316 Vinkunskap, fördjupningskurs

Datum/Tid
2021-03-11
15:00 - 16:45

Plats
Växhuset
Viktor Larssons plats 1
72214, Västerås


Varje vecka   torsdagar   6 ggr.  10 delt.  Gunnar Gustafsson

Kursen inriktas på ett djupare studium av viner och vinframställning i de tre europeiska länderna Frankrike, Italien och Spanien. Detta inkluderar inte minst regioner som möjligtvis är mindre kända, men som är av stort kvalitétsintresse. Exempel på detta är Frankrike Sydväst, Kampanien och Galicien. Fyra egna glas tas med vid varje tillfälle. Vinerna betalas av deltagarna.

Bokningar

Detta evenemang är fullbokat.