40 Kan vi avstå från kärnkraften? I så fall varför?

Datum/Tid
2021-03-22
14:00 - 15:45

Plats
Konsertsalen, Växhuset
Viktor Larssons plats 1
722 14, Västerås


Föreläsningen är inställd!

Värd: Gunnar Holmdahl

Vi behöver mer pålitlig el inte mindre. Samtidigt ska vi värna miljön och våra samlade resurser. Vad finns det för argument för att avstå kärnkraft-el och hur hållbara är dom? Föredraget försöker analysera argumenten utifrån totalperspektivet.
Hans Skoog är civilingenjör, IVA-ledamot och med en bakgrund från ABB och robotområdet.