Medlemsinformation

Medlemsdialog
Mars 2021

Fler medlemmar
Föreningen behöver fler medlemmar och vi hoppas att ni berättar för era vänner om vår studieverksamhet. Senioruniversitetet Västerås har haft sin verksamhet igång sedan 1984 och är ett av landets 34 senioruniversitet. Tusentals seniorer har under alla dessa år deltagit i föreningens populära kurser, föreläsningar och resor.

Snabb dialog
Vi startar nu en ny kommunikationslänk mellan föreningen och dess medlemmar. Syftet är att bredda och fördjupa kontakten med våra medlemmar. Den nya kommunikationslänken är döpt till – Medlemsdialogen. Med e-post blir den en snabb och enkel kommunikationskanal. Det ska vara lätt att komma i kontakt med föreningen via info@suvaros.se

Hemsidan viktig
Medlemsdialogen är samtidigt ett komplement till föreningens hemsida. Hemsidan är viktig att följa. Inte minst när kurser, föreläsningar och resor ställs in med kort varsel under pandemin. Gå in på suvaros.se och få en inblick i föreningens breda verksamhet.

Fler tips
För en tid sedan fick ni e-post från oss. Vi ville ha era åsikter om kurser, föreläsningar och resor. Samtidigt ville vi ha in fler funktionärer i studieverksamheten som kunde bidra med nya intressanta och lockande aktiviteter. Vi fick in ganska många svar och sex medlemmar har redan börjat arbeta som funktionärer i föreningen. Samtidigt fick vi in många tips om nya kurser, föreläsningar och resor som vi kommer att titta närmare på.

Nytt utskott
Föreningen har bildat ett helt nytt utskott – Digitaliseringsutskottet – som kommer att följa utvecklingen inom undervisning på distans med digitala lösningar. Något som är högaktuellt under pandemin. Nu vill vi ha in fler funktionärer med IT-profil till detta utskott. Skriv till info@suvaros.se

Ökade studier
Idag har föreningen drygt 600 medlemmar och den pågående pandemin har satt sina djupa spår i studieverksamheten. Sedan tre terminer tillbaka har föreningen dragit ned kraftigt på kurser, föreläsningar och resor, men är beredd att snabbt skala upp verksamheten när pandemin klingar av.
Vi är inställda på att i första hand komma tillbaka till 2019-års studienivå med 74 studiekurser med 1 260 kursdeltagare, 24 måndagsföreläsningar med 2 140 åhörare och 16 studieresor med 720 deltagare.

Nystart i höst
Vi fortsätter att vara kvar i våra ändamålsenliga lokaler i Växhuset och räknar med en ökad studieverksamhet, som kan liknas vid en nystart, under höstterminen 2021. Vi har siktet inställt på en förbättring redan i höst. Om detta kan ni läsa mer om i höstterminens kurskatalog som kommer ut i juni. Likaså på hemsidan.

Gunnar Hilding
Ordförande