26 Vems islam – de kontrastrika muslimerna

Datum/Tid
2020-10-20
18:00 - 19:45

Plats
Hörssalen i Västerås stadsbibliotek
Biskopsgatan 2
72216, Västerås


OBS! Föreläsningen är inställd!
Värdar Christina Norén Svensson, Västerås Humanistiska Förbund

Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet, berättar om islams olika inriktningar. Tolkningen av islams urkunder har varierat under historiens gång. Det finns två huvudinriktningar – sunni och shia. Dessutom existerar fyra sunnitiska och en shiitisk rättsskola samt olika teologiska och filosofiska skolor. Vi får också veta mer om de fundamentalistiska och liberalteologiska tolkningstraditionerna inom islam.