Medlemsinformation


Kallelse till extra Föreningsmöte:
Föreningsmöte, SUV, 2020-10-05

Här laddar du ner stadgarna för Senioruniversitetet:

SUV Stadgar 2017-03-16

Förslag till reviderade stadgar 2020

Medlemsinformation
September 2020

Höstterminens kursverksamhet går på sparlåga. Beläggningen är cirka 30 procent jämfört med en normaltermin. Föreningen anser att det är viktigt att erbjuda medlemmarna intressant och spännande kunskap i olika former trots pågående corona-pandemi.
Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar och håller en god social distansering i våra kurs- och föreläsningslokaler.
Antalet deltagare per kurs är under hösten 10 istället för 19 och reseverksamheten är ”nedsläckt” under höstterminen.

Kan bli fler
Måndagsföreläsningarna beräknas genomföras enligt lagt schema med maximalt 50 besökare. Om regeringen senare i höst beslutar att vidga besökstalet vid offentliga sammankomster kan Växhusets konsertsal ta emot maximalt 70 personer med god social distansering. Det är ”först till kvarn” som gäller vid föreläsningarna. Vi kommer att hålla strikt på 50-gränsen och följa Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar.

Vårterminen 2021
Arbetet med vårterminens kurser, resor och föreläsningar har redan startat.
Siktet är inställt på ett utskick av kurskatalogen för vårterminen 2021 runt den 11 november 2020 med sista anmälningstid till kurserna den 4 december 2020. Katalogen kommer att vara lika fullmatad med spännande och lärorika kurser som tidigare.
SUV-expeditionen öppnade den 10 augusti och stänger för terminen den 10 december.
Höstterminen startar den 14 september med kurser och måndagsföreläsningar.

 Lägre intäkter
Med anledning av den pågående corona-pandemin kommer föreningen få ett ”intäktstapp” under hösten. Vi försöker hålla igen på kostnadssidan, men många kostnader är låsta.
Tack vare en god ekonomi kan föreningen fortsätta sin verksamhet. Trots att föreningen tvingas gå på ”sparlåga” så gläds styrelsen åt att vi har närmare 900 trogna medlemmar, som vill fortsätta att förkovra sig.

Olika scenarier
Styrelsen planerar redan nu för olika scenarier under vårterminen 2021.
Fortsätter corona-pandemin kommer vi följa höstens upplägg med ett begränsat antal deltagare på kurser och föreläsningar.
Skulle begränsningarna förändras i positiv riktning kan vi snabbt skala upp verksamheten till normala förhållanden under vårterminen 2021.
Samtidigt studerar vi olika former av digitala mötesformer med en testverksamhet under vårterminen 2021. Vi tror att vissa kurser kan bedrivas på distans.

Styrelsen ser fortsatt positivt på framtiden för Senioruniversitetet Västerås och tänker fortsätta sitt värv efter 36 år i folkbildningens tjänst.

Gunnar Hilding
Ordförande