Medlemsblad, Info

Kallelse till årsmöte 16 mars 2020

Här laddar du ner senaste Medlemsbladet

SUV-medlemsinformation, januari 2020

Här laddar du ner stadgarna för Senioruniversitetet

SUV Stadgar 2017-03-16

Förslag till reviderade stadgar 2020

Medlemsinformation januari 2020

Föreningen startar nu sitt 36:e läsår under vårterminen 2020!

Föreningen har idag närmare 1 000 medlemmar och vi har vänt en negativ medlemsutveckling.

Studiekurser 2019 arrangerade föreningen 74 studiekurser med 1 260 deltagare. 2018 arrangerades 68 studiekurser med 1 213 deltagare. Under helåret 2020 väntas kursvolymen öka något.

Föreläsningar De 24 måndagsföreläsningar 2019 lockade 2 140 personer. Intresset steg under fjolåret och väntas stiga ytterligare under innevarande år.

Studieresor Föreningen anordnade 16 studieresor under 2019 med 720 deltagare. Det var en ökning med tre resor och 192 deltagare jämfört med 2018. Intresset för resorna är mycket stort.

Ekonomin Föreningens ekonomi är fortsatt stabil. 2019 kommer i likhet med 2018 ge ett positivt rörelseresultat.

Årsmötet Måndagen den 16 mars, 2020, klockan 13.00 har föreningen sitt årsmöte i Växhusets konsertsal. Mötet ligger omedelbart före måndagsföreläsningen, som börjar klockan 14.00. Förutom sedvanliga personval kommer styrelsen lägga fram ett förslag på reviderade föreningsstadgar. Om dessa antas på årsmötet kommer de även tas upp på ett föreningsmöte måndagen den 5 oktober 2020. Antas stadgarna på detta möte kommer de att gälla med omedelbar verkan. Stadgarna har inte varit föremål för översyn under ett antal år. Därför anser styrelsen att det är motiverat med en viss modernisering.

IT-omläggningen Om det mesta har gått vår väg under 2019, så finns det en del fläckar i verksamheten. Vårt nya IT-system med en ny digital anmälningsrutin har inte fungerat fullt ut, som det var tänkt. Vi har med rätta fått ta emot en del klagomål från medlemmar som främst har haft svårt att anmäla sig den digitala vägen. Vi ber om överseende och lovar bättring. När ni i sommar ska välja kurser och resor till höstterminen 2020 har vi en förhoppning om att allt ska fungera som det var tänkt.

Ordförande Gunnar Hilding