437 Tyska A 2 / B 1

Datum/Tid
2021-09-28
09:00 - 10:45

Plats
Växhuset
Viktor Larssons plats 1
72214, Västerås


Varje vecka   tis   10 ggr.   15 delt.     Helga Haasum

Nivå A2  Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang.

Nivå B1 Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden.

Bokningar

Du måste vara medlem i SUV för att logga in och göra en bokning. OBS! En bokning per person! (Har du glömt ditt lösenord kan du klicka på "Tappat ditt lösenord?" nedanför inloggningsrutan.)