313 Sovjetunionen 1917 – 1991

Datum/Tid
2021-03-04
11:00 - 12:45

Plats
Växhuset
Viktor Larssons plats 1
72214, Västerås


Varje vecka  torsdagar  6 ggr.  10 delt.    Kursledare Hans Hedenström

Historiens första socialistiska revolution blev det kommunistiska Sovjetunionen. Kursen berör inbördeskriget, NEP-perioden, kollektiviseringen, den stora terrorn, andra världskriget och kalla kriget fram till glasnost och perestrojka och slutlig kollaps. Jeltsin och Putin berörs perifert.

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.