406 Stormaktstidens Sverige

Datum/Tid
2021-10-05
13:00 - 14:45

Plats
Växhuset
Viktor Larssons plats 1
72214, Västerås


Varje vecka         tis               6 ggr.          15 delt.                Gunnar Hilding

En av de mest spännande och intressanta tidsepokerna i vår historia är Sveriges stormaktstid mellan 1611 och 1719. Under dessa 108 år läggs grunden till dagens moderna samhälle. Det är inte bara krig och elände. Kulturlivet blomstrar. Industrin och handeln växer. Vår statsapparat skapas. Vi tar de första stegen ut i världen och är under några år en kolonialmakt i både Amerika och Afrika.

Bokningar

Du måste vara medlem i SUV för att logga in och göra en bokning. OBS! En bokning per person! (Har du glömt ditt lösenord kan du klicka på "Tappat ditt lösenord?" nedanför inloggningsrutan.)