Föreläsningar 2021

Öppna för medlemmar i SUV. Samtliga föreläsningar äger rum i Växhuset i Konsertsalen, måndagar kl. 14.00-15.45. Ingen anmälan till föreläsningarna. Hörselslinga finns.

För icke medlemmar inträde 50 kr.


 • 33 Taube i våra hjärtan

  2021-01-25 - 14:00 - 15:45

  Föreläsningen är inställd!
  Värd: Christina Norén Svensson
  I ord och ton skildrar poeten Lars Renvall och trubaduren Johan B. Andersson nationalskalden Evert Taubes liv och musik

  Foto Allehanda.se

  Evert Taube , Fyrmästarsonen från Vinga, som hade många strängar på sin lyra och givit oss svenskar en sångskatt.

 • 34 Metallverken - företaget som försvann

  2021-02-01 - 14:00 - 15:45

  Föreläsningen är inställd!
  Värd: Sören Salholm
  Metallverken var ett världsledande företag med god lönsamhet. Problemet var att olika ägare tog över olika delar av företaget. Det finns inte längre.

  Staffan Anger var vd under 20 år för Outokumpu. Han är civilekonom och har varit riksdagsman 2006 – 2014.

 • 35 Tron, smöret och kärleken

  2021-02-08 - 14:00 - 15:45

  Föreläsningen är inställd!
  Värd: Gunnar Gudmundsson
  Bertil flyttar från mörkaste Småland upp till Malå i Västerbottens inland och startar ett mejeri i ett före detta bussgarage. I mötet med Malåbönderna tar han sig igenom språkförbistringen. Han får sitt andra hem i Malå missionsförsamling. Följ med på en livsresa och en resa i tiden med författaren Gunnar Sandström, bördig från Malå. Socionom, som arbetat i stort sett hela sitt yrkesliv i Västerås som socialarbetare, internkonsult i kommunen och beteendevetare i företagshälsovården.

 • 36 Vi bryter den onda cirkeln - Kriminalvården

  2021-02-15 - 14:00 - 15:45

  Föreläsningen är inställd!
  Värd: Christina Norén Svensson
  Anders Bergh berättar om Kriminalvårdens verksamhet. Vi får information om häkte, anstalt och frivård. Vad ligger i Kriminalvårdens uppdrag och hur arbetar myndigheten i praktiken med sina klienter, såväl frihetsberövade som icke frihetsberövade.

  Anders Bergh är ställföreträdande häktes- och anstaltschef på Salberga i Sala. Han har mer än 10 års erfarenhet av kriminalvård från såväl operativ som strategisk nivå och föreläser ofta för att sprida kunskap om vad modern svensk kriminalvård är.

 • 37 Postkontor i rörelse

  2021-02-22 - 14:00 - 15:45

  Föreläsningen är inställd!
  Värd: Sören Salholm
  Bernt Ling har varit ordförande för ABB:s frimärksklubb i 23 år. Vi får se hur man samlar frimärken med anknytning till post på järnväg, ångbåt, lantbrevbäring med mera.

  Foto Sören Salholm

 • 38 Digital ekonomi

  2021-03-08 - 14:00 - 15:45

  Värd: Christina Norén Svensson

  Samhället blir mer och mer digitalt och utvecklingen öppnar upp för nya möjligheter. Samtidigt kan det kännas svårt att hänga med eller ta till sig den nya tekniken.
  Sevim Isaac, som är privatrådgivare och digital ambassadör på Swedbank i Västerås kommer att berätta mer om Bank ID, Swish och om digital säkerhet.

 • 39 Berättelser från den afrikanska vildmarken

  2021-03-15 - 14:00 - 15:45

  Värd: Christina Norén Svensson

  Hur spårar man en leopard och vad gör man när en elefant anfaller? Safariguiden, författaren och fotografen Andreas Karlsson har i 20 års tid arbetat med safariturism och naturvård i Afrika. I sitt föredrag kommer han i ord och bild att dela med sig av sina kunskaper om och sin kärlek till Afrikas vildmark. Han kommer även prata om betydelsen av ansvarsfull safariturism och om de problem som det afrikanska djurlivet står inför, i form av tjuvjakt och klimatförändringar

  Foto Andreas Karlsson

 • 40 Kan vi avstå från kärnkraften? I så fall varför?

  2021-03-22 - 14:00 - 15:45

  Värd: Gunnar Holmdahl

  Vi behöver mer pålitlig el inte mindre. Samtidigt ska vi värna miljön och våra samlade resurser. Vad finns det för argument för att avstå kärnkraft-el och hur hållbara är dom? Föredraget försöker analysera argumenten utifrån totalperspektivet.
  Hans Skoog är civilingenjör, IVA-ledamot och med en bakgrund från ABB och robotområdet.

 • 41 Hjärta, hjärna, mo(tiva)tion – när livet vänder

  2021-03-29 - 14:00 - 14:45

  Värd: Gunnar Gudmundsson

  Anders Södergård tar dig med på en spännande resa som bygger på evolutionsteori, forskningsresultat, existentialism samt sina egna erfarenheter som läkare och patient. Han fick första cancerbeskedet som 25-åring men överlevde och lever nu för att motivera till positiva livsstilsförändringar och ökad livskvalitet.

  Anders Södergård jobbar med företagshälsovård, som skolläkare i Fagersta kommun samt med allmänmedicin, läkemedels-genomgångar och förskrivning av Fysisk aktivitet på recept

 • 42 Katolska kyrkan

  2021-04-12 - 14:00 - 15:45

  Värd: Ola Björlin

  Anders Arborelius är biskop i katolska kyrkan. Han blev 2017 Nordens första kardinal och Sveriges första någonsin, utnämnd av påven Franciskus i Peterskyrkan i Rom. Han kommer att berätta om den katolska kyrkans situation i Sverige i modern tid – invandring, konversioner, församlingar, kloster, kardinal.

 • 43 De 26 slussarna i Strömsholms kanal

  2021-04-19 - 14:00 - 15:45

  Värd: Christina Norén Svensson

  En fotografisk resa på Strömsholms kanal mellan Borgåsund och Smedjebacken genom årstider, nutid och dåtid. Anders Berlin, barnbarn till slussvaktarparet Anders och Emma Berlin, berättar om kanalen till fotograf Mats Anderssons bilder.

 • 44 Elsa Celsing – från S:t Petersburg till Västerås

  2021-04-26 - 14:00 - 15:45

  Värd: Sören Salholm

  Susanne Frost, intendent vid Västerås Konstmuseum berättar om konstnären, kvinnan och familjeförsörjaren Elsa Celsings konstnärskap och liv.