Medlemsdialogen

Medlemsdialogen  Maj 2023

Vårterminen 2023 är avslutad och vi kan notera att SUV har haft 25 studiekurser i varierande ämnen med 304 deltagare. Nio måndagsföreläsningar med 501 deltagare har också genomförts under terminen. Föreningen har även arrangerat fyra studieresor med 147 deltagare.

Höstterminen 2023 tar vi nya tag och erbjuder våra medlemmar ett brett kursutbud som liknar terminerna före pandemin.

Vi har i höst planerat in 30 kurser, varav sju är helt nya. Tio måndagsföreläsningar och fem studieresor finns också i kursprogrammet.

Ifjol hade föreningen närmare 700 medlemmar och vi räknar med att ha ungefär lika många medlemmar i år.

Trots pandemi och en kärv samhällsekonomi har vi klarat av att bedriva vår studieverksamhet som planerat. Föreningens stabila ekonomi har varit en förutsättning.

2024 firar SUV sitt 40-årsjubileum och kommer då kunna bjuda medlemmarna på lite extra aktiviteter. Ett jubileumsprogram kommer att tas fram under hösten.

Föreningen har haft sina studielokaler och expedition i Växhuset sedan 2018 och vi kommer att fortsätta där under de tre kommande åren.

Vi ses i höst med intressanta och spännande kurser, måndagsföreläsningar och studieresor.

Gunnar Hilding
Ordförande

Här kan du läsa tidigare Medlemsdialoger