505 Sverige 14 000 år

Datum/Tid
2022-02-01
13:00 - 14:45

Plats
Växhuset
Viktor Larssons plats 1
72214, Västerås


Varje vecka         tis               6 ggr.          19 delt.                Gunnar Hilding

För 14 000 år sedan slog sig de första människorna ned i Skåne. Dessa renjägare följde inlandsisen norrut. Svenskarna blev för 6 000 år sedan alltmer bofasta och började idka jordbruk. Bronsåldern avlöste stenåldern för 3 700 år sedan och vi började handla med grannfolken runt Östersjön. Järnåldern avlöser bronsåldern för 2 500 år sedan och de första små hövdingadömen växer fram. För 900 år sedan lämnade vi hedendomen bakom oss. Vi blev kristna och klev rakt in i medeltiden. De första stegen mot vårt moderna samhälle tas och drygt 400 år senare är vi mitt uppe i den spännande vasatiden. Denna tidsresa slutar när stormaktsbygget startar på allvar 1611.

Bokningar

Du måste vara medlem i SUV för att logga in och göra en bokning. OBS! En bokning per person! (Har du glömt ditt lösenord kan du klicka på "Tappat ditt lösenord?" nedanför inloggningsrutan.)