503 Politiska “ismer”

Datum/Tid
2022-01-31
11:00 - 12:45

Plats
Växhuset
Viktor Larssons plats 1
72214, Västerås


Varje vecka         mån            6 ggr.          19 delt.                Ola Björlin

Kursen belyser och diskuterar de vanligaste politiska ideologierna; liberalism, konservatism, socialism, ekologism, nationalism m.fl. Även andra politiska “ismer”, som är vanliga i politiska analyser berörs, t.ex. feminism, islamism och populism. Kurslitteraturen är en samling texter som blir utgångspunkten för våra diskussioner. De finns tillgängliga vid kursens början. Kurslitteraturen ingår ej i kursavgiften.

Bokningar

Du måste vara medlem i SUV för att logga in och göra en bokning. OBS! En bokning per person! (Har du glömt ditt lösenord kan du klicka på "Tappat ditt lösenord?" nedanför inloggningsrutan.)