332 Politiska “ismer”

Datum/Tid
2021-04-12
09:00 - 10:45

Plats
Växhuset
Viktor Larssons plats 1
72214, Västerås


Kursen är inställd!
Varje vecka måndagar 6 ggr. 10 delt. Kursledare Ola Björlin

Kursen belyser och diskuterar de vanligaste politiska ideologierna; liberalism, konservatism, socialism, ekologism, nationalism m.fl. Även andra politiska “ismer”, som är vanliga i politiska analyser berörs, t.ex. feminism, islamism och populism. Kurslitteraturen är en samling texter som blir utgångspunkten för våra diskussioner. De finns tillgängliga vid kursens början.

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.