Hänt hos SUV

Slutar efter 20 år hos SUV

Efter 20 år på Senioruniversitetets expedition i Västerås avtackades Sylvi Larhed den 8 december 2021 av föreningens styrelse och arbetskamrater. Sylvi har under närmare tio år varit föreståndare för expeditionen. Ett arbete som hon har skött med bravur. Alltid lika noggrann och plikttrogen.

– Jag har nästan alltid haft roligt på expeditionen och känt en stor lust att bistå våra medlemmar i stort som smått. Under mina 20 år i föreningen har jag fått vara med om ett antal flyttar av studielokalerna.

Tre flyttar
Först från Officershuset på Karlsgatan till Länsförsäkringars hus på Källgatan. 2017 var det dags för nästa flytt till Smedjegatan mitt emot varuhuset Igor och slutligen till Växhuset. Där har vi nu hållit till i fyra år, berättar Sylvi.

Naturkurser
Sylvi har inte bara ansvarat för expeditionen utan har även varit ledare för ett stort antal kurser som har kretsat runt natur. Allt från svampkurser till spännande besök på mälaröar.
De två senaste åren, med en kraftigt nedskuren studieverksamhet på grund av pandemin, har förändrat arbetssättet på expeditionen för Sylvi och hennes kollegor. Alla arbetar helt ideellt.
Senioruniversitetet Västerås har under årens lopp fortbildat tusentals västeråsare i de mest skilda ämnen.
2024 firar föreningen sina 40 år och har under alla dessa år arrangerat mängder med intressanta kurser, spännande resor och måndagsföreläsningar.

Tagit stafettpinnen
Kerstin Eriksson, som nu har tagit över stafettpinnen på expeditionen, hoppas på ett snart slut på pandemin så föreningen kan återgå till normala studier. Något som även Sylvi hoppas på.

Sylvi Larhed (t.h) har arbetat helt ideellt på Senioruniversitetet Västerås. De senaste åren har hon varit ansvarig för expeditionen. Kerstin Eriksson (t.v) har nu tagit över stafettpinnen från Sylvi

Publicerat 2021-12-09

Här hittar du tidigare reportage