Bli medlem

Medlemsavgiften är 300 kr för 2022. Betala till plusgiro 494 52 30-3. Personuppgifterna kommer att ingå i SUVs databas. Den används enbart för vår interna administration och uppgifterna lämnas inte ut till någon utomstående. Skriv det tel.nr som mest används!