434 Italienska A 1 / A 2

När

2021-09-29    
11:00 - 12:45

Bokningar

Bokning stängd

Plats

Växhuset
Viktor Larssons plats 1, Västerås, 72214

Varje vecka  ons   10 ggr.   15 delt.  Renée Ståhle

Nivå A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt.

Nivå A2  Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang.

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.