20 Hallwylska palatset och Thielska galleriet

Datum/Tid
2022-02-09
09:00 - 17:30

Plats
Turistbusshållplatsen vid Centralen
Södra Ringvägen
, Västerås


Hallwylska museet på Hamngatan 4, är inrymt i palatset där makarna Hallwyl bodde under vinterhalvåren. Huset byggdes med syfte att även ge utrymme åt grevinnan Hallwyls samlingar av antikviteter, hon var en stor samlare av olika ting. Makarna testamenterade senare huset med samlingarna till svenska staten och 1938 öppnades museet officiellt. Vi får en guidad visning i palatset.

Thielska galleriet är ett konstmuseum på Blockhusudden ute på Djurgården. Byggnaden ritades av arkitekten Ferdinand Boberg för Ernest Thiel och stod klar 1907.
Vi blir delade i två grupper och guidade med en halvtimmes mellanrum i galleriet med Thiels samlingar som huvudsakligen innehåller svenskt måleri från tiden omkring 1900. Utställningen av Carl Johan De Geer kan ses individuellt av den grupp som väntar på visning eller är klar med sin visning.

09:00         Avresa från turistbusshållplatsen vid Centralen
09:10         Avresa från Hälla
11:00         Guidad visning i Hallwylska palatset
12:45          Lunch i Café Monika Ahlberg vid Thielska galleriet
14:00          Guidad visning i Thielska galleriet
15:30          Hemresa
Ca 17:30    Åter i Västerås

Anmälan
ska vara SUVs expedition tillhanda senast 10 januari
Anmälan är bindande efter anmälningstidens slut.
Kostnad 790 kr ska vara SUVs resekonto PG 44 83 88-9 tillhanda senast 2 februari

Reseledare   Gun Johansson 070-5431948  Margit Nordin Lundgren 070-2100356

Bokningar

Du måste vara medlem i SUV för att logga in och göra en bokning. OBS! En bokning per person! (Har du glömt ditt lösenord kan du klicka på "Tappat ditt lösenord?" nedanför inloggningsrutan.)