504 Badelundas historia

Datum/Tid
2022-05-04
10:00 - 11:45


Varje vecka         ons              4 ggr.          25 delt.                Bengt Wallén

En kurs om Badelundas spännande historia då och nu. Kursen genomförs på plats i Badelunda både utom- och inomhus. Vi samlas på parkeringen vid Badelunda kyrka. För samåkning kontakta SUVs expedition.

Bokningar

Du måste vara medlem i SUV för att logga in och göra en bokning. OBS! En bokning per person! (Har du glömt ditt lösenord kan du klicka på "Tappat ditt lösenord?" nedanför inloggningsrutan.)