417 Konst på Västerås Konstmuseum

När

2021-09-22    
13:30 - 15:00

Bokningar

Bokning stängd

Plats

Västerås Konstmuseum
Karlsgatan 2, Västerås, 72214

Jämn vecka          ons              5 ggr.          15 delt.                Susanne Frost

Hösten på Västerås konstmuseum fokuserar på det offentliga genom olika perspektiv. I sin utställning tar konstnären Lisa Torell upp frågor kring tillgänglighet i våra offentliga och semi-offentliga miljöer. Utställningen med Tadeusz ”Teddy” Sempinski (1927 – 1998) belyser den offentliga mosaikkonsten och hans stora konstnärliga gärning i Västerås. Dessutom får vi höra om andra projekt på konstmuseet och får ta del av arbetet ”bakom kulisserna”. Kursen leds av konstmuseets intendenter. Hörselhjälpmedel finns. Detaljerat program delas ut vid start.

Bokningar

Evenemanget är fullbokat.