413 Sovjetunionen 1917 – 1991

När

2021-09-30    
11:00 - 12:45

Bokningar

Bokning stängd

Plats

Växhuset
Viktor Larssons plats 1, Västerås, 72214

Varje vecka         tors             6 ggr.          15 delt.                Hans Hedenström

Historiens första socialistiska revolution blev det kommunistiska Sovjetunionen. Kursen berör inbördeskriget, NEP-perioden, kollektiviseringen, den stora terrorn, andra världskriget och kalla kriget fram till glasnost och perestrojka och slutlig kollaps. Jeltsin och Putin berörs perifert.

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.