30 Framtiden för demokratin

Datum/Tid
2020-11-16
14:00 - 15:45

Plats
Konsertsalen, Växhuset
Viktor Larssons plats 1
722 14, Västerås


Värd Gunnar Gudmundsson
Krigsslutet 1945 och Berlin-murens fall 1989 tolkades länge som avgörande historiska vändpunkter. Många ansåg att demokratin skulle segra över världen. Trettio år senare är vi inte lika övertygade. Vad har hänt och vad krävs för att demokratin åter ska dominera världen. Sverker Gustavsson är professor i statskunskap vid Uppsala universitet. Han intresserar sig särskilt för samhällsutvecklingen mellan demokrati, populism och diktatur.