305 Sverige 14 000 år NY KURS

Datum/Tid
2021-03-03
11:00 - 12:45

Plats
Växhuset
Viktor Larssons plats 1
72214, Västerås


Varje vecka  onsdagar  6 ggr. 10 delt.  Kursledare Gunnar Hilding

För 14000 år sedan slog sig de första människorna ned i Skåne. Dessa renjägare följde inlandsisen norrut. Svenskarna blev allt mer bofasta och började idka jordbruk. Bronsåldern avlöste stenåldern och vi startade handel med grannfolken runt Östersjön. Järnåldern avlöser bronsåldern och de första små hövdingadömena växer fram. Vi lämnar hedendomen bakom oss och blir kristna och kliver rakt in i medeltiden. Vi tar de första stegen mot vårt moderna samhälle och snart är vi mitt uppe i den spännande vasatiden. Denna tidsresa slutar när stormaktsbygget startar på allvar 1611.

Bokningar

Detta evenemang är fullbokat.