410 Finlands historia 1800 – 1900-talen NY KURS

När

2021-11-11    
11:00 - 12:45

Bokningar

Bokning stängd

Plats

Växhuset
Viktor Larssons plats 1, Västerås, 72214

Varje vecka         tors             6 ggr.          15 delt.                Hans Hedenström

Finland från den självklara svenska östra landsdelen till ett ryskt storfurstendöme. Efter den ryska revolutionen fick Finland sin självständighet och blev nära nog en sovjetisk lydstat under andra världskriget. Idag är Finland en alliansfri avancerad nordisk välfärdsstat.

Bokningar

Evenemanget är fullbokat.