Medlemsblad, Info

Kallelse till årsmöte 16 mars 2020

Här laddar du ner senaste Medlemsbladet

SUV-medlemsinformation, januari 2020

Här laddar du ner stadgarna för Senioruniversitetet

SUV Stadgar 2017-03-16

Förslag till reviderade stadgar 2020

Medlemsinformation juni 2020

I mitten av september startar vi vår kursverksamhet. När detta skrivs är det 15 veckor kvar till terminsstarten och vi får hoppas att Corona-pandemin snart klingar av. Under våren har föreningens ideellt arbetande funktionärer tagit fram ett fullmatat studieprogram för hösten 2020. Vi är med andra ord inställda på att genomföra höstens studieprogram.

Tolv nya kurser
Programkatalogen innehåller 29 allmänna kurser. Tolv kurser är helt nya. Vidare finns sju språkkurser, varav en är ny för terminen.
Tolv måndagsföreläsningar i Växhuset och en extra föreläsning i Stadsbiblioteket finns också på studieschemat.

Kardinalbesök
Under en av höstens måndagsföreläsningar kommer Nordens förste kardinal Anders Arborelius besöka oss och berätta om den katolska kyrkans arbete i Sverige. Sex intressanta studieresor finns också med i höstens programkatalog.

Inställda studier
Den 23 mars stängde vi all studieverksamhet på grund av Corona-pandemin, men arbetet med höstens studieprogram och den fortsatta utvecklingen av föreningens IT-stöd har ändå kunnat genomföras planenligt. Stängningen innebar att vi fick ställa in cirka 40 procent av vårterminens studieverksamhet.

Konton och lösenord
IT-problemen inför starten av vårterminen 2020 gjorde att inte alla medlemmar kunde skapa egna konton och lösenord i föreningens nya bokningssystem för att sedan välja kurser och studieresor.
Nu ska dessa problem vara lösta och vi hoppas att alla kan anmäla sig via datorn i fortsättningen. Vi önskar att de medlemmar som ännu inte har skapat ett eget konto och lösenord gör detta innan anmälningstiden till höstens kurser löper ut den 10 augusti. Följ anvisningarna på hemsidan. Läs hemsidan regelbundet för att hålla dig uppdaterad om vad som händer i föreningen.

Använd e-post i sommar
Skulle det ändå uppstå problem önskar de som arbetar på expeditionen under sommaren att felanmälan görs via e-post. Använd info@suvaros.se
I och med att expeditionen inte är bemannad alla dagar under sommaren kan det bli svårt att nå oss på telefon. En majoritet av föreningens 850 medlemmar använder sig redan idag av den digitala anmälningsfunktionen och vi hoppas att ännu fler gör detta inför höstens studier.

Fortsatt god ekonomi
Trots minskade intäkter och ökade kostnader under vårterminen har föreningen en fortsatt god ekonomi och kommer även klara en ”Corona-höst”. Vi har siktet inställt på att vi startar höstterminen som planerat i mitten av september. Expeditionen öppnar den 10 augusti.

Ordförande Gunnar Hilding