48 Växternas kroppsspråk

När

2021-09-27    
14:00 - 15:45

Plats

Konsertsalen, Växhuset
Viktor Larssons plats 1, Västerås, 722 14

Värd: Uno Gäfvert

Utseendet på växternas blad och stammar har med överlevnaden att göra. Man kan säga att formen på dessa växtdelar förmedlar ett språk som talar om hur bra växten är på att klara av olika miljöer. Genom att lära sig detta kroppsspråks grammatik får vi större möjligheter att placera växterna på rätt plats, alternativt göra de rätta växtvalen för de förutsättningar man har i sin trädgård.

Tom Ericsson, tidigare SLU, berättar om växternas kroppsspråk.