501 Kroppens okända mikrovärld

Datum/Tid
2022-02-02
13:00 - 14:45

Plats
Växhuset
Viktor Larssons plats 1
722 14, Västerås


Varje vecka         ons           6 ggr.           19 delt.                Robert Fast

Vad händer i vår kropp när den angrips av ett virus som Covid19. Detta virus kan snabbt förändras genom mutationer och ges nya svårbemästrade egenskaper. DNA och RNA är viktiga byggstenar i cellernas arvsmassa och påverkas av sådana virusangrepp. Antibiotika som används för att stoppa bakterieangrepp kan snabbt bli verkningslösa och inte längre fungera som det var tänkt. Denna kurs handlar om hur våra celler är uppbyggda och hur forskningen försöker stoppa de bakterier och virus som drabbar oss människor. Mikrobiologen Robert Fast kommer att ta oss med på denna spännande resa i kroppens okända mikrovärld.

Bokningar

Du måste vara medlem i SUV för att logga in och göra en bokning. OBS! En bokning per person! (Har du glömt ditt lösenord kan du klicka på "Tappat ditt lösenord?" nedanför inloggningsrutan.)