Bli medlem

Medlemsavgiften är 300 kr för 2023. Betala till plusgiro 494 52 30-3. Om du betalar avgiften under november eller december 2022 gäller den hela 2023! Personuppgifterna kommer att ingå i SUVs databas. Den används enbart för vår interna administration och uppgifterna lämnas inte ut till någon utomstående. Läs mer om föreningen under “Om oss” i menyn.