Nyheter

Om det övernaturliga

Radiojournalisten Niclas Lindh bjöd på en spännande resa i den paranormala världen vid terminens första måndagsföreläsning 27 januari 2020.  Närmare 200 medlemmar fyllde Växhusets konsertsal.

Niclas Lindh har studerat övernaturliga företeelser under många år. I denna värld har han mött avlidna släktingar och vänner.

-Mitt första besök fick jag 1993. Under årens lopp har jag blivit mer och mer övertygad att det finns människor på den andra sidan som ibland tar kontakt med oss, sade Niclas Lindh.

-Jag har fått många besök av andeväsen och avlidna släktingar. Min sedan länge avlidne morfar besökte mig i vårt sommarhus i Bergslagen. I samma hus har en hel del andra oförklarliga saker inträffat, fortsatte han.

Enkätundersökningar visar hur vi ser på det paranormala. 39 procent av svenskarna tror på det övernaturliga. Av dessa är 44 procent kvinnor och 29 procent män.

Niclas Lindh är övertygad om att nära och kära som har lämnat oss finns i en annan dimension och många gånger hjälper oss i vardagen. Ibland uppfattar vi sådant tydligt och ibland upptäcker vi inte de paranormala fenomenen.

-Efter många år med mystiska och oförklarliga händelser bestämde gav mig för att skriva om denna okända värld. Jag har därför gett ut min första bok i ämnet. I boken vittnar jag och andra om det paranormala, sade Niclas Lindh

Niclas Lindh har gett ut en intressant bok om det övernaturliga som finns runt oss människor. Om detta berättade han vid vårterminens första måndagsföreläsning.
Det var rekordpublik när föreningen arrangerade terminens första måndagsföreläsning i Växhuset. Närmare 200 medlemmar hade mött upp.

Publicerat 2020-01-29

Välbesökt seniormässa

För andra året i rad visade SUV upp sig på den stora seniormässan 60plus i Bombardier Arena i Västerås.  Sporthallen var full med utställare från både förenings- och näringsliv. Mässan pågick under den 27 – 28 november 2019 och drog till sig många seniorer från Västerås och andra orter.

SUV hade sin monter på en bra plats i sporthallen och fick därför många besök.

Några hundra intresserade stannade till och fick information om vad föreningen har på gång under våren 2020. Den nytryckta programkatalogen för vårterminen hade en rykande åtgång.

Birgitta Hilding och Barbro Johansson som hade ett av monterpassen såg riktigt nöjda ut. De fick många frågor om föreningens studiekurser, måndagsföreläsningar och studieresor.

Under sammanlagt tolv timmar fanns funktionärer från föreningen på plats under de två mässdagarna.

Vi får nu hoppas att en del av besökarna finner att vår förening är intressant och blir nya medlemmar 2020.

Birgitta Hilding (tv) och Barbro Johansson bemannade SUV-montern under 60plusmässan i Västerås tillsammans med andra funktionärer från föreningen.

Föreläsningen om solenergi

Här hittar ni det fullständiga presentationsmaterialet från föreläsningen.

Räddar liv och egendom

SUV-kursen ”De håller vårt samhälle igång” har blivit mycket populär bland föreningens medlemmar. Kursen startade i våras och fortsätter fullbelagd nu i höst. Deltagarna får lära sig det mesta om hur räddningstjänsten och ambulansen arbetar i krissituationer. Även andra viktiga samhällsfunktioner studeras.

Måndagen den 23 september var det höstpremiär för kursen. Räddningstjänsten på Vallby besöktes av de 25 kursdeltagarna. Där fick de lära sig hur räddningstjänsten samarbetar med andra liknande organ i samhället.

Först på plats

Ofta är räddningstjänsten först ute på olycksplatsen för att rädda liv och skydda egendom. Ambulansen, polisen och sjöräddningen är några av de organ som samverkar när olyckan är framme.

Skydda bostaden

Andra ämnen som diskuterades var brandskyddet där hemma med brandvarnare, brandfiltar och brandsläckare. Den största olyckskällan i hemmet är spisen.

Om det börjar brinna i bostaden är det allra viktigaste att snabbt ta sig ut och då helst krypande utmed golvet där röken inte är lika tät. Det är också viktigt att inte öppna dörrar och fönster vid en brand. Syre kommer då in och sätter extra fart på branden.

