Hänt hos SUV

Livet på en tidningsredaktion

Gustav Juntti, ledarskribent och politisk redaktör på VLT, gästade SUV måndagen den 25 september 2023. Inför närmare 50 åhörare i Växhusets konsertsal berättade han om vad som händer i dagstidningsvärlden.

– Min uppgift på tidningen som ledarskribent är att objektivt granska samhällsutvecklingen och samtidigt lyfta fram lösningar på olika problem i en liberal anda, fastslog Gustav Juntti.

Han har sedan de första journaliståren på några sydsvenska dagstidningar arbetat som ledarskribent på bland annat Expressen. Där fick Gustav Juntti sitt elddop våren 2017 då han gav en samhällsanalys på ledarplats av terrordådet på Drottninggatan i Stockholm.

– En tidningsredaktion är en spännande arbetsplats där man alltid känner sig stå i händelsernas centrum.
– Ibland kan det kännas tungt när kritiken är hård från läsekretsen efter att jag har tagit upp ett angeläget samhällsämne. Lika glad blir jag när någon reagerar positivt på det jag har skrivit.
– Det är ett oftast ett ensamt arbete att skriva ledare om det som sker i ett samhälle. Många har åsikter om det mesta och då inte minst i sociala medier, fortsatte Gustav Juntti.

Något som har intresserat honom mycket under de senaste åren är hur AI (Artificiell Intelligens) påverkar vårt samhälle.
– AI-utvecklingen går snabbt och många känner att deras jobb är hotade. Det kan liknas vid det som skedde i England på 1800-talet där maskinerna snabbt tog arbetet ifrån de hantverkskunniga textilarbetarna och tusentals människor miste sina arbeten, sade Gustav Juntti.

Han ansåg att AI kommer att bli en stor och viktig samhällsfråga där det är angeläget att medborgarna får föra fram sina åsikter.
Gustav Juntti skriver just nu på reportagebok om AI och dess samhällskonsekvenser.

Gustav Juntti, ledarskribent och politisk redaktör på VLT

 

Anmärkning:
AI kan liknas vid en dators förmåga att visa människoliknande drag, som resonerande, inlärning, planering och kreativitet. AI kan lösa problem med syfte att uppnå specifika mål.
EU arbetar nu med en lagstiftning runt AI, som har som mål att analysera och klassificera tekniken utifrån de risker den utgör för användarna.
Europaparlamentet vill att AI-tekniken ska vara säker, transparant, spårbar, icke-diskriminerande och miljövänlig. Den ska övervakas av människor och inte av datorer.

 

 

Här hittar du tidigare reportage