Hänt hos SUV

Invandringen viktig för katolska kyrkan

Senioruniversitetet Västerås hade ett celebert besök vid sin måndagsföreläsning i Växhuset den 20 september. Den katolske kardinalen Anders Arborelius berättade då om den katolska kyrkans arbete i Sverige och ute i världen. Han lade tyngdpunkten i sitt anförande på invandringen och hur den har påverkat det religiösa livet i vårt land. 

Vi lever i ett sekulariserat samhälle där religionen inte alltid står i främsta rummet. Religiositeten har däremot ökat i landet i takt med invandringen. Många grupper av invandrare kommer från regioner där den katolska kyrkan har spelat en viktig roll och dessa grupper söker upp den katolska kyrkan i sitt nya hemland Sverige.
– Den katolska församlingen i Västerås är ett bra exempel på detta. Här finns ett 50-tal nationaliteter representerade.
Utländska präster
– Katolska kyrkan i Sverige har många utländska präster. Idag har vi ett 70-tal präster som kommer från Polen. I flera norrländska församlingar finns ett stort antal afrikanska präster, fortsätter han. Anders Arborelius framhöll att invandrarna i katolska kyrkan har ritat om den religiösa kartan i vårt land.  
Ekumeniken ökar
Det ekumeniska arbetet över religionsgränserna har samtidigt breddats och fördjupats. Idag samarbetar de religiösa samfunden tillsammans på ett helt annat sätt än tidigare. Vi har uppnått en mångfald inom ekumeniken som vi tidigare aldrig har haft, påpekade Anders Arborelius.
Kom efter kriget
– Intresset för ett katolskt kyrkoliv i Sverige tog en allt fastare form efter de flyktingströmmar som nådde oss efter andra världskriget i slutet av 1940-talet. Det fortsatte sedan med den stora arbetskraftinvandringen under 1950-talet från Italien och det forna Jugoslavien, fortsatte han.
Samhällsansvar
Enligt Anders Arborelius befinner vi oss i en ny fas då nästa generation av invandare ska smälta in i samhället och bli goda samhällsmedborgare. Många i denna unga generation känner sig rotlösa och det skapar ett växande problem med kriminalitet.
Kardinal 2017
Anders Arborelius, som är 72 år gammal, har varit biskop över Stockholms romersk-katolska stift sedan 1998. Stiftet omfattar hela Sverige med 44 församlingar. Det finns cirka 125 000 registrerade katoliker i vårt land, men troligen finns det ytterligare cirka 75 000 katoliker som inte har valt att registrera sig.
220 kardinaler
Anders Arborelius började sin religiösa bana som karmelit-munk 1971. Blev 2017 utnämnd till kardinal av påven Franciskus. Det finns idag 220 kardinaler. Många sitter med i katolska kyrkans olika rådgivande församlingar. 120 av kardinalerna, som ej fyllt 80 år, får rösta fram en ny påve. En av kardinalerna blir den nye påven. Kardinal är ett livstidsämbete. Att vara kardinal är det finaste en katolsk präst kan bli, näst efter att vara påve.

Anders Arborelius är Sveriges första och enda kardinal

 

Publicerat 2021-09-21

Här hittar du tidigare reportage