25 Växternas kroppsspråk

Datum/Tid
2020-10-19
14:00 - 15:45

Plats
Konsertsalen, Växhuset
Viktor Larssons plats 1
722 14, Västerås


Värd Uno Gäfvert
Utseendet på växternas blad och stammar har med överlevnaden att göra. Formen på dessa växtdelar förmedlar ett språk som talar om hur bra växten är på att klara sig i olika miljöer. Genom att lära sig detta kroppsspråk får vi större möjligheter att placera växterna på rätt plats och plantera rätt växter i trädgården. Tom Ericsson, som har arbetat vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), berättar om växternas spännande kroppsspråk.