507 Frihetstiden och Gustavianska enväldet

Datum/Tid
2022-02-02
13:00 - 14:45

Plats
Växhuset
Viktor Larssons plats 1
72214, Västerås


Varje vecka         ons              6 ggr.          19 delt.                Gunnar Hilding

Följ med på en 100 år lång händelserik resa genom frihetstiden och det gustavianska enväldet (1719 – 1818). Dessa år dominerades av politiska intriger, statskupper, kungamord, svaga kungar, starka drottningar och misslyckade svensk-ryska krig. Vi närmade oss samtidigt Europa och kulturlivet blomstrade, men Sverige var inte längre en stormakt runt Östersjön. Våra kulturpersonligheter och vetenskapsmän gjorde sig kända utanför Sveriges gränser. När Karl XIV Johan satte sig på den svenska tronen 1818 gick Sverige in i en lugnare tid.

Bokningar

Du måste vara medlem i SUV för att logga in och göra en bokning. OBS! En bokning per person! (Har du glömt ditt lösenord kan du klicka på "Tappat ditt lösenord?" nedanför inloggningsrutan.)