Föreläsningar 2020

Öppna för medlemmar i SUV. Samtliga föreläsningar äger rum i Växhuset i Konsertsalen, måndagar kl. 14.00-15.45. Ingen anmälan till föreläsningarna. Hörselslinga finns.

För icke medlemmar inträde 50 kr.

Angående pausfika:
Biljett till kaffe / kaffe med kaka köps och betalas i caféet innan föreläsningen börjar. Allt finns då uppdukat till pausen.

 • 105 Katedralen i Västerås – andligt och världsligt under åtta sekler

  2020-03-02 - 14:00 - 15:45

  Värd Sören Salholm

  ”Katedralen i Västerås” utkom hösten 2019. Den är skriven ut ett samhällshistoriskt perspektiv och skildrar hur kyrkobyggnaden växt fram och förändrats beroende på hur omvärlden sett ut.

  Fredric Bedoire, professor em. i arkitekturhistoria vid Kungl. Konsthögskolan, docent i konstvetenskap vid Stockholms Universitet och hedersledamot i Konstakademin har belönats med bl.a. Stora historikerpriset (2017) och Kungens guldmedalj i tolfte storleken (2018). Han har skrivit ett 30-tal böcker.

 • 106 Medierevolutionen på 1500-talet

  2020-03-09 - 14:00 - 15:45

  Värd Christina Norén Svensson

  Johannes Gutenbergs uppfinning – boktryckarkonsten – revolutionerade inte bara tekniken att framställa böcker utan förändrade också villkoren för hur författarna kunde agera i det offentliga rummet. Boktryckarkonsten påverkade de europeiska samhällena, religionen och politiken under 1400-, 1500-tal och även långt därefter.

  Otfried Czaika har tidigare arbetat som bibliotekarie vid Kungliga Biblioteket i Stockholm och är nu professor i kyrkohistoria i Oslo samt stiftsteolog för Karlstad stift.

 • 107 Klimatkarusellen

  2020-03-16 - 14:00 - 15:45

  Värd Gunnar Holmdahl

  Frågor att diskutera och vad vet vi egentligen om:
  Hur har klimatet förändrats? Vilka konsekvenser har det fått/får det? Är koldioxid största boven? Det långsiktiga perspektivet? Kan vi lita på IPCC:s utsagor? Vad bör mänskligheten göra, slutsatser?

  Hans Skoog är civilingenjör och mångårig medarbetare inom ABB och robotområdet. Han har studerat klimatproblematiken och också haft diskussionsgrupp kring ämnet.

 • 107 Vems islam – De kontrastrika muslimerna

  2020-03-17 - 18:00

  Tolkningen av islams urkunder har varierat under historiens gång. Det finns två huvudriktningar inom islam: sunni och shia. Till detta ska läggas de olika rättsskolorna (lagskolorna), varav fyra är sunnitiska och en är shiitisk. Förutom dessa lagskolor finns olika teologiska och filosofiska skolor inom islam. Vi möter också allt från fundamentalistiska och bokstavstrogna till liberalteologiska tolkningstraditioner.

  Föreläsningen av Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet, kommer att teckna en bild av mångfalden av tolkningar och riktningar bland muslimer. Han inleder med de olika tolkningarna inom islam och landar därefter i en svensk kontext.

  Arrangör: Humanistiska förbundet, Senioruniversitetet

  OBS! Föreläsningen är i Stadsbibliotekets hörsal på en tisdag!

 • 108 Elsa Celsing – från St Petersburg till Västerås

  2020-03-23 - 14:00 - 15:45

  Värd Sören Salholm

  Om konstnären, kvinnan och familjeförsörjaren Elsa Celsings konstnärskap och liv.
  En intendent vid Västerås Konstmuseum medverkar.

 • 109 Digital ekonomi – upptäck en ny värld!

  2020-03-30 - 14:00 - 15:45

  Värd Gunnar Holmdahl

  Samhället blir mer och mer digitalt och utvecklingen öppnar upp för nya möjligheter.
  Samtidigt kan det kännas svårt att hänga med eller ta till sig den nya tekniken. Sevim Isaac, som är privatrådgivare och digital ambassadör på Swedbank i Västerås kommer att berätta mer om Bank ID, Swish och om digital säkerhet.

 • 110 Berättelser från den afrikanska vildmarken

  2020-04-06 - 14:00 - 15:45

  Värd Uno Gäfvert

  Hur spårar man en leopard och vad gör man när en elefant anfaller? Safariguiden, författaren och fotografen Andreas Karlsson har i 20 års tid arbetat med safariturism och naturvård i Afrika. I sitt föredrag kommer han i ord och bild att dela med sig av sina kunskaper om och sin kärlek till Afrikas vildmark. Han kommer även prata om betydelsen av ansvarsfull safariturism och om de problem som det afrikanska djurlivet står inför, i form av tjuvjakt och klimatförändringar.

 • 111 Tron, smöret och kärleken

  2020-04-20 - 14:00 - 15:45

  Värd Gunnar Gudmundsson

  Bertil flyttar från mörkaste Småland upp till Malå i Västerbottens inland och startar ett mejeri i ett före detta bussgarage. I mötet med Malåbönderna tar han sig igenom språkförbistringen. Han får sitt andra hem i Malå missionsförsamling. Följ med på en livsresa och en resa i tiden med författaren Gunnar Sandström bördig från Malå. Socionom som arbetat i stort sett hela sitt yrkesliv i Västerås som socialarbetare, internkonsult i kommunen och beteendevetare i företagshälsovården.