Medlemsdialogen

Medlemsdialogen  Maj 2022

Vänner

Snart är vårterminen 2022 till ända och inom kort kan ni ta del av höstterminens fullmatade studieprogram på SUV:s hemsida. På hemsidan ges snabb information om förändringar i studieverksamheten. Där anmäler sig nya medlemmar. Anmälan till kurser och resor sker också på hemsidan. Där finns snart all information om höstens studier. Den 12 september startar höstterminen.
Kursutskottet har planerat in drygt 30 spännande studiekurser, föreläsningsutskottet har 12 intressanta måndagsföreläsningar inbokade och reseutskottet räknar med att kunna arrangera 6 – 8 stimulerande studieresor under hösten.
Vi hoppas, efter fem ”pandemiterminer” kunna genomföra ett normalt studieprogram med 19 deltagare på de flesta kurser, samtidigt som vi ser fram emot att bli ännu fler på höstens föreläsningar och resor. Vi hoppas därmed på en återgång till läsåret 2019, då studieintresset låg på topp.
Föreningen önskar fler medlemmar och det finns säkert någon i bekantskapskretsen som vill börja studera i vår förening.
Trots att vi har genomlevt den tyngsta perioden under SUV:s 38-åriga historia med ett kraftigt reducerat studieprogram med färre deltagare har föreningen ändå kunnat bibehålla en stabil ekonomi. En god ekonomi är en nödvändighet för att vi ska klara föreningens framtida verksamhet. Inte minst då det ekonomiska stödet från staden och staten inte räcker till.
Vi ser med tillförsikt fram emot höstens studier och hoppas slippa en ny pandemivåg. Föreningen har en hög handlingsberedskap och kan ställa om studieverksamheten med kort varsel. Något som de fem senaste terminerna har visat.

Gunnar Hilding
Ordförande

Här kan du läsa tidigare Medlemsdialoger