 • 923 Rock- och popmusiken utveckling NY KURS

  2020-10-08 - 13:00 - 14:45

  Varje vecka torsdagar 7 ggr. 19 delt. Kursledare Henric Lindborg
  Häng med på en lekfull tidsresa i rock- och popmusikens utveckling från 50- till 80-talet. Hur uppstod olika stilar och genrer och vilka ledde utvecklingen? Under denna spännande musikresa gör vi djupdykningar i bl.a. Elvis, Beatles, Tio i topp och ABBA. Kursledaren varvar inspirerande föreläsningar med ljud- och bildklipp. Vi gör gruppövningar och målet är att lära oss mer och att ha kul tillsammans!


  Anmäl dig här
 • 924 Vi sjunger tillsammans

  2020-09-17 - 10:00 - 12:00

  Varje vecka torsdagar 8 ggr. 30 delt. Kursledare Lina Rolf
  Senioruniversitetets sånggrupp för damer fortsätter. Välkommen att vara med i det glada gänget! Vi sjunger gamla och nya visor och flerstämmiga sånger. Lokal: Glasersalen, Växhuset. OBS: Kursen är inställd 29/10. Sista kurstillfälle 12/11.


  Anmäl dig här
 • 925 Manskör NY KURS

  2020-09-16 - 09:30 - 11:30

  Varje vecka onsdag 8 ggr. 30 delt. Kursledare Tomas Wroblewski
  Vi ska äntligen skapa en manskör i föreningen. Den vänder sig till nybörjare. Men lite sångvana är att föredra. Brukar du sjunga i duschen? Då är du rätt person att vara med! Vi bjuder på god gemenskap och repertoaren är tänkt att följa den fina svenska allsångstraditionen med verk av Evert Taube, Povel Ramel och många andra kända textförfattare och kompositörer. Lokal: Glasersalen, Växhuset.


  Anmäl dig här
 • 926 Klassisk musik – musiklyssning

  2020-09-23 - 13:30 - 15:00

  Udda vecka onsdagar 6 ggr. 60 delt. Kursledare Stellan Moberg
  Franz Schubert – vi gör några nedslag i Schuberts ofattbart stora produktion; 600 sånger, 9 symfonier och en mängd kammarmusik. Allt under en 31-årig levnad! Han var musikhistoriens störste melodiker. Lokal: Konsertsalen, Växhuset.


  Anmäl dig här
 • 927 Höstfåglar i Västeråsområdet

  2020-09-17 - 13:00 - 14:45

  Jämn vecka torsdagar 6 ggr. 19 delt. Kursledare Christina Bredin
  Vi lär oss fåglars kännetecken, läten och levnadssätt. Vi avslutar kursen med en eller två exkursioner


  Anmäl dig här
 • 928 Samtal om värderingar och livsåskådningsfrågor

  2020-09-16 - 13:00 - 14:45

  Varje vecka onsdagar 6 ggr. 19 delt. Kursledare Christian Torborgh
  Med tanke på vad som sker i dagens snabbt föränderliga värld tar vi upp intressanta frågor som rör etik, moral och livsåskådningar. Teologen och prästen Christian Torborgh leder denna spännande kurs


  Anmäl dig här
 • 929 Medias roll i samhället

  2020-09-15 - 15:00 - 16:45

  Jämn vecka tisdagar 6 ggr. 19 delt. Kursledare Per-Åke Svensson
  Är media ett stöd eller en fara för vår demokrati? Har media blivit en del av underhållningsindustrin? Ger media en sann bild av verkligheten? Hur påverkas vi av det enorma mediebruset? Kan våra politiker och myndigheter nå ut med rätt information till oss medborgare via dagens media? Frågorna runt medias roll i samhället är alltid lika aktuella! Tillsammans ska vi diskutera allt detta och mer därtill under kursen.


  Anmäl dig här
 • 930 Spanska A 1

  2020-09-15 - 09:00 - 10:45

  Varje vecka tisdagar 10 ggr 15 delt. Kursledare Tomas Wroblewski

  Nivå A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt.


  Anmäl dig här
 • 931 Spanska B 1

  2020-09-15 - 11:00 - 12:45

  Varje vecka tisdagar 10 ggr. 15 delt. Kursledare Ana Maria Brito

  Nivå B1 Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och


  Anmäl dig här
 • 932 Italienska A 1

  2020-09-16 - 09:00 - 10:45

  Varje vecka onsdagar 10 ggr. 15 delt. Kursledare Renée Ståhle

  Nivå A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt.


  Anmäl dig här
 • 933 Italienska B 2

  2020-09-14 - 16:30 - 18:15

  Varje vecka måndagar 10 ggr. 15 delt. Kursledare Ulrica Wetter

  Nivå B2 Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag kan kommunicera flytande, så att ett samtal med en infödd löper i stort sett utan problem. Jag kan uttala mig klart och detaljerat om många olika ämnen.


  Anmäl dig här
 • 934 Engelska B 2

  2020-09-17 - 15:00 - 16:45

  Varje vecka torsdagar 10 ggr. 15 delt. Kursledare Lara Luthard

  Nivå B2 Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag kan kommunicera flytande, så att ett samtal med en infödd löper i stort sett utan problem. Jag kan uttala mig klart och detaljerat om många olika ämnen.


  Anmäl dig här
 • 935 Franska B 1

  2020-09-14 - 09:00 - 10:45

  Varje vecka måndagar 10 ggr. 15 delt. Kursledare Ragnhild Friborg

  Nivå B1 Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden.


  Anmäl dig här
 • 936 Tyska A 2 / B 1 NY KURS

  2020-09-15 - 09:00 - 10:45

  Varje vecka tisdagar 10 ggr. 15 delt. Kursledare Helga Haasum

  Nivå A2 Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang.
  Nivå B1 Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden.


  Anmäl dig här