Medlemsinformation

Medlemsinformation
November 2020

Senioruniversitetet Västerås fortsätter under läsåret 2021 erbjuda sina medlemmar ett brett och intressant utbud av kurser och måndagsföreläsningar. Några studieresor planeras däremot inte under vårterminen.

Fortsatta studier
Föreningen väntas fortsätta med en reducerad studieverksamhet under vårterminen och kanske även under höstterminen, på grund av pågående corona-pandemi. Men ingen vet idag hur situationen kommer att gestalta sig under 2021.

Begränsade studier
Kurser och föreläsningar kommer under vårterminen 2021 ha fortsatta begränsningar, vad gäller antal deltagare, på samma sätt som under höstterminen 2020.
Under höstterminen har föreningens samlade studiekapacitet begränsats kraftigt. Idag har föreningen närmare 900 medlemmar och en minoritet av medlemmarna deltar i höstens kurser och föreläsningar. Vi går med andra ord på sparlåga!
Skulle folkhälsomyndigheten mildra sina råd och anvisningar under 2021 kommer studieverksamheten snabbt kunna förändras i positiv riktning.

Måste bidra
För att föreningen ska kunna fortsätta att verka med full kraft kommer kursavgifterna justeras upp under läsåret 2021. En allmän kurs kostar 325 kronor och en språkkurs 650 kronor under nästa år.
Tack vare en god likviditet klarar vi läsåret 2020. Fortsätter pandemin under 2021 och i värsta fall även under 2022 måste våra medlemmar bidra med ett ekonomiskt tillskott för att föreningen ska klara framtiden. Detta är orsaken till avgiftshöjningarna under nästa år.

Låga avgifterna
Några höjningar av avgifterna har inte skett sedan 2018 då det nya avgiftssystemet infördes. Noterbart är att vår förening fortsätter att ha bland de lägsta avgifterna av alla landets 33 senioruniversitet.

Få intäktskällor
Föreningen får idag begränsade bidrag från Västerås stad och staten via Folkuniversitet. Resterande intäkter måste därför komma från medlemmarnas kurs- och medlemsavgifter. För fem år sedan skars de statliga bidragen ned drastiskt och föreningen fick en mycket ansträngd ekonomi. Genom det nya avgiftssystemet, nya studielokaler med gynnsamma hyresnivåer och en hård kostnadsstyrning fick föreningen ekonomin på fötter igen efter bara ett par år.
Sedan kom corona-pandemin i våras och bromsade oväntat upp vår ekonomiskt stabila studieverksamhet. Vi hoppas att våra medlemmar fortsätter att stödja vår verksamhet.

Gunnar Hilding
Ordförande