Medlemsdialogen

Medlemsdialogen  September 2022

Måndagen den 12 september startar Senioruniversitetet Västerås höstens studier. Höstterminen med sitt fullmatade kursprogram har lockat cirka 330 medlemmar och 26 kurser står på programmet.
Måndagen den 19 september inleds höstens föreläsningar med ett intressant föredrag som har fått rubriken Västerås före ASEA. Tolv föreläsningar är inbokade i Växhusets konsertsal under höstterminen.
Ett antal spännande studieresor står också på höstens program. En resa går till Linnés Uppsala och en annan till konstnärinnan Lena Linderholm i Stallarholmen.
Inom kort startar föreningens kurs-, föreläsnings- och reseutskott arbetet med att ta fram ett samlat studieprogram för våren 2023.
Utskotten vill därför gärna ha en dialog med föreningens medlemmar runt nya kurser, föreläsningar och resor. Det finns säkert många av er som har tankar och idéer om kommande studier. Vill du eller någon annan du känner hålla en kurs eller bilda en samtalsgrupp runt böcker eller ett intressant ämne. Hör av dig så får vi diskutera vidare.
Några av er vill kanske också bli mer aktiva i föreningen och bidra med ett ideellt arbete i utskott och styrelse.

Du når oss alltid på info@suvaros.se

Trots några tuffa år med pandemi har vi lyckats hålla studieverksamheten igång hela tiden och vi börjar närma oss 700 medlemmar.
Föreningen planerar för en rejäl omstart läsåret 2023, som ska locka både yngre och äldre seniorer. Ska vi lyckas med detta måste vi gemensamt hjälpas åt. 2024 fyller Senioruniversitet Västerås 40 år och planerar redan nu ett brett studieprogram under jubileumsåret.

Gunnar Hilding
Ordförande

Här kan du läsa tidigare Medlemsdialoger