Trafikolyckorna ökar

Bränder är inte den vanligaste olycksorsaken som kräver insatser från räddningstjänstens sida. I takt med att alltfler bilar finns ute på våra vägar ökar antalet trafikolyckor med skadade. Sommartid händer mycket på sjön som också kräver insatser från räddningstjänsten vid båtbränder och drunkningstillbud.

Besöket avslutades med ett besök i räddningstjänstens stora vagnhall på Vallby där ett antal specialfordon visades upp.

Nu fortsätter kursen med besök hos ambulansen. Sedan följer ytterligare tre intressanta studiebesök vid vattenverket, avloppsreningsverket och kraftvärmeverket.

Brandmannen Ronny Hansen berättar för en grupp SUV:are om alla specialfordon som räddningstjänsten har i sin stora vagnhall på Vallby i Västerås.

Publicerat 2019-09-26
*********************************************************************************************

Världens dyraste matsvamp hos SUV

Närmare 100 medlemmar fick lära sig det mesta om världens dyraste matsvamp – Goliatmusseronen – vid måndagsföreläsningen den 23 september. Niclas Bergius, som är svampkonsulent på länsstyrelsen i Västerås, tog åhörarna med på en spännande resa i svampskogen.

Goliatmusseronen, som anses vara en kulinarisk läckerhet av världsklass, lockar japaner att betala mer än 10 000 kronor kilot för denna extremt sällsynta matsvamp. Svampen växer på nordliga breddgrader i främst Sverige, Finland och Ryssland.

Snabbflyg till Japan

När det är svamptider reser ett antal svampexperter från främst den gamla japanska kejsarstaden Kyoto till vårt land och plockar svamparna med varsamma händer. De paketeras i silkespapper och flygs sedan snabbt över till Japan. Där säljs svamparna i exklusiva delikatessaffärer för stora belopp.

Niclas Bergius har själv varit med om dessa ”svampsafaris” i de norrländska skogarna.

Vissa år är det ganska gott om Goliatmusseronen, främst i trakterna runt Skellefteå.

Svårt i Japan

Svampen finns även i Japan men är mycket svåråtkomlig där. Den mesta marken är privatägda i Japan och därför inte alltid öppen för allmänheten. Den svenska allemansrätten har gjort Goliatmusseronen mer lättåtkomlig för de japanska svampexperterna.

Har hittats i Västerås

Det har faktiskt hänt att några få exemplar av svampen har hittats i skogen vid Råby i Västerås. Svampen, som heter matsutake i Japan, växer i sandig jord i tallskog.

I Finland med sina stora tallskogar har svampen upptäckts under senare år och där väntas också snart en svampexport starta till Japan

Exklusiv svampsoppa

I Japan serveras svampen i buljongsoppor och ibland tillsammans med ovanliga risrätter. På restaurangbordet kostar sådana exklusiva maträtter ett antal tusenlappar.

Så här ser världens dyraste och mest exklusiva svamp ut. Svampexperten Niclas Bergius från Västerås berättade om Goliatmusseronen under en måndagsföreläsning i SUV.

Publicerat 2019-09-26
*********************************************************************************************

Startade höstterminen 2019

Föreningens ordförande Gunnar Hilding hälsade omkring 100 av föreningens drygt 900 medlemmar välkomna till en ny termin med spännande och intressanta kurser. Det skedde vid måndagsföreläsningen den 16 september i Växhusets konsertsal.

– Cirka 600 medlemmar deltar i höstens 35 kurser. Föreningen har därmed anordnat ett 70-tal kurser under innevarande läsår med drygt 1 200 deltagare. Kurserna 2019 är fler jämfört med läsåret 2018, sade Gunnar Hilding.

Han framhöll vidare att föreningens ekonomi under 2019 är fortsatt stabil och väntas resultatmässigt hamna på fjolårets nivå.

Ny IT-utrustning

-Detta har gett oss möjligheter att byta ut en ålderstigen IT-utrustning mot en nyare och modernare.

-Samtidigt kan vi skapa ett modernare IT-system, som på sikt ska förenkla kommunikationen mellan föreningens expedition och medlemmarna. Hemsidan kommer att få en nyckelroll i dessa kontakter.

-En levande och modern hemsida, som vi nu arbetar med, kan också locka fler seniorer att komma till vår förening, fortsatte han.

Vårens kursverksamhet

Arbetet med att producera studieverksamheten för vårterminen 2020 är redan i full gång i föreningens utskott.

Ska föreningen fortsätta att ligga kvar på dagens goda bildningsnivå behövs däremot fler ideella krafter till expeditionen, kursutskottet, föreläsningsutskottet, reseutskottet och IT-utskottet.

Ställ upp för föreningen

-Det finns säkert ett antal personer i denna sal som skulle kunna ställa upp och arbeta för föreningen. Arbetet i utskotten är inte alltför tidskrävande och kan säkert ge många en ny dimension på ett livslångt lärande. Ni kan vända er till mig, sade Gunnar Hilding.

Gunnar Hilding

Publicerat 2019-09-17
*********************************************************************************************

Sanningen om Nathan Söderblom

Omi Söderblom, barnbarnsbarn till den legendariske ärkebiskopen Nathan Söderblom, var först ut som SUV:s måndagsföreläsare höstterminen 2019. Hon gav både en kärleksfull och mörk beskrivning av Nathan Söderblom inför cirka 100 medlemmar i Växhusets konsertsal den 16 september.

Nathan Söderblom var endast 65 år gammal när av avled 1931. Under de första årtiondena på 1900-talet var han en av de mest kända svenskarna internationellt. Han fick Nobels fredspris 1930 och var under 17 år ärkebiskop ända fram till sin död.

Hans hustru Anna födde tolv barn. Omi Söderbloms farfar Helge Söderblom, som var skådespelare och journalist, lämnade efter sig många berättelser om sin far – den store teologen och prästmannen. Något som hon har sammanställt i bokform tillsammans med många intressanta släktbilder.

Relationen mellan far och son var inte okomplicerad. Frågeställningar som ”Läker tiden alla sår”, ”Ärver vi sorger”,  ”Är det förflutna dött” tas upp i Omi Söderbloms berättelser.

Bakom Nathan Söderbloms  glada och positiva yta dolde sig en mörk och plågad själ.

Just nu skriver hon på en ny bok om den söderblomska släkten, som på nytt tar upp de mörka och ljusa sidorna. Fokus ligger på farfarsfarmor Anna Söderblom.

Omi Söderblom har arbetat som domare i Svea hovrätt under många år och är nu författare, som nybliven senior.

Omi Söderblom gästade SUV vid höstens första måndagsföreläsning och berättade medryckande och gripande om sin farfarsfar ärkebiskop Nathan Söderblom.

Publicerat 2019-09-17
*********************************************************************************************

Höstterminen startar snart

Om ett par veckor rullar höstterminen 2019 igång. Ett 20-tal av föreningens kursledare har redan startat förberedelserna. Det skedde måndagen den 2 september vid den sedvanliga kursledarträffen. SUV kommer att ha 34 kurser med närmare 600 deltagare igång under hösten. Ett halvdussin kurser är helt nya.

Vid mötet berättade styrelsens ordförande Gunnar Hilding att föreningen har en fortsatt stabil ekonomi. Likviditeten är god och helårsresultatet väntas bli positivt. Det blir då det andra plusåret i följd efter några ekonomiskt tunga år.

-Det är viktigt att lyssna på de yngre seniorerna i föreningen och skapa en kursverksamhet som går i takt med tiden. Även resor och föreläsningar är viktiga för föreningens cirka 950 medlemmar.

-Kan vi inte fortsätta att erbjuda våra medlemmar spännande och intressanta kurser, resor och föreläsningar kan verksamheten få problem, påpekade Gunnar Hilding.

Han önskade att fler medlemmar engagerade sig i föreningens verksamhet.

-Det finns plats för intresserade i kursutskottet, reseutskottet, föreläsningsutskottet och IT-utskottet. Även föreningsexpeditionen behöver hjälp.

-Intresserade kan vända sig direkt till mig, sade Gunnar Hilding.

Efter en genomgång av allt pappersarbete runt höstens kurser är nu kursledarna laddade för den nya terminen.

SUV:s kursledare är laddade inför höstterminen som börjar snart. Närmare 600 deltagare kommer att delta i 34 kurser.

Publicerat 2019-09-03