312 Läkekonstens historia

Datum/Tid
2021-02-04
13:00 - 14:45

Plats
Växhuset
Viktor Larssons plats 1
72214, Västerås


Kursen är inställd!
Varje vecka   torsdagar  6 ggr.  10 delt.     Kursledare  Birgitta Hilding

Medicinöverläkare Birgitta Hilding tar oss med på en mångtusenårig resa genom medicinhistorien. Hon börjar med de gamla grekerna och läkekonstens fader Hippokrates och slutar med dagens moderna sjukvård. Vi får veta mer om alla hemska farsoter. Vändpunkten kom på 1800-talet när bakterierna upptäcktes och kunde bekämpas. Kursen avslutas med ett besök på Medicinhistoriska museet vid Västerås sjukhus om pandemin så tillåter.

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.