437 Tyska A 2 / B 1

När

2021-09-28    
09:00 - 10:45

Bokningar

Bokning stängd

Plats

Växhuset
Viktor Larssons plats 1, Västerås, 72214

Varje vecka   tis   10 ggr.   15 delt.     Helga Haasum

Nivå A2  Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang.

Nivå B1 Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden.

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.