430 Språkens Historia, grundkurs

Datum/Tid
2021-10-01
11:00 - 12:45

Plats
Växhuset
Viktor Larssons plats 1
72214, Västerås


Varje vecka    fre    9 ggr.  15 delt.     Thomas Wibergh

Människans förmåga att kommunicera är unik och ger oss möjlighet att överföra information mellan individer och generationer. I denna kurs behandlas hur språken har utvecklats från forntiden och framåt. Vi koncentrerar oss framför allt på de indoeuropeiska språken.

Bokningar

Du måste vara medlem i SUV för att logga in och göra en bokning. OBS! En bokning per person! (Har du glömt ditt lösenord kan du klicka på "Tappat ditt lösenord?" nedanför inloggningsrutan.)