324 Medias roll i samhället

Datum/Tid
2021-03-09
15:00 - 16:45

Plats
Växhuset
Viktor Larssons plats 1
72214, Västerås


Jämn vecka   tisdagar  6 ggr.  10 delt.   Kursledare   Per-Åke Svensson

Är media ett stöd eller en fara för vår demokrati? Har media blivit en del av underhållningsindustrin? Ger media en sann bild av verkligheten? Hur påverkas vi av det enorma mediebruset? Kan våra politiker och myndigheter nå ut med rätt information till oss medborgare via dagens media? Frågorna runt medias roll i samhället är alltid lika aktuella! Tillsammans ska vi diskutera allt detta och mer därtill under kursen.

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.