330 Franska A 2 / B 1

Datum/Tid
2021-02-03
09:00 - 10:45

Plats
Växhuset
Viktor Larssons plats 1
72214, Västerås


Kursen är inställd!
Varje vecka  ons   10 ggr.  10 delt.  Kursledare  Ragnhild Friborg

Nivå A2  Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang.

Nivå B1 Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden.

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.