Medlemsdialog

Viktig information inför höstterminen 2021

Föreläsningarna
Från och med höstterminen 2021 blir föreningens måndagsföreläsningar avgiftsbelagda.
Ett enkelt entrékortsystem införs. Föreningens medlemmar erbjuds att köpa antingen ett
entrékort för 500 kronor för tolv föreläsningar eller ett entrékort för 300 kronor för sex
föreläsningar. Korten är ej personliga och ej tidsbundna. De får ej överlåtas till någon
som inte är medlem i föreningen.
Entrékorten betalas på PG 494 52 30 – 3.
När entrékortet är betalt kan det hämtas på SUV-expeditionen i Växhuset från och med
måndagen den 23 augusti. Expeditionen är öppen mellan klockan 9 och 12.
Den som inte är medlem i föreningen får betala 70 kronor per föreläsning med Swish eller
kontanter (ej mynt) vid konsertsalens entré i god tid innan föreläsningen startar.
Första föreläsning hålls måndagen den 13 september och sista föreläsning måndagen den 29
november. Föreläsningarna sker i Växhusets konsertsal mellan klockan 14.00 och 15.45.
Kurserna
Föreningens kurser är öppna för alla som erlagt medlemsavgift. Medlemsavgiften är 250
kronor för 2021 och betalas på PG 494 52 30 – 3.
En allmän kurs kostar 325 kronor och en språkkurs 650 kronor.
Kursanmälan sker via föreningens hemsida suvaros.se eller till SUV-expeditionen.
Kursverksamheten startar måndagen den 27 september. Konstkursen startar veckan innan.
Sista anmälningsdag till kurserna är 24 augusti. Ingen återbetalning av kursavgift sker om
medlem avbryter kurs eller blir sent inplacerad på kurs. Kurserna betalas på PG 494 52 30 – 3.
Resorna
Ett begränsat antal studieresor över dagen med buss planeras under höstterminen.
Anmälan till resor sker via föreningens hemsida suvaros.se eller till SUV-expeditionen.
Resorna betalas på PG 44 83 88 – 9.
Hemsidan-Medlemsdialogen-Programkatalogen
Hemsidan och Medlemsdialogen blir två viktiga informationskanaler. Programkatalogen, som
kommer ut två gånger per år, är också en viktig informationskanal.
Pandemin
Pandemin har begränsat föreningens studieverksamhet sedan vårterminen 2020.
Under de två senaste terminerna har antalet deltagare begränsats till tio per kurs. Detta
kommer att gälla även under höstterminen 2021.
Måndagsföreläsningarna, musiklyssningen och studiebesöket på Konstmuséet har andra regler
för deltagande.
Föreningen följer fortlöpande Folkhälsomyndighetens (FHM) råd och anvisningar under
pågående pandemi. Hävs de restriktioner som påverkar studieverksamheten under
höstterminen 2021 kan föreningen komma att återgå till ett normalläge vad gäller deltagandet
i studieverksamheten.

Gunnar Hilding
Ordförande