46 Framtiden för demokratin

Datum/Tid
2021-09-13
14:00 - 16:45

Plats
Konsertsalen, Växhuset
Viktor Larssons plats 1
722 14, Västerås


Värd: Gunnar Gudmundson

Krigsslutet 1945 och murens fall 1989 tolkades länge som avgörande vändpunkter. Det bedömdes vara en tidsfråga, innan demokratin skulle segra över världen. Trettio år senare är vi inte lika övertygade. Vad har hänt? Vad krävs för att demokratin skall ta överhanden?

Sverker Gustavsson är professor i statskunskap vid Uppsala universitet. Han intresserar sig särskilt för samhällsutvecklingen i ljuset av skillnaden mellan demokrati, populism och diktatur.