22 Säter med psykiatri- och biografhistoria

Datum/Tid
2022-04-07
09:00 - 17:00

Plats
Turistbusshållplatsen vid Centralen
Södra Ringvägen
, Västerås


   
Mentalvårdsmuseet är ett psykiatrihistoriskt museum inrymt i en före detta vårdavdelning på Säters Sjukhus som öppnade 1912. Museet berättar om den tid då största delen av psykiatrins verksamhet bedrevs på stora mentalsjukhus.
Under 2021 har ett utvecklings- och förändringsarbete pågått på museet. Arbetet syftade till att ta fram ett nytt koncept där grundtankar i arbetet är: människan i fokus, samtida och historiskt perspektiv på psykiskt mående, delaktighet och museet som mötesplats. Arbetsnamnet för konceptet är Måendets museum.

Biograf & TV museet är inrymt i Säters f.d. yxfabrik intill riksväg 70 i centrala Säter. Museet består av ett antal uppbyggda miljöer, eller rum, som tillsammans bildar en basutställning över den rörliga bildens historia. Den smakfullt inredda museibiografen, med typiska drag från olika tidsepoker, utgör museets hjärtpunkt.
Vi får under guidningen filminslag på gammaldags vis med reklamfilm, journalfilm och klipp ur den svenska filmhistorien.

09:00        Avresa från turistbusshållplatsen vid Centralen
10:30        Guidad visning av Mentalvårdsmuseet
12:00        Lunch på Säters Stadshotell
13:30        Visning av Biograf & TV-museet
15:30        Hemresa
Ca 17:00  Åter i Västerås

Anmälan ska vara SUVs expedition tillhanda senast 10 mars
Anmälan är bindande efter anmälningstidens slut
Kostnad 550 kr ska vara SUVs resekonto PG 44 83 88-9 tillhanda senast 31 mars

Reseledare   Kerstin Eriksson 072-2115820       Ulla Löndahl 070-7426160

Bokningar

Du måste vara medlem i SUV för att logga in och göra en bokning. OBS! En bokning per person! (Har du glömt ditt lösenord kan du klicka på "Tappat ditt lösenord?" nedanför inloggningsrutan.)