418 Bibliskt kaos

När

2021-09-28    
15:00 - 16:45

Bokningar

Bokning stängd

Plats

Växhuset
Viktor Larssons plats 1, Västerås, 72214

Udda vecka         tis               6 ggr.          15 delt.                Rut Törnkvist

Bibelforskaren Rut Törnkvist fortsätter sin spännande bibelresa. Efter Josuas död och fördelningen av Kanaans land mellan de olika israelitiska stammarna, styrs landet av domare. I domarboken följer vi de olika stammarnas konfrontationer och koalitioner med ortsbefolkningen, ofta framställda i folksagans och fablernas form, som i berättelserna om Simson och Delila, Trädens konung och Jefta och hans dotter. Allt mynnar ut i att folket ber Herren om att få en kung, så att de skall bli som andra folk. Det kaos av laglöshet och våldsdåd som finns i landet beskrivs med orden ”På den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad han själv fann för gott”.

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